SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

SPANNENDE ACCENTEN! DES CONTRASTES CAPTIVANTS ! NANDO www.musterring.com

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

TAPPED BAGGY SLIM LOOSE De bijzonderheid van dit model is het nadrukkelijk gladde oppervlak. La particularité de ce modèle réside dans la surface à l’aspect lisse souligné. De bijzonderheid van dit model is het extreem ongedwongen verwerkte bekledingsmateriaal. La particularité de ce modèle est le matériau de revêtement à la finition particulièrement désinvolte. Essentieel vormgevend kenmerk en bijzonderheid van dit model is de rucheach- tige vormgeving van de zitting/rugleuning. La caractéristique de design essentielle et la spécificité de ce modèle est la conception en ruché de l’assise et du dossier.

Essentieel vormgevend kenmerk en bijzonderheid van dit model is de rucheachtige en doorgestikte vormgeving van de zitting/rugleuning. La caractéristique de design essentielle et la spécificité de ce modèle est la conception en ruché et avec piquage de l’assise et du dossier. OP WELKE WIJZE VERSCHILLEN LOOSE EN BAGGY VAN ELKAAR? EN QUOI SE DISTINGUENT LOOSE ET BAGGY ? LOOSE wordt gekenmerkt door een royale maatvoering. De bijzondere charme: in het stof of leder vormen zich verticaal lopende plooien res- pectievelijk ruches. BAGGY gaat nog een stapje verder: Een extra grote maatvoering en een nadrukkelijk ongedwongen verwerking bieden de stof dermate veel speelruimte dat die willekeurig valt – een nonchalant effect voor trendbewuste inrichters.

Deze bekledingsvariant kan niet in de prijsgroep 1 (leder Tendens) worden gerealiseerd. LOOSE se distingue par une découpe généreuse. L’attrait particulier : les plis verticaux, ou ruchés, se forment dans le tissu ou le cuir. BAGGY franchit une étape supplémentaire : une découpe surdimensionnée et une finition volontairement désinvolte laissent une grande marge de manœuvre au tissu pour tomber – un effet décontracté pour une déco- ration à la pointe de la tendance. Cette variante de revêtement n’est pas réalisable dans le groupe de prix 1 (cuir Tendens).

EEN PROGRAMMA MET VIER GEZICHTEN! UN PROGRAMME, QUATRE VISAGES ! NANDO Musterring | 3 2 |

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

NANDO biedt maar liefst vier verschillende be- kledingsvarianten aan, die het karakter van de eetkamerstoelen doorslaggevend bepalen. Hetzij SLIM, LOOSE, TAPPED of BAGGY – elk van deze alternatieven heeft zijn heel specifieke charme. Maar er zijn nog meer keuzemogelijkheden. Mag het een armleuning zijn? Laag of hoog? En welk onderstel heeft uw voorkeur: sledeframe, statief of vierpoot? De optische kwaliteiten van het programma zijn vanzelfsprekend verbonden met een uitstekend zitcomfort.

Aantrekkelijke zitbanken en eettafels ronden het aanbod af.

NANDO offre pas moins de quatre variantes de revêtement différentes qui déterminent de manière décisive le caractère de l’ensemble de sièges. Que ce soit SLIM, LOOSE, TAPPED ou BAGGY – chacune de ces alternatives a son charme propre. Mais il existe encore d’autres choix d’options. Que diriez-vous d’un accoudoir ? Bas ou haut ? Et à quelle structure va votre préférence : traîneau, quadripode ou quatre pieds ? Les qualités esthétiques du programme vont naturellement de pair avec un excellent confort d’assise. Des bancs et tables de salle à manger at- tractifs complètent l’offre.

GAAT U ZITTEN! PRENEZ PLACE ! Perfecte harmonie: de stoelen zijn leverbaar met poten die exact overeenkomen met het tafelonderstel.

L’harmonie parfaite : les sièges sont disponibles avec des pieds qui correspondent exactement à la structure de la table. NANDO Musterring | 5 4 |

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

NANDO – TAPPED, binnen: stof Hollywood Army Green, buiten: leder Rancho Forest, vierpootframe in RAL 7022 umbragrijs NANDO – TAPPED, à l’intérieur : tissu Hollywood Army Green, à l’extérieur : cuir Rancho Forest, structure à quatre pieds en RAL 7022 gris terre d’ombre DE BLIKVANGER OM L’ATTRACTION AAN TE RAKEN! TANGIBLE ! NANDO Musterring | 7 6 |

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

NANDO biedt niet alleen een grote keuze in aantrekkelijke tafels en stoelen, maar ook fraaie zitbanken met filigrane sledeframe – naar keuze met arm- leuning of zonder. NANDO offre non seulement un grand choix de tables et de sièges attractifs mais également des bancs chics avec une structure traîneau épurée – au choix avec ou sans accoudoir.

Staat altijd centraal: de eettafel, hier met massief houten blad en onderstel. De opvallende metalen bevestiging zorgt voor een bijzonder designaccent. Toujours en vedette : la table de salle à manger, ici avec plateau et structure en bois massif. Le support métallique qui attire l’œil crée un contraste de design particulier.

Vrij nonchalant: het rucheachtige bekledings- materiaal bij de uitvoering LOOSE. Totalement décontracté : le matériau de revêtement en ruché dans la version LOOSE. NANDO – eettafel D 2027, blad in knoestig eiken pebble geolied, onderstel: RAL 7022 umbragrijs MODERN EN INDIVIDUEEL! MODERNE ET INDIVIDUEL ! NANDO – LOOSE, bank 1881, binnen: stof Hollywood Army Green, buiten: leder Rancho Forest, sledeframe in RAL 7022 umbragrijs NANDO – LOOSE, in de stof Hollywood Army Green, frame: RAL 7022 umbragrijs, vierpootstoel D 1812 NANDO – Table de salle à manger D 2027, plateau en chêne à nœuds pebble huilé,structure : RAL 7022 gris terre d’ombre NANDO – LOOSE, banc 1881, à l’intérieur : tissu Hollywood Army Green, à l’extérieur : cuir Rancho Forest, structure traîneau en RAL 7022 gris terre d’ombre NANDO – LOOSE, en tissu Hollywood Army Green, structure : RAL 7022 gris terre d’ombre, siège quatre pieds D 1812 NANDO Musterring | 9 8 |

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

NANDO – TAPPED, in echt leder RAW 1003, sledeframe in RAL 9017 verkeerszwart ELEGANTIE ÉLÉGANT OP VIER SUR QUATRE POTEN! PIEDS ! NANDO – TAPPED, en cuir véritable RAW 1003, structure traîneau en RAL 9017 noir signalisation NANDO Musterring | 11 10 |

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

Niet alleen de uitvoe- ring van het bekledings- materiaal, maar ook het onderstel bepaalt de uitstraling van de sto- elen op essentiële wijze. Door de vele aantrekke- lijke combinatiemoge- lijkheden is een keuze niet gemakkelijk. La finition du matériau de revêtement mais aussi la structure déterminent l’essentiel de l’esthétique des sièges.

Avec les nombreuses options de combinaisonsattrac- tives, vous allez avoir l’embarras du choix. NANDO – eettafel D 2007, blad in keramiek S06970 dark marble, onderstel: RAL 9017 verkeerszwart Een tafel van de heldere lijnen: blad van fraai keramiek, daarbij een buitengewoon solide metalen onderstel. Une table avec des lignes épurées : plateau en céramique élégante auquel s’ajoute une structure métallique très solide.

De uitvoering TAPPED harmonieert uitstekend met het sledeframe. La finition TAPPED s’harmonise parfaitement avec la structure traîneau. NANDO – TAPPED, in echt leder RAW 1003, sledeframe in RAL 9017 verkeerszwart STIJLVOLLE COMBINATIES! DES COMBINAISONS STYLÉES ! NANDO – table de salle à manger D 2007, plateau en céramique S06970 Dark Marble, structure : RAL 9017 noir signalisation NANDO – TAPPED, en cuir véritable RAW 1003, structure traîneau en RAL 9017 noir signalisation NANDO Musterring | 13 12 |

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

NANDO – LOOSE, binnen: stof Matrix grey 65, buiten: echt leder Tendens 5600 Lavendel, statiefonderstel in BP 100 antraciet EFFECTIEVE PROFITEZ COMBINATIES DE COMBINAISONS ERVAREN! INGÉNIEUSES ! NANDO – LOOSE, à l’intérieur : tissu Matrix grey 65, à l’extérieur : cuir véritable Tendens 5600 lavande, structure quadripode en BP 100 anthracite NANDO Musterring | 15 14 |

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

Bi-Color in plaats van effen: de stoelen kun- nen worden bekleed met twee verschillende stof- of lederkleuren, om fraaie contrasten te creëren. Ook een combinatie van stof en leder is mogelijk. Bicolore au lieu d’uni : les sièges peuvent être revêtus de deux couleurs de tissu ou de cuir différentes pour créer des contrastes at- tractifs. Une combinai- son de tissu et de cuir est également possible. NANDO – eettafel 2029, blad in keramiek cement donker, onderstel: BP 100 antraciet Wat dacht u van een ovalen tafel? De geraffineerde metaal zuil is een blikvanger van heel bijzondere klasse. Et que diriez-vous d’une table ovale ? La colonne métallique raffinée attire tout par- ticulièrement les regards.

Ook de uitvoering SLIM heeft ontegensprekelijk haar charmes!

La finition SLIM a aussi indubitablement son charme ! NANDO – SLIM, in echt leder Tendens 5600 Lavendel, statiefonderstel in BP 100 antraciet FRAAIE CONTRASTEN! DES CONTRASTES SÉDUISANTS ! NANDO – table de salle à manger 2029, plateau en céramique ciment foncé, structure : BP 100 anthracite NANDO – SLIM, en cuir véritable Tendens 5600 lavande, structure quadripode en BP 100 anthracite NANDO Musterring | 17 16 |

SPANNENDE ACCENTEN! - DES CONTRASTES

¢ ¢ Bekledingsvarianten: - SLIM - LOOSE - TAPPED - BAGGY ¢ ¢ 5 onderstellen: - Sledeframe - Statiefonderstel (optioneel draaibaar) - Vierpootframe - Vierpootframe in hout (optioneel draaibaar) ¢ ¢ Armleuningvarianten: - Laag en hoog ¢ ¢ Kan in twee kleuren worden bekleed: - Zitvlak (binnen) en rugleuning (buiten) - Uitgevoerd in leder en stof, ook als combinatie - Op verzoek met contrastnaad ¢ ¢ Ondersteluitvoeringen: - EP zilver, EP staalgrijs - BP 100 antraciet, BP 404 marron - Eiken massief naturel - In 6 geselecteerde RAL-kleuren ¢ ¢ Eettafels met vast blad: - In diverse formaten - Van massief hout, geolied of gelakt: eiken naturel, knoestig eiken naturel, kernbeuken, kernessen, knoestnotenhout - Van keramiek - Verschillende randuitvoeringen ¢ ¢ Eettafelonderstellen: - Van hout - Metaal EP zilver, EP staalgrijs - BP 100 antraciet - In 6 geselecteerde RAL-kleuren ¢ ¢ Variantes de revêtement : - SLIM - LOOSE - TAPPED - BAGGY ¢ ¢ 5 structures : - Structure traîneau - Structure quadripode (pivotante en option) - Structure à quatre pieds - Structure à quatre pieds en bois (pivotante en option) ¢ ¢ Variantes d’accoudoirs : - Finition basse ou haute ¢ ¢ Revêtements bicolores possibles : - Assise (intérieur) et dossier (extérieur) - Avec finitions cuir et tissu, également combinables entre elles - Avec couture contrastée sur demande ¢ ¢ Finitions de structure : - EP argent, EP gris acier - BP 100 anthracite, BP 404 marron - Chêne massif naturel - En 6 teintes RAL triées sur le volet ¢ ¢ Tables de salle à manger avec plateau fixe : - Dans de nombreuses dimensions - En bois massif, huilé ou laqué : chêne naturel, chêne à nœuds naturel, cœur de hêtre, cœur de frêne, noyer à nœuds - En céramique - Différentes finitions de chant ¢ ¢ Structures de table de salle à manger : - En bois - Métal EP argent, EP gris acier - BP 100 anthracite - En 6 teintes RAL triées sur le volet Musterring, het grote merk van tradities, overtuigt sinds oudsher in velerlei opzichten: De materiaal- en verwerkingskwaliteit wordt gegarandeerd door streng gecontroleerde richtlijnen.

Wij bieden onze klanten een garantie van 5 jaar die vastgelegd is in de Musterring meubelkwaliteitspas. Voor NANDO worden uitsluitend geselecteerde materialen gebruikt.

Meer programma-informatie: in de prijs- en typenlijst en op www.musterring.com SLIM LOOSE TAPPED BAGGY De toujours, la grande marque traditionnelle qu’est Musterring fournit de multiples argu- ments convaincants : la qualité des matériaux et de la fabrication est garantie par le respect de directives rigoureusement contrôlées. Nous accordons à nos clients 5 ans de garantie (attestée dans le certificat de qualité Musterring). Seuls des matériaux sélectionnés sont utilisés pour NANDO.

Informations détaillées sur le programme: dans le tarif/la liste des types et sur www.musterring.com INFORMATIE INFORMATION 5 ja a r g a r ant ie conform de garantiepas +49 (0)5242 592-222 Service 5 ans de g a r ant ie conformément au certificat de qualité +49 (0)5242 592-222 Service NANDO Musterring | 19 18 |

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG Postfach · D-33374 Rheda-Wiedenbrück · Hauptstraße 134 – 140 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück Telefon +49 (0)5242 592-01 · Fax +49 (0)5242 592-149 · E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com Musterring is meer. Verzorgingsset voor gefineerde, gelakte of massief houten oppervlakken. Verzekerde kwaliteit door de Musterring Meubel-Garantiepas. Absolute kwaliteit is ons sterkste argument. Onze meubels zijn voorzien van een uniek kwaliteitslabel. Le plus de Musterring.

Set d‘entretien pour surfaces plaquées, laquées ou massives. Une qualité assurée par le certificat de qualité Musterring.

Un de nos atouts majeurs : la qualité certifiée. La plaquette confirme que vous avez acheté un exemplaire unique. Uw woonspecialist. | Votre revendeur spécialisé. | Vous trouverez les informations concernant les produits et les prix | du programme à titre indicatif sur www.musterring.com De vrijblijvende prijs- en productinformatie van het programma vindt u op www.musterring.com 01_2019_HI Technische weijzigingen of kleurafwijking onder voorbehoud. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs. AANRAKEN, ZITTEN, ERVAREN! TOUCHER, S’ASSEOIR, PROFITER !