Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger

 
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
Perfection
doesn’t come
in seconds.
Collection 2020
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
La perfection prend du temps.   Chers amateurs d’une mesure du temps originale,     Beste liefhebbers van bijzondere tijdsbeleving,

                  Consacrer du temps à une personne, une idée, un     Tijd nemen voor de medemens, een idee, een
C’est la seule façon de sublimer  produit, c’est ce qu’incarne MeisterSinger avec ses   product, daar staat MeisterSinger voor met zijn een-
le bien en mieux.         montres mono-aiguille – une conception du temps     wijzerhorloges. Deze tijdbeleving is terug te vinden in
                  que reflète la minutie avec laquelle nous planifions   de zorgvuldigheid van onze assortiment planning.
                  notre assortiment.
                                              Dit nieuwe decennium begint met een unieke
Perfectie heeft tijd nodig.    La décennie s’ouvre avec une constellation planétaire  constellatie van planeten. Wij hebben op basis daarvan

Pas dan wordt goed het best.    rare, et nous en avons fait une montre. Découvrez    een bijzonder horloge gemaakt. Ontdek de Astroscope
                  l’Astroscope qui associe le jour et la date avec une   met de unieke uitvoering van dag en datum met een
                  échappée céleste. Nous recréons notre classique,     blik op het heelal. Wij breiden onze klassieker uit de
                  la Neo, née à la grande époque du style épuré, en y   jaren 50, de Neo, uit met een datumwijzer – daarmee
                  ajoutant un quantième à aiguille, preuve que la beauté  bewijzen wij dat niet alleen met `minder is meer’ dingen
                  ne réside pas seulement dans le dépouillement.      mooier worden. We hebben ook aan de liefhebbers
                  Nous avons aussi pensé aux amateurs de classiques    van onze klassiekers gedacht. De Perigraph is nu
                  intemporels : la Perigraph se décline désormais dans   verkrijgbaar in contrasterende kleuren en met een
                  des teintes contrastantes et avec un boîtier brossé.   geborstelde kast.

                  Nous avons pris le temps d’élaborer la collection –   We hebben de tijd genomen om de collectie te
                  prenez tout le vôtre pour choisir votre montre.     ontwikkelen – gun uzelf ook de tijd deze te ontdekken.

                  Manfred Brassler                     John van Steen
                  Associé-gérant                      Associé-gérant
                  Founder & managing partner                Managing Partner

                                                                           2–3
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
6  Marque         14  Chef d’oeuvre       54  Classic Plus      94  Black Line    116  Montres pour gauchers
   Merk                                                       Horloges voor linkshandigen
              16  Circularis         56  Astroscope
30  Récit « Le luthier »
              18  Circularis Automatic    60  Perigraph
   De Vioolbouwer                                   96  Bronze Line
              24  Circularis Power Reserve  64  Pangaea Day Date                118  Bracelets, horloges
68  Récit « Le créateur
                                                            murales & plus
   de caractères »    26  Lunascope
                                             98  Casual         Banden, wandklokken
   De Letterontwerper
                                                            & overige
                              76  New Vintage       100  Urban
                                                         120  Bracelets
              38  Classic          78  Neo
                                             104  Urban Day Date     Banden
              40  N° 01           80  Neo Pointer Date
                                             108  Phanero      126  Horloges murales et de table
                                 Neo datumwijzer
              42  N° 01 - 40 mm                                     Wand- en tafelklokken
                                             112  Salthora Meta X
                              82  Neo Plus
              44  N° 03                                      128  Astuces et garantie
                              84  Neo Plus Pointer Date                 Tips en garantie
              48  N° 03 - 40 mm
                                 Neo Plus datumwijzer
                                                         130  Aperçu
              52  Pangaea Date
                                                            Overzicht
                              86  Vintago

                              90  Metris

                                                                           4–5
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
La perfection ne vient                   Perfection doesn’t
pas en quelques secondes.                  come in seconds.
Pour atteindre la perfection il faut du temps. S’arrêter,  Er is tijd voor nodig voordat iets perfect is. Stilstaan,
et parfois prendre un peu de recul. Reprendre haleine    ook eens een stapje opzijdoen. Ook momenten
dans ces instants où les secondes et les minutes      creëren waarop seconden of minuten onbelangrijk
ne comptent pas. Pour enfin arriver là où l’on voulait   zijn. En uiteindelijk daar komen waar je werkelijk
vraiment aller. C’est ça MeisterSinger.           wilt zijn. Daar staat MeisterSinger voor.

                                                            Lukas Kehnen
                                                            Le luthier / Meester-vioolbouwer

                                                                              6–7
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
Ce qui est remarquable naît                Bijzondere dingen hebben
dans la lenteur.                     tijd nodig.
De la concentration et du cœur que l’on met à       Gefocust zijn, je vol passie inzetten voor je werk.
l’ouvrage. En se laissant porter, et non en se hâtant.  In de flow komen, je niet laten opjagen. Uit de energie
En utilisant l’énergie qui se libère pour créer quelque  die vrijkomt iets creëren wat mensen inspireert en
chose qui inspire et met en joie. MeisterSinger célèbre  blij maakt. MeisterSinger laat creatieve kracht de vrije
une force créatrice au diapason du temps.         loop – in harmonie met de tijd.

                                                           Lukas Schneider
                                                           Le créateur de caractères /
                                                           Letterontwerper

                                                                          8–9
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
Le design selon les règles                Design in al zijn
                                                                                       05 minutes / minuten
de la simplicité.                     eenvoud.
                                                                                       15 minutes / minuten

Le design épuré unique d’une MeisterSinger allie     Het unieke, gereduceerde design van een
les principes ancestraux de la mesure du temps à     MeisterSinger stopt de oeroude principes van                                    30 minutes / minuten

une conception de pointe. Des cadrans solaires aux    tijdmeting in een modern jasje. Zo volstond op
premières montres mécaniques, l’Homme s’est        de antieke zonnewijzers, en eeuwen later op de eerste
toujours satisfait d’une aiguille pour avoir l’heure.   mechanische horloges, één enkele wijzer om het uur
MeisterSinger rend hommage aux cadrans solaires      aan te geven. MeisterSinger brengt dit principe van
                                                                                           01 heure / uur
et horloges ainsi qu’à la conception des instruments   zonnewijzers en torenklokken terug, samen met
de mesure antiques. Les 144 segments de cinq       de vormgeving van oude meetinstrumenten. Dankzij
minutes et la mise en relief du zéro sur le cadran nous  de kenmerkende 144 vijfminutenstreepjes en altijd
offrent le plaisir d’un classique intemporel.       de dubbele nummerindexen op de wijzerplaat kunnen
                             we genieten van een tijdloze klassieker.
                                                                 À la mesure humaine : le temps MeisterSinger.
                                                                 Op mensenmaat soll sein Menselijke maatstaf:
                                                                 de MeisterSinger-tijd.

                                                                 La hiérarchie des lignes d’un instrument de mesure
                                                                 indique l’heure – pas la vitesse à laquelle le temps s’écoule.
                                   Montre mono-aiguille : horloge de l’abbaye de Westminster
                                                                 De streepjeshiërarchie van een meetinstrument
                                  Horloge met één wijzer: torenklok van de Westminster Abbey  geeft de tijd aan. Niet hoe snel die verstrijkt.

                                                                                                  10 – 11
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
La ferveur, c’est prendre                Toewijding betekent
du temps pour les détails.               tijd nemen voor details.
Trouver la juste mesure, en se plaçant de différents  De juiste maat vinden, vanuit verschillende
points de vue. Faire attention aux petites choses,   perspectieven. Op de kleine dingen letten, die
sans qui les grandes ne seraient pas possibles.     juist de voorwaarden zijn voor het grote geheel.
Atteindre la perfection grâce à la précision.      Voor perfectie is precisie nodig. MeisterSinger
MeisterSinger incarne l’exactitude, celle qui importe  belichaamt nauwkeurigheid, daar waar het
vraiment.                        op aankomt.

Remonter une montre mécanique, une petite        Het opwinden van een mechanisch horloge als
parenthèse de lenteur. Prêter l’oreille à son léger   moment van onthaasting. Luisteren naar het zachte
cliquetis. Sentir le mouvement à ressort absorber    geklik. Merken hoe het uurwerk de energie opneemt.
l’énergie. Nous sentons la technique, la douce     We voelen de techniek, de zachte weerstand en
résistance et quelque chose dont nous ne pouvons    kunnen van één ding zeker zijn: de precisie van een
douter : la précision d’une MeisterSinger.       MeisterSinger.

                                                       12 – 13
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
Chef d‘oeuvre

La gamme Circularis : un mouvement
puissant et un design exemplaire.

De Circularis-lijn: een krachtig kaliber
en een perfect design.

                      14 – 15
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
La Circularis convainc à l’extérieur
Chef d‘oeuvre              CC308G         par la sobriété manifeste de son design   CC327G         Remontage manuel
                                                                  MSH01
                     Cadran :        et à l’intérieur par la précision de son   Cadran :

Circularis                ponçage
                     solaire bleu
                                mouvement. Sa qualité horlogère
                                s’exprime par les chiffres galvanisés des
                                                       ponçage
                                                       solaire gris

                     Boîtier :       heures et les indices des heures en relief  Bracelet :
                     acier inoxydable,                          alligator véritable,
                                sur son cadran raffiné. Cette technique
                     43 mm,                               marron
                     verre saphir      prend vie quand la montre, une fois
                                remontée, a accumulé dans ses grands
                     Bracelet :
                     alligator véritable,  barillets la tension nécessaire pour
                     cognac         fonctionner 120 heures et que le
Un mouvement puissant et                    balancier se met à osciller – un instant
un design intemporel jusque                   unique qui ravit les connaisseurs.
dans les moindres détails.

                                De Circularis overtuigt door heldere
Een krachtig kaliber en een                   zakelijkheid aan de buitenkant en een
                                uiterst precieze techniek aan de
perfect design – tot in elk detail.
                                binnenkant. De kwaliteit van het
                                mechanisme in het horloge is ook terug
                     Wijzerplaat:
                                te vinden in de uuraanduidingen op de
                     “Sonnenschliff”
                     Blauw         wijzerplaat, die verfijnd is met
                                gegalvaniseerde uurcijfers en verhoogde
                     Kast:
                     Edelstaal       uurmarkers. Het kaliber treedt in werking  Wijzerplaat:
                     43 mm         wanneer er, nadat het is opgewonden,     “Sonnenschliff”
                     Saffierglas      genoeg spanning voor een gangreserve     Grijs

                     Horlogeband:      van 120 uur in de grote veertonnen is    Horlogeband:      Handmatig
                     Echt alligatorleder,  opgebouwd en de balans in beweging      Echt alligatorleder,  opwindmechanisme
                     cognac         wordt gebracht. Een uniek moment dat     bruin         MSH01

                                de kenners in verrukking brengt.

                   Nouveau/
                   Nieuw 2020                                                    16 – 17
Perfection doesn't come in seconds - Collection 2020 - MeisterSinger
Chef d‘oeuvre          CC903

                Cadran :

Circularis           ivoire

                Boîtier :

Automatic            acier inoxydable,
                43 mm,
                verre saphir

                Bracelet :
                alligator véritable,
Un bijou puissant :       marron

le mouvement automatique                L’essence de la marque :
avec remontoir à rotor en               l’idée, la technique et le rotor    Automatique
tungstène et guichet de date.             qui figure le point d’orgue du logo.  MSA01

Krachtig sieraad:                   De essentie van het merk:       Automatisch
                            idee, techniek en rotor        opwindmechanisme
het automatische kaliber                                   MSA01
                            in de vorm van de logo-fermate.
met rotor van wolfraam
en datumweergave.
                Wijzerplaat:
                Ivoor

                Kast:
                Edelstaal
                43 mm
                Saffierglas

                Horlogeband:
                Echt alligatorleder,
                bruin

                                                         18 – 19
Circularis
       CC9Z02         CC908

       Cadran :        Cadran :

Automatic  noir-radium vieilli

       Boîtier :
                  ponçage
                  solaire bleu

       acier inoxydable    Bracelet :
                  alligator véritable,
       Bracelet :
                  cognac
       cuir de sellerie,
       marron foncé

                  Wijzerplaat:
                  Zonnestraalpatroon
       Wijzerplaat:
                  Blauw
       Zwart, Old Radium
                  Horlogeband:
       Kast:
                  Echt alligatorleder,
       Edelstaal
                  cognac
       Horlogeband:
       Zadelleer Vintage
       handgenaaid stiksel,
       donkerbruin

                              20 – 21
Le mouvement MSH.
                                                                              1  2  3  4  5  6

Het Kaliber MSH.
Le mouvement MSH à remontage manuel de 14 lignes allie à la            Het 14-lijns, handmatig opwindbare kaliber MSH combineert op
perfection puissance et grâce. Deux barillets l’alimentent si           perfecte wijze kracht en charme met elkaar. De twee veertonnen
puissamment qu’il a été possible de le doter d’une réserve de           geven het kaliber zoveel energie dat er een gangreserve van
marche de 120 heures. Leur montage en série permet de remonter          120 uur mogelijk is. Omdat de veertonnen in serie geschakeld zijn,
simultanément les barillets et assure une transmission homogène          worden ze gelijktijdig opgewonden en wordt de energie gelijkmatig
de l’énergie aux rouages, ce qui garantit une marche d’une extrême        aan het raderwerk doorgegeven – dit garandeert optimale
précision aux qualités de chronomètre.                      gangnauwkeurigheid, die je ook bij, bijvoorbeeld, een chronometer
Les particularités des montres mono-aiguille nécessitent elles          zou verwachten.
aussi une technique astucieuse : comme la longue aiguille unique         De bijzonderheden van het eenwijzerhorloge vereisen technische
des heures doit marcher de manière extrêmement précise,              verfijndheid: omdat de enkele, lange urenwijzer bijzonder
une roue de minuterie dotée d’un pignon à ressort a été intégrée         nauwkeurig moet lopen, is er een wisselwiel met veertanden
afin d’éliminer pour ainsi dire le jeu de l’aiguille. L’amour du détail      geïntegreerd in het kaliber, waardoor de speling in de grote wijzer
se voit aussi dans la finition du mouvement : le luxueux cerclage,        wordt geminimaliseerd. Uiteindelijk komt de liefde voor detail ook
les phases anglées et polies à effet miroir, et les gravures ornées        bij de afwerking tot uiting: de luxueus ogende cirkelvormige slijping,
d’or font de ce mouvement un régal pour les yeux.                 de afgeschuinde en spiegelend gepolijste randen en de met goud
                                         afgewerkte gravures maken het kaliber tot een optisch genot.
                                                                                          1 + 6 Barillet / Veerton
                                                                                          2	Balancier en glucydur /
                                                                                             Balans in glucydur
                                                                                          3	Réglage fin excentré /
              La géométrie inhabituelle du pont de rouage, nouvellement conçu
              pour la Circularis, donne au mouvement son aspect unique.                                                   Excentrische fijnafstelling
                                                                                          4   Pont de rouage / Brug
              De bijzondere geometrie van de brug, die speciaal voor de Circularis
                                                                                          5   Cerclage / Cirkelpatroon
              nieuw ontworpen is, geeft het kaliber zijn karakteristieke uiterlijk.

                                                                                                            22 – 23
Chef d‘oeuvre           CCP317G        CCP303         Remontage manuel
                                         MSH02

Circularis
                  Cadran :        Cadran :
                  ponçage        ivoire
                  bleu acier

Power Reserve
                             Bracelet :
                  Boîtier :       alligator véritable,
                  acier inoxydable,   marron
                  43 mm,
                  verre saphir

                  Bracelet :
Rien n’illustre aussi élégamment  alligator véritable,
                  marron
la puissance d’un mouvement
d’horlogerie que l’indicateur de
sa réserve de marche.

Niets is een eleganter bewijs
van kracht in een kaliber dan de
weergave van een gangreserve.   Wijzerplaat:
                  Zonnestraalpatroon
                  Staalblauw

                  Kast:
                  Edelstaal
                  43 mm         Wijzerplaat:
                  Saffierglas      Ivoor

                  Horlogeband:      Horlogeband:
                  Echt          Echt          Handmatig
                  alligatorleder,    alligatorleder,    opwindmechanisme
                  bruin         bruin         MSH02

                                                  24 – 25
Chef d‘oeuvre          LS908

                 Cadran :

Lunascope            ponçage
                 solaire bleu
                           Dans la moitié supérieure du cadran
                           se situe un guichet aux lignes
                 Boîtier :      dynamiques, à l’intérieur duquel se
                 acier inoxydable,
                           meut la lune sur un fond bleu nuit
                 40 mm,
                 verre saphir     piqueté d’étoiles. Le généreux
                           diamètre du satellite permet aussi de
                 Bracelet :
                 cuir de veau     reconnaître des détails de sa surface,
                 aspect croco,    représentés avec réalisme – comme
Divinement en phase avec     cognac        si vous contempliez le ciel. Dans la
                                                 Automatique
vous-même : la première                version bleue, c’est le cadran tout     Sellita SW 220-1
MeisterSinger à phase de lune.            entier qui se transforme en firmament.   avec module de phase de lune

Minder hectiek, meer hemelse             De bovenste helft van de wijzerplaat is   Automatisch opwindmechanisme
                           stijlvol uitgesneden; daarin beweegt    Sellita SW 220-1
rust: de eerste MeisterSinger                                   met module voor de maanfase
                           zich op een donkerblauwe, met sterren
met maanfasenmodule.       Wijzerplaat:     bezaaide schijf de maan. Door de
                 Zonnestraalpatroon
                           royale diameter laat de realistische
                 Blauw
                           weergave ook details van het
                 Kast:
                           oppervlak zien – alsof u naar het heelal
                 Edelstaal
                 40 mm        kijkt. Bij de blauwe variant doet de hele
                 Saffierglas     wijzerplaat denken aan het hemeldak.
                 Horlogeband:
                 Kalfsleder
                 met kroko-reliëf,
                 cognac

                                                                 26 – 27
Lunascope
      LS901        LS908G

      Cadran :       Cadran :
      argenté opalescent  ponçage
                 solaire bleu
      Bracelet :
      cuir de veau     Bracelet :
      aspect croco,    cuir de veau
      marron        aspect croco,
                 cognac

      Wijzerplaat:
      Opalinezilver    Wijzerplaat:
                 Zonnestraalpatroon
      Horlogeband:
                 Blauw
      Kalfsleder
      met kroko-reliëf,  Horlogeband:
      bruin        Kalfsleder
                 met kroko-reliëf,
                 cognac

                           28 – 29
MeisterSinger Story

Lukas Kehnen
Le luthier / Meester-vioolbouwer

En quête d’une sonorité particulière :           Op zoek naar die ene speciale klank:
Lukas Kehnen, maître luthier                Lukas Kehnen, meester-vioolbouwer

Créer une caisse de résonance d’exception exige non    Om een bijzondere Vioolkast te maken, moet Lukas
seulement de Lukas Kehnen sa perfection d’artisan     Kehnen niet alleen streven naar ambachtelijke
et le choix du meilleur bois, mais aussi beaucoup de    perfectie, maar ook het beste materiaal én veel
passion et de temps. Nous avons rendu visite au jeune   toewijding en tijd hebben. Wij hebben de jonge
maître luthier dans son atelier où nous avons pu      meester-vioolbouwer opgezocht in zijn atelier. Hier
le suivre dans son travail pendant toute une journée.   konden we een dag lang zijn werk leren kennen.

Ce qui frappe d’emblée : l’absence quasi-totale de     Allereerst valt op dat er vrijwel geen moderne techniek
technique moderne. Depuis l’époque de Stradivarius,    te bespeuren is. Al het gereedschap, het materiaal, de
les outils, les matériaux et les étapes de travail de la  productiefasen – sinds Stradivarius is er haast niets
lutherie de haut niveau sont restés presque inchangés.   veranderd in de hoogwaardige vioolbouw. ‘Een
« Pour qu’un instrument ait du caractère, il doit être   instrument met een bijzonder karakter kan alleen met
fabriqué à la main », explique Lukas Kehnen.        de hand worden gemaakt’, legt Lukas Kehnen uit.

                                                           30 – 31
MeisterSinger Story

Tout commence par le choix du bon bois.         Het begint allemaal met het juiste hout.

Le corps de chaque violon se compose d’épicéa et    Bij elke viool bestaat de klankkast uit erg speciaal
d’érable très particuliers. Les essences des hautes   sparrenhout en ahorn. Vooral houtsoorten uit
régions alpines sont idéales, car les étés étant    de Alpen zijn ideaal. Door de korte zomers daar
plus courts dans ces régions, les cernes annuels sont  groeien de jaarringen gelijkmatiger en zitten die
plus réguliers et denses. C’est essentiel pour la    dichter op elkaar. Voor de kwaliteit van het instrument
qualité de l’instrument.                is dat essentieel.

Lukas Kehnen se fournit chez un marchand de bois de   Lukas Kehnen koopt zijn hout bij een handelaar in
résonance qui découpe les arbres sélectionnés selon   klankhout. Die zaagt geselecteerde bomen volgens
une méthode particulière et laisse les planchettes   een speciale methode in planken en laat ze minimaal
sécher pendant au moins cinq ans en surveillant le   vijf jaar onder gecontroleerde omstandigheden
séchage. De la croissance au stockage, c’est le temps  drogen. Vanaf de eerste scheut tot aan de opslag –
qui donne au bois sa sonorité particulière.       het is de tijd die het hout de bijzondere klank geeft.

                                                         32 – 33
MeisterSinger Story

Un violon est achevé quand il est achevé.        Een viool is pas klaar als die klaar is.

Un instrument haut de gamme est le fruit de quelque   In een topinstrument gaan ongeveer 150 arbeidsuren
150 heures de travail ; parfois de plus. « Ce qui    zitten; soms zelfs meer. ‘Het is belangrijk dat je je
compte, c’est de ne pas se presser, explique Lukas    niet laat opjagen’, zegt Lukas Kehnen, ‘want dat
Kehnen, la hâte déconcentre. » Le chantournage et le   verstoort de concentratie.’ Het uitsnijden en
rabotage de la caisse de résonance exigent passion et  naschaven van de klankkast vergt toewijding en
patience.                        geduld.

Mesurer, dégrossir, polir, les étapes de travail se   Meten, bekloppen, schuren – de arbeidsfasen
répètent maintes fois. Lukas Kehnen est entièrement   worden heel vaak herhaald. Lukas Kehnen gaat dan
absorbé par son travail, oubliant le temps et le monde  helemaal op in zijn werk; soms vergeet hij gewoon
autour de lui. Ce ne sont pas des appareils techniques  de tijd. Of een viool uiteindelijk klaar is, daarvoor
qui lui indiquent quand l’instrument est achevé mais   heeft hij geen technische apparatuur nodig, alleen
son expérience et son intuition.             zijn ervaring en zijn gevoel.

                                                         34 – 35
MeisterSinger Story

La teinte du violon contribue aussi à sa sonorité.    Ook de klankkleur maakt de muziek.

Pour le vernissage, Lukas Kehnen utilise exclusivement  Om te lakken gebruikt Lukas Kehnen alleen
des substances que les grands luthiers italiens     substanties waarmee de oude Italiaanse meesters
employaient autrefois : des résines naturelles aux    al werkten: Natuurlijke harsen met klinkende namen
noms aussi évocateurs que la gomme-laque, le       als schellak-politoer, mastix, sandarac en manilla
mastic, la sandaraque et le copal de Manille. Trouver  copal. Vooral bij de restauratie van oude instrumenten
le bon mélange peut notamment prendre du temps      kan het een tijd duren voordat de juiste mix is
lors de la restauration d’instruments anciens.      gevonden.

Dans son travail, Lukas Kehnen n’est jamais       Bij geen enkele andere arbeidsfase is Lukas Kehnen
aussi concentré que lorsqu’il compose le vernis     zo gefocust als bij het samenstellen en aanbrengen
puis l’applique en couches. Au bout d’un certain     van de laklagen. Maar op een gegeven moment kijkt
temps, il regarde tout de même sa montre : une      hij toch even op zijn horloge: een MeisterSinger Nº 01
MeisterSinger Nº 01 à bracelet marron en cuir suédé.   met een bruin, velourslederen horlogeband.

Geigenbaumeister Lukas Kehnen
Christstraße 29
44789 Bochum, Allemagne / Germany
www.geigenbaumeisterkehnen.de

                                                         36 – 37
Classic

L’origine du produit
et de la marque : la Nº 01.

De oorsprong van product
en merk: de Nº 01.

               38 – 39
Classic            AM3303                             AM3308        Remontage manuel
                                                          Sellita SW 210
                Cadran :                            Cadran :

Nº 01             ivoire

                Boîtier :
                                                ponçage
                                                solaire bleu
                acier inoxydable,                        Bracelet :
                43 mm,                             cuir suédé,
                verre saphir                          gris
                Bracelet :
                cuir suédé,
                          Au début, il y avait l’aiguille,
Ici, lire l’heure est encore  marron
                          la hiérarchie des index et les zéros
un travail manuel :                précédant les chiffres – tout
le véritable classique avec            cela était déjà là dans la première
remontage mécanique.                MeisterSinger.

De tijd aflezen is hier nog            Hoe het allemaal begon: naaldwijzer,

handarbeid: de echte                streepjeshiërarchie en de nullen die
                          voor de cijfers zijn geplaatst – allemaal
klassieker Nº 01 met
                          eigenschappen die al verenigd
handopwindbaar kaliber.              waren in de eerste MeisterSinger.
                Wijzerplaat:
                Ivoor

                Kast:
                Edelstaal                            Wijzerplaat:
                43 mm                              Zonnestraalpatroon
                Saffierglas                           Blauw

                Horlogeband:                          Horlogeband:     Handmatig
                Veloursleder,                          Veloursleder,    opwindmechanisme
                bruin                              grijs        Sellita SW 210

                                                                    40 – 41
Classic              DM317                            DM303      Remontage manuel
                                                        Sellita SW 210
                  Cadran :                          Cadran :

Nº 01 – 40 mm           ponçage
                  bleu acier
                                                ivoire

                                                Bracelet :
                  Boîtier :                          cuir suédé,
                  acier inoxydable,                      marron
                  40 mm,
                  verre saphir

                  Bracelet :
                            MeisterSinger redécouvre les
Les petits détails se remarquent  cuir suédé,
                  cognac        racines de sa collection de
quand de grandes choses les               mono-aiguilles avec un modèle
précèdent. L’archétype des               de 40 millimètres – décliné dans les
MeisterSinger en 40 millimètres.            teintes ivoire et bleu acier.

Kleine dingen vallen pas op als             MeisterSinger herontdekt

er grote dingen aan voorafgaan.             de oorsprong van haar
                            collectie eenwijzerhorloges in
De oer-MeisterSinger in
                            40mm-uitvoering – in ivoor
40mm-uitvoering.          Wijzerplaat:
                            en staalblauw.
                  Zonnestraalpatroon
                  Staalblauw

                  Kast:
                  Edelstaal
                  40 mm                            Wijzerplaat:
                  Saffierglas                         Ivoor

                  Horlogeband:                        Horlogeband:  Handmatig
                  Veloursleder,                        Veloursleder,  opwindmechanisme
                  cognac                           bruin      Sellita SW 210

                                                                 42 – 43
Classic               AM908                               AM903        Automatique
                                                              Sellita SW 200-1
                   Cadran :                             Cadran :

No 03                ponçage
                   solaire bleu
                                                    ivoire

                                                    Bracelet :
                   Boîtier :                             cuir de veau
                   acier inoxydable,                         aspect croco,
                   acier inoxydable (DLC),                      marron
Dégage le même calme que les     bronze,
autres montres mono-aiguille,    43 mm, verre saphir

mais demande plus de mouvement.   Bracelet :
                   cuir de veau aspect    Le mouvement automatique de la
Enfin, votre mouvement        croco, cognac       N° 03 produit de l’énergie au rythme
automatique suisse se recharge                 de vos mouvements et vous séduit
tout seul.                           automatiquement.

Straalt dezelfde rust uit als onze               Het model met automatisch kaliber;

andere horloges met één wijzer.                de N° 03 wekt energie op in het ritme
                   Wijzerplaat:       van uw bewegingen – en weet u zo
Maar heeft meer beweging nodig.   Zonnestraalpatroon    automatisch te fascineren.
Uiteindelijk laadt het Zwitserse   Blauw

automatische kaliber zich      Kast:
                   Edelstaal,
dan helemaal vanzelf weer op.    Edelstaal (DLC),
                   Brons                               Wijzerplaat:
                   43 mm                               Ivoor
                   Saffierglas
                                                    Horlogeband:
                   Horlogeband:                           Kalfsleder     Automatisch
                   Kalfsleder met                          met kroko-reliëf,  opwindmechanisme
                   kroko-reliëf, cognac                       bruin        Sellita SW 200-1

                                                                       44 – 45
No 03
    AM902BL        AM917BR

    Cadran :        Cadran :
    noir-radium vieilli  bleu acier-radium vieilli

    Bracelet :       Bracelet :
    cuir de sellerie,   cuir de veau
    cognac         vintage cousu main,
                marron

    Wijzerplaat:
    Zwart, Old Radium   Wijzerplaat:
                Staalblauw, Old Radium
    Horlogeband:
    Zadelleer Vintage   Horlogeband:
    handgenaaid stiksel,  Vintage-kalfsleder
    cognac         Handgenaaid stiksel,
                bruin

                              46 – 47
Classic             DM901

                 Cadran :

No 03 – 40 mm          argenté opalescent

                 Boîtier :
                 acier inoxydable,
                 40 mm,
                 verre saphir

                 Bracelet :
                 cuir de veau
Absorbe l’énergie du quotidien  aspect croco,
                 cognac
pour la restituer sur une
                           Un cadran, décliné en trois teintes,
surface de 40 millimètres               qui pare n’importe quel look d’un     Automatique
dotée d’une aiguille.                 irrésistible pouvoir d’attraction.     Sellita SW 200-1

Ga de spanning van het                Verkrijgbaar in drie wijzerplaatkleuren,  Automatisch
                           die ieder op zich van elke look een    opwindmechanisme
dagelijks leven aan en laat                                   Sellita SW 200-1
                           eyecatcher maken.
haar weer los op een speelveld
van slechts 40 mm.        Wijzerplaat:
                 Opalinezilver

                 Kast:
                 Edelstaal
                 40 mm
                 Saffierglas

                 Horlogeband:
                 Kalfsleder
                 met kroko-reliëf,
                 cognac

                                                          48 – 49
No 03 – 40 mm
        DM903              DM908N

        Cadran :             Cadran :
        ivoire              ponçage
                         solaire bleu
        Bracelet :
        cuir de veau           Bracelet :
        aspect croco,          cuir de veau
        marron              aspect croco,
                         cognac

        Wijzerplaat:
        Ivoor              Wijzerplaat:
                         Zonnestraalpatroon
        Horlogeband:
                         Blauw
        Kalfsleder
        met kroko-reliëf,        Horlogeband:
        bruin              Kalfsleder
                         met kroko-reliëf,
                         cognac

                  Nouveau/
                  Nieuw 2020
                                   50 – 51
Classic              PMD907D                                  PMD908D       Automatique
                                                                Sellita SW 200-1
                 Cadran :                                 Cadran :

Pangaea Date           anthracite dégradé

                 Boîtier :
                                                      bleu dégradé

                                                      Bracelet :
                 acier inoxydable,                             cuir de veau
                 40 mm,                                  aspect croco,
                 verre saphir                               cognac

                 Bracelet :
                 cuir de veau
                            Le guichet circulaire d’affichage
L’élégance dans la simplicité   aspect croco,
                 marron        de la date s’inscrit dans la sobriété
exige de se concentrer                 du design de la Pangaea Date
sur l’essentiel. Voici venue la            et s’intègre avec discrétion et
nouvelle Pangaea avec date.              raffinement dans le cadran.

Eenvoudige elegantie betekent             De ronde datumaanduiding vult

concentratie op het essentiële.            het voor het design typische
                            understatement van de Pangea
Maak kennis met de nieuwe
                            Date mooi aan en oogt ingetogen
Pangea met datumaanduiding.    Wijzerplaat:
                            en geraffineerd in de wijzerplaat.
                 Antraciet dégradé

                 Kast:
                 Edelstaal
                 40 mm                                   Wijzerplaat:
                 Saffierglas                                Blauw dégradé

                 Horlogeband:                               Horlogeband:
                 Kalfsleder                                Kalfsleder     Automatisch
                 met kroko-reliëf,                             met kroko-reliëf,  opwindmechanisme
                 bruin                                   cognac       Sellita SW 200-1

 Nouveau/                                           Nouveau/
 Nieuw 2020                                          Nieuw 2020
                                                                          52 – 53
Classic Plus

L’association de l’élégance classique et
du spectacle des planètes : l’Astroscope.

Klassieke elegantie en blik op de planeten
in één: de Astroscope.

                       54 – 55
Classic Plus

Astroscope
Le Soleil et la Lune déterminent de manière        De zon en de maan delen onze tijd in op een manier
perceptible notre répartition du temps : le jour et la  die voor iedereen merk- en observeerbaar is, in dag
nuit, les douze mois de l’année. Toutefois, la division  en nacht, in twaalf maanden per jaar. De indeling
des semaines en sept jours ne suit pas un rythme     in zevendaagse weken volgt geen astronomisch
astronomique mais tire son origine de la mythologie.   ritme, maar heeft een mythologische achtergrond.
Elle remonte probablement aux Babyloniens pour      De indeling is terug te voeren tot de Babyloniërs.
qui le chiffre sept était particulièrement sacré ; un   Voor hen was het getal zeven bijzonder heilig en ze      Bild neu
chiffre qu’ils associaient aux sept corps célestes.    brachten dit in verband met zeven hemellichamen.
                                                        Astroscope Old Radium Quer

Lundi :    Lune                    Maandag:   Maan
Mardi :    Mars                    Dinsdag:   Týr (Mars)
Mercredi :   Mercure                  Woensdag:  Wodan (Mercurius)
Jeudi :    Jupiter                  Donderdag:  Donar (Jupiter)
Vendredi :   Vénus                   Vrijdag:   Friia (Venus)
Samedi :    Saturne                  Zaterdag:  Saturnus
Dimanche :   Soleil                   Zondag:   Zon

L’Astroscope indique les jours de la semaine       De Astroscope geeft met deze hemellichamen
à l’aide de ces corps célestes et de leurs symboles    en de klassieke symbolen ervan de dagen van de
classiques.                        week aan.

                                                                       56 – 57
Classic Plus             AS902B              AS902OR        Automatique
                                               SW 220-1
                   Cadran :             Cadran :

Astroscope              noir-bleu

                   Boîtier :
                                    noir-radium vieilli

                                    Bracelet :
                   acier inoxydable,        cuir de veau
                   40 mm,              aspect croco,
                   verre saphir           marron

                   Bracelet :
                   cuir de veau
                   aspect croco,
                   cognac
Une aiguille pour les astrologues :
jours de la semaine,
planètes et échappée céleste.

Een wijzer voor bewonderaars
van sterren: dagen van de
week, planeten en een blik op
het heelal.              Wijzerplaat:
                   Zwart-blauw

                   Kast:
                   Edelstaal
                   40 mm              Wijzerplaat:
                   Saffierglas           Zwart, Old Radium

                   Horlogeband:           Horlogeband:
                   Kalfsleder            Kalfsleder      Automatisch
                   met kroko-reliëf,        met kroko-reliëf,   opwindmechanisme
                   cognac              bruin         SW 220-1

 Nouveau/                         Nouveau/
 Nieuw 2020                        Nieuw 2020
                                                        58 – 59
Classic Plus           AM10Z17B                                  AM10Z17S      Automatique
                                                                Sellita SW 200-1
                 Cadran :                                  Cadran :

Perigraph            bleu acier-noir
                 Boîtier :
                                                      bleu acier-sable

                                                      Bracelet :
                 acier inoxydable,                             cuir cordovan,
                 acier inoxydable                              marron foncé
                 brossé, acier
                 inoxydable (DLC),
                 bronze, 43 mm,
                 verre saphir
                 Bracelet :
                 cuir cordovan,   La Perigraph séduit avec ses six
Une montre pour célébrer     cognac       modèles : en ivoire et bleu classiques,
le jour car il est affiché sur            en teinte bronze, en noir et dans des
le cercle ouvert de la date.             couleurs contrastantes.

Een horloge om de dag te               De Perigraph overtuigt met zes

vieren. Want die kunt u zien             varianten: in klassiek ivoor en blauw,
                 Wijzerplaat:    in brons, in zwart en in de nieuwe
op de open datumring.      Staalblauw, zwart
                           contrasterende kleuren.
                 Kast:
                 Edelstaal,
                 Edelstaal
                 geborsteld,
                 Edelstaal (DLC),
                 Brons
                 43 mm                                   Wijzerplaat:
                 Saffierglas                                Staalblauw, zand

                 Horlogeband:                                Horlogeband:    Automatisch opwindme-
                 Cordovanleder,                               Cordovanleder,   chanisme
                 cognac                                   donkerbruin    Sellita SW 200-1

 Nouveau/                                           Nouveau/
 Nieuw 2020                                          Nieuw 2020
                                                                            60 – 61
Perigraph
      AM1003       AM1008        AM1002BL        AM1017BR

      Cadran :      Cadran :       Cadran :        Cadran :
      ivoire       ponçage       noir-radium vieilli  bleu acier-radium vieilli
                solaire bleu
      Bracelet :                Bracelet :       Bracelet :
      cuir de veau    Bracelet :      cuir de sellerie,   cuir de veau
      aspect croco,    cuir de veau     marron         vintage cousu main,
      marron à coutures  aspect croco,                marron
      blanches      cognac à coutures
                blanches       Wijzerplaat:
                           Zwart, Old Radium   Wijzerplaat:
      Wijzerplaat:                          Staalblauw, Old Radium
                           Horlogeband:
      Ivoor        Wijzerplaat:
                           Zadelleer Vintage   Horlogeband:
                Zonnestraalpatroon
      Horlogeband:               handgenaaid stiksel,  Vintage-kalfsleder
                Blauw
      Kalfsleder                bruin         Handgenaaid stiksel,
      met kroko-reliëf,  Horlogeband:                bruin
      bruin met      Kalfsleder
      witte naden     met kroko-reliëf,
                cognac met
                witte naden

                                                 62 – 63
Classic Plus            PDD903       PDD908        Automatique
                  Cadran :                 Sellita SW 220-1
                            Cadran :

Pangaea               ivoire
                  Boîtier :
                            ponçage
                            solaire bleu

Day Date
                  acier inoxydable,
                  acier inoxydable  Bracelet :
                  brossé       cuir de veau
                  40 mm,       aspect croco,
                  verre saphir    cognac à
                            surpiquûres
                  Bracelet :
                  cuir de veau    blanches
Avoir l’essentiel sous les yeux :  aspect croco,
la date, le jour de la semaine   marron à
                  surpiquûres
et l’heure. Un sentiment de     blanches
fébrilité ? Pas une seconde !

Kunnen zien waar het om gaat:
datum, dag van de week
                  Wijzerplaat:
en uur. Hectiek? Vals alarm!    Ivoor
                  Kast:
                  Edelstaal,
                  Edelstaal
                            Wijzerplaat:
                  geborsteld
                            Zonnestraalpatroon
                  40 mm
                  Saffierglas     Blauw

                  Horlogeband:    Horlogeband:
                  Kalfsleder     Kalfsleder
                  met kroko-reliëf,  met kroko-reliëf,  Automatisch
                  bruin met      cognac met      opwindmechanisme
                  witte naden     witte naden     Sellita SW 220-1

                                                64 – 65
Pangaea Day Date
          PDD9Z17S      PDD9Z17B

          Cadran :      Cadran :
          bleu acier-sable  ponçage
                   bleu acier-noir
          Boîtier :
          Acier inoxydable  Boîtier :
          brossé       Acier inoxydable
                   brossé
          Bracelet :
          cuir cordovan,   Bracelet :
          marron foncé    cuir cordovan,
                   cognac

          Wijzerplaat:
          Staalblauw, zand  Wijzerplaat:
                   Zonnestraalpatroon
          Kast:
                   Staalblauw,
          Edelstaal
                   zwart
          geborsteld
                   Kast:
          Horlogeband:
                   Edelstaal
          Cordovanleder,
                   geborsteld
          donkerbruin
                   Horlogeband:
                   Cordovanleder,
                   cognac

                              66 – 67
MeisterSinger Story

Lukas Schneider
Le créateur de caractères / Letterontwerper

La fascination des espaces :                Gefascineerd door tussenruimtes:
Lukas Schneider, créateur de caractères          Lukas Schneider, letterontwerper

Il existe environ un demi-million de polices d’écriture.  Er bestaan ongeveer een half miljoen lettertypes.
Nous en rencontrons quelques-unes constamment,       Sommige daarvan zien we heel veel, andere
d’autres probablement jamais. Mais en quoi se       waarschijnlijk nooit. Maar hoe ontstaan de verschillen
différencient-elles ? Le créateur de caractères      eigenlijk? Letterontwerper Lukas Schneider heeft
Lukas Schneider nous a invités dans son atelier et     ons uitgenodigd in zijn atelier. Hij vertelt waar het op
nous explique ce qui compte dans son métier.        aankomt in zijn vak.

Le bureau au milieu de la pièce est remarquablement    Het valt op dat de werktafel in het midden van de
bien rangé : les feuilles de papier, les crayons, les   ruimte opgeruimd is. Vellen papier, tekenpotloden,
ouvrages de référence, un écran de grande taille,     vakboeken, een groot beeldscherm – alles precies
chaque chose est à sa place. « La création de police    op zijn plek. ‘Lettervormgeving heeft veel te maken
et l’ordre sont étroitement liés », fait observer     met orde’, merkt Lukas Schneider op, ‘maar als
Lukas Schneider, « mais quand je suis seul, il arrive   ik geen bezoek heb, ziet het er hier ook weleens
que tout ne soit pas aussi impeccablement rangé. »     chaotischer uit.’

                                                           68 – 69
MeisterSinger Story

Une ligne parfaite n’est justement pas parfaite.      Een perfecte lijn is niet perfect.

Bien qu’il existe d’excellents logiciels professionnels,  Er bestaat wel prima software voor zijn vak, maar
Lukas Schneider élabore toujours une nouvelle police    Lukas Schneider maakt altijd eerst handgetekende
de caractères à partir d’esquisses réalisées à la main.  schetsen voordat hij een nieuw lettertype ontwerpt.
Travailler directement sur ordinateur l’inciterait à    Als hij dat direct op zijn computer zou doen, zou hij
tracer des contours qui seraient mathématiquement     misschien de contouren van een letter wiskundig
parfaits, c’est-à-dire trop droits. Le résultat      gezien perfect, dus te recht, tekenen. Het resultaat zou
paraîtrait stérile.                    dan steriel overkomen.

Au contraire, le crayon apporte de légères inexactitu-   Maar met het tekenpotlood ontstaan er kleine
des, ce qui donne au caractère un aspect harmonieux    onnauwkeurigheden, waardoor het menselijk oog het
pour l’œil humain. « Prendre son temps, s’approcher    lettertype als harmonieus ervaart. ‘De tijd nemen om
naturellement de l’optimum, c’est en partie là que     organisch zo dicht mogelijk het optimale te benaderen,
réside l’art », déclare Lukas Schneider.          dat is de kunst’, zegt Lukas Schneider.

                                                           70 – 71
MeisterSinger Story

La vraie qualité est discrète.             Echte kwaliteit is niet opdringerig.

Empattements, hauteur des majuscules, jambages,    Schreven, de hoogte van hoofdletters, staartletters
quand Lukas Schneider parle de son métier, on     – als Lukas Schneider over zijn vakgebied praat,
comprend rapidement qu’une police de caractères    wordt al snel duidelijk hoeveel verschillende
présente une multitude de caractéristiques. Les    kenmerken een lettertype kan hebben. Dat de details
détails de son travail échappent souvent au profane,  van zijn werk een leek vaak helemaal niet opvallen,
ce qui ne gêne pas Lukas Schneider, au contraire :   vindt Lukas Schneider niet zo erg. In tegendeel:

« Une bonne police de caractères n’a pas forcément   “een goed lettertype moet juist niet domineren. Het
besoin de jouer les vedettes. Ce qui compte, c’est   belangrijkste is dat het functioneert, dus dat het
qu’elle fonctionne de sorte qu’on l’appréhende     comfortabel is om te lezen.” De maanden, soms jaren,
aisément. » Les mois, parfois les années qu’un     die een ontwerper in een fontstijl investeert, bieden
créateur a investis dans une police de caractères   de lezer uiteindelijk gewoon tijdwinst en rust.
permettent au bout du compte au lecteur de gagner
tout simplement du temps.

                                                        72 – 73
MeisterSinger Story

Le défi : trouver le bon espacement.          De uitdaging om de juiste afstand te vinden.

L’élaboration des lettres n’occupe qu’une partie du  Een letterontwerper besteedt maar een deel
temps du créateur de polices. Ce dernier en consacre  van zijn tijd aan de ontwikkeling van letters. Een
une grande partie aux blancs entre les caractères.   groot deel van de tijd is hij bezig met de witruimte
Lors de cette opération, appelée le « crénage », le  tussen de tekens. Bij de afspatiëring wordt de
créateur optimise l’écart spécifique pour certaines  specifieke afstand tussen bepaalde lettercombinaties
combinaisons de lettres.                geoptimaliseerd.

Contempler, prendre le temps d’apprécier, corriger.  Kijken, op je laten inwerken, corrigeren. ‘Mijn werk
« En fait, mon travail n’est jamais complètement    is eigenlijk nooit helemaal af’, zegt Lukas Schneider.
achevé », explique Lukas Schneider. « La difficulté  ‘De moeilijkheid zit hem erin om op een gegeven
consiste à savoir lâcher prise à un moment donné. »  moment los te laten.’ Daarbij kijkt hij heel terloops
Il en profite en passant pour consulter sa montre :  op zijn horloge: een MeisterSinger Metris uit de
une MeisterSinger Metris de la gamme bronze.      Bronze Line.

Revolver Type Foundry
Lukas Schneider
Pieter-Valkenier-Allee 17
64546 Mörfelden-Walldorf, Allemagne / Germany
www.revolvertype.com

                                                        74 – 75
New Vintage

Des classiques MeisterSinger de grande et petite taille,
avec quantième à aiguille : la Neo Plus et la Neo.

MeisterSinger-klassieker in grote en kleine maten
met datumwijzer: Neo Plus en Neo.

                              76 – 77
New Vintage             NE903N       NE908N        Automatique
                                       Sellita SW 200-1
                  Cadran :      Cadran :

Neo                 ivoire

                  Boîtier :
                            ponçage
                            solaire bleu

                  acier inoxydable,  Bracelet :
                  36 mm,       cuir suédé,
                  verre synthétique  gris
                  durci

                  Bracelet :
Appréciez son design contemporain  cuir suédé,
                  marron
classique – et son guichet de
la date qui s’inscrit pleinement
dans l′air du temps.

Ervaar het design van een
klassiek, maar toch modern
product – daarbij zal de
datumaanduiding u steeds      Wijzerplaat:
                  Ivoor
weer aan het nu herinneren.
                  Kast:
                  Edelstaal
                  36 mm        Wijzerplaat:
                  Gehard       Zonnestraalpatroon
                  kunststofglas    Blauw

                  Horlogeband:    Horlogeband:     Automatisch
                  Veloursleder,    Veloursleder,    opwindmechanisme
                  bruin        grijs        Sellita SW 200-1

                                                78 – 79
New Vintage             NED917              NED901        Automatique
                                              Sellita SW 221-1

Neo
                   Cadran :             Cadran :
                   ponçage              argenté opalescent
                   bleu acier

Pointer Date
                                    Bracelet :
                   Boîtier :             bracelet milanais
                   acier inoxydable,         finement maillé

datumwijzer
                   36 mm,
                   verre synthétique
                   durci

                   Bracelet :
                   bracelet milanais
                   finement maillé
L’affichage de la date a lui aussi
commencé avec une aiguille.

Ook de datumaanduiding
begon met een wijzer.
                   Wijzerplaat:
                   Zonnestraalpatroon
                   Staalblauw

                   Kast:
                   Edelstaal
                   36 mm
                   Gehard              Wijzerplaat:
                   kunststofglas           Opalinezilver

                   Horlogeband:           Horlogeband:     Automatisch
                   Milanees             Milanees       opwindmechanisme
                   fijnmazig staal          fijnmazig staal   Sellita SW 221-1

 Nouveau/                         Nouveau/
 Nieuw 2020                        Nieuw 2020
                                                        80 – 81
New Vintage              NE408        NE403      Automatique
                                      Sellita SW 200-1
                   Cadran :       Cadran :

Neo Plus               ponçage
                   solaire bleu
                              ivoire

                              Bracelet :
                   Boîtier :      cuir cordovan,
                   acier inoxydable,  marron
                   40 mm,
                   verre synthétique
Un concentré de design sur      durci

40 millimètres : l’alliance d’une   Bracelet :
                   cuir cordovan,
modernité classique avec la      cognac
sensation de loisir que procure une
MeisterSinger – en deux teintes.

Designgeschiedenis op 40 mm:
klassiek en toch modern,
gecombineerd met de rust van     Wijzerplaat:
een MeisterSinger – in twee      Zonnestraalpatroon
                   Blauw
kleurvarianten.
                   Kast:
                   Edelstaal
                   40 mm
                   Gehard        Wijzerplaat:
                   kunststofglas    Ivoor

                   Horlogeband:     Horlogeband:   Automatisch
                   Cordovanleder,    Cordovanleder,  opwindmechanisme
                   cognac        bruin      Sellita SW 200-1

                                                82 – 83
New Vintage            NED401              NED417       Automatique
                                            Sellita SW 221-1

Neo Plus
                 Cadran :             Cadran :
                 argenté opalescent        bleu acier

Pointer Date
                 Boîtier :             Bracelet :
                 acier inoxydable,         bracelet milanais
                 40 mm,              finement maillé

datumwijzer
                 verre synthétique
                 durci

                 Bracelet :
                 bracelet milanais
                 finement maillé
Une aiguille pointe du centre :
la Neo Plus avec quantième
à aiguille.

Een van de wijzers begint
in het midden: de Neo Plus
met datumweergave.
                 Wijzerplaat:
                 Opalinezilver

                 Kast:
                 Edelstaal
                 40 mm
                 Gehard              Wijzerplaat:
                 kunststofglas           Staalblauw

                 Horlogeband:           Horlogeband:    Automatisch
                 Milanees             Milanees      opwindmechanisme
                 fijnmazig staal          fijnmazig staal   Sellita SW 221-1

 Nouveau/                       Nouveau/
 Nieuw 2020                      Nieuw 2020
                                                      84 – 85
New Vintage            VT901

                 Cadran :

Vintago              blanc

                 Boîtier :
                 acier inoxydable,  L’heure est venue de faire un voyage
                 38 mm,
                           dans l’histoire du design : par leur
                 verre saphir
                           typographie fonctionnelle et leur verre
                 Bracelet :
                           saphir bombé recouvrant un cadran
                 cuir nappa,
                           en relief, les trois modèles Vintago
Claire, univoque et discrète :  gris
                           évoquent le rigoureux langage des
le meilleur des années soixante            formes des années soixante – leur
allié au dépouillement d’une             boîtier en métal brossé et leur      Automatique
montre mono-aiguille.                 couronne venant parfaire l’ensemble.   Sellita SW 200-1

Helder, duidelijk en ingetogen:            Tijd voor een reis naar de geschiedenis  Automatisch
                           van vormgeving. Alle drie de varianten  opwindmechanisme
het beste van de jaren zestig                                  Sellita SW 200-1
                           van de Vintago doen met hun zakelijke
gecombineerd met de
                           typografie, het gebogen saffierglas en
gereduceerde look van een               de meerlagige wijzerplaat aan de
                 Wijzerplaat:
eenwijzerhorloge.         Wit         strakke vormgeving van de jaren zestig
                           denken. De geborstelde kast en de
                 Kast:
                 Edelstaal      kroon maken het plaatje compleet.
                 38 mm
                 Saffierglas

                 Horlogeband:
                 Nappaleder,
                 grijs

                                                          86 – 87
Vintago
     VT903     VT908

     Cadran :    Cadran :
     ivoire     bleu

     Bracelet :   Bracelet :
     cuir nappa,  cuir nappa,
     marron     sable

     Wijzerplaat:  Wijzerplaat:
     Ivoor     Blauw

     Horlogeband:  Horlogeband:
     Nappaleder,  Nappaleder,
     bruin     zand

                    88 – 89
New Vintage            ME902         ME903       Automatique
                                      Sellita SW 200-1
                 Cadran :       Cadran :

Metris              noir
                 Boîtier :
                 acier inoxydable,
                            ivoire

                            Bracelet :
                            jean,
                 acier inoxydable
                            bleu marine
                 (DLC), bronze,
                 38 mm, verre saphir
                 loupe pour la date
                 Bracelet :
                 jean, noir

Comptez sur elle pour suivre
votre rythme. Et vous donner la
cadence.

Deze betrouwbare metgezel
deelt uw persoonlijke ritme.
En geeft het tempo aan.
                 Wijzerplaat:
                 Zwart
                 Kast:
                 Edelstaal,
                 Edelstaal (DLC),
                 Brons, 38 mm     Wijzerplaat:
                 Saffierglas met    Ivoor
                 loep datum
                            Horlogeband:    Automatisch
                 Horlogeband:     Van denim jeans,  opwindmechanisme
                 Van denim jeans,   marineblauw    Sellita SW 200-1
                 zwart

                                               90 – 91
Metris
     ME908       ME902BL        ME917BR

     Cadran :      Cadran :        Cadran :
     bleu        noir-radium vieilli  bleu acier-radium vieilli

     Bracelet :     Bracelet :       Bracelet :
     jean,       cuir de sellerie,   cuir de veau vintage
     bleu marine    cognac         cousu main, marron

     Wijzerplaat:    Wijzerplaat:      Wijzerplaat:
     Blauw       Zwart, Old Radium   Staalblauw, Old Radium

     Horlogeband:    Horlogeband:      Horlogeband:
     Van denim jeans,  Zadelleer Vintage   Vintage-kalfsleder
     marineblauw    handgenaaid stiksel,  Handgenaaid stiksel,
              cognac         bruin

                                     92 – 93
AM902BL          AM1002BL         ME902BL
                     Cadran :          Cadran :         Cadran :

Black Line                noir-radium vieilli
                     Boîtier/mouvement :
                                  noir-radium vieilli
                                  Boîtier/mouvement :
                                               noir-radium vieilli
                                               Boîtier/mouvement :
                     acier inoxydable (DLC),  acier inoxydable (DLC),  acier inoxydable (DLC),
                     43 mm, verre saphir,    43 mm, verre saphir,   38 mm, verre saphir,
                     automatique        automatique        automatique
                     Sellita SW 200-1      Sellita SW 200-1     Sellita SW 200-1
                     Bracelet :         Bracelet :        Bracelet :
                     cuir de sellerie, cognac  cuir de sellerie,     cuir de sellerie,
La collection Black Line, habillée                 marron foncé       cognac
d’une couche de carbone d’un noir
                     Wijzerplaat:
profond et similaire au diamant (DLC),  Zwart, Old Radium     Wijzerplaat:       Wijzerplaat:
                                  Zwart, Old Radium     Zwart, Old Radium
se concentre sur l’essentiel.      Kast/Werk:
                     Edelstaal (DLC),      Kast/Werk:        Kast/Werk:
                     43 mm, Saffierglas     Edelstaal (DLC),     Edelstaal (DLC),
                     Automatisch        43 mm, Saffierglas    38 mm, Saffierglas
De Black Line, met de diepzwarte     opwindmechanisme      Automatisch        Automatisch
diamantachtige koolstofcoating      Sellita SW 200-1      opwindmechanisme     opwindmechanisme
                                  Sellita SW 200-1     Sellita SW 200-1
(DLC), richt uw blik op de essentie.   Horlogeband:
                     Zadelleer Vintage     Horlogeband:       Horlogeband:
                     handgenaaid stiksel,    Zadelleer Vintage     Zadelleer Vintage
                     cognac           handgenaaid stiksel    handgenaaid stiksel,
                                  bruin           cognac

                                                           94 – 95
AM917BR           AM1017BR           ME917BR
                            Cadran :           Cadran :           Cadran :

Bronze Line                      bleu acier-radium vieilli

                            Boîtier/mouvement :
                                          bleu acier-radium vieilli

                                          Boîtier/mouvement :
                                                         bleu acier-radium vieilli

                                                         Boîtier/mouvement :
                            bronze, 43 mm,        bronze, 43 mm,        bronze, 38 mm,
Les montres de la collection Bronze Line        verre saphir,        verre saphir,        verre saphir,
                            automatique         automatique         automatique
interprètent dans toute sa diversité cette       Sellita SW 200-1       Sellita SW 200-1       Sellita SW 200-1
matière chargée en tradition, dont elles illustrent  Bracelet :          Bracelet :          Bracelet :
le caractère durable et les maintes facettes,     cuir de veau vintage     cuir de veau vintage     cuir de veau vintage
                            cousu main, marron      cousu main, marron      cousu main, marron
un matériau qui, au fil du temps, évolue malgré sa
résistance pour devenir à l’image de la personne    Wijzerplaat:         Wijzerplaat:         Wijzerplaat:
                            Staalblauw, Old Radium    Staalblauw, Old Radium    Staalblauw, Old Radium
qui le porte.
                            Kast/Werk:          Kast/Werk:          Kast/Werk:
                            Brons, 43 mm         Brons, 43 mm         Brons, 38 mm
                            Saffierglas         Saffierglas         Saffierglas
De horloges uit de Bronze Line zijn een        Automatisch         Automatisch         Automatisch
interpretatie van een traditioneel materiaal,     opwindmechanisme       opwindmechanisme       opwindmechanisme
                            Sellita SW 200-1       Sellita SW 200-1       Sellita SW 200-1
in al zijn diversiteit. Ze zijn blijvend, veelzijdig
                            Horlogeband:         Horlogeband:         Horlogeband:
en ondanks hun robuustheid een spiegelbeeld      Vintage-kalfsleder      Vintage-kalfsleder      Vintage-kalfsleder
van hun dragers.                    Handgenaaid stiksel, bruin  Handgenaaid stiksel, bruin  Handgenaaid stiksel, bruin

                                                                    96 – 97
Casual

Intemporelle, volontaire, robuste :
l’Urban, la citadine signée MeisterSinger.

Tijdloos, eigenzinnig, solide:
de Urban, MeisterSinger’s stadskind.

                       98 – 99
Casual               UR901        UR902      Automatique
                                    Miyota 8245
                  Cadran :      Cadran :

Urban                blanc

                  Boîtier :
                            noir

                            Bracelet :
                  acier inoxydable,  cuir de veau,
                  40 mm,       noir
                  verre saphir

                  Bracelet :
                  cuir de veau,
                  cognac

Le cœur de la ville bat dans
l’Urban. Et c’est un mouvement
automatique qui le fait palpiter.

Het hart van de stad klopt in de
Urban. De puls wordt gegenereerd
door een automatisch kaliber.

                  Wijzerplaat:
                  Wit

                  Kast:
                  Edelstaal
                  40 mm        Wijzerplaat:
                  Saffierglas     Zwart

                  Horlogeband:    Horlogeband:  Automatisch
                  Kalfsleder,     Kalfsleder,   opwindmechanisme
                  cognac       zwart      Miyota 8245

                                              100 – 101
Urban
    UR908      UR913

    Cadran :    Cadran :
    bleu      tabac

    Bracelet :   Bracelet :
    cuir de veau,  cuir de veau,
    cognac     marron

    Wijzerplaat:  Wijzerplaat:
    Blauw      Zand-Grijs

    Horlogeband:  Horlogeband:
    Kalfsleder,   Kalfsleder,
    cognac     bruin

                    102 – 103
Casual               URDD908       URDD902     Automatique
                                    Miyota 8285
                  Cadran :      Cadran :

Urban               bleu

                  Boîtier :
                            noir

                            Bracelet :

Day Date              acier inoxydable,
                  40 mm,
                  verre saphir
                            cuir de veau,
                            noir

                  Bracelet :
Là où bat le cœur de la ville,   cuir de veau,
la citadine signée MeisterSinger  cognac

offre une lecture du jour et
de la date confortable et d’une
clarté empreinte d’élégance.

Daar waar het hart van de
metropool klopt, behoudt het
stadskind van MeisterSinger
met zijn duidelijke dag- en
                  Wijzerplaat:
datumaanduiding heel stijlvol   Blue
het overzicht.           Kast:
                  Edelstaal
                  40 mm        Wijzerplaat:
                  Saffierglas     Zwart

                  Horlogeband:    Horlogeband:  Automatisch
                  Kalfsleder,     Kalfsleder,   opwindmechanisme
                  cognac       zwart      Miyota 8285

                                             104 – 105
Urban Day Date
         URDD901     URDD913

         Cadran :    Cadran :
         argenté     gris sable
         opalescent
                 Bracelet :
         Bracelet :   cuir de veau,
         cuir de veau,  marron
         cognac

                 Wijzerplaat:
         Wijzerplaat:  Zandgrijs
         Opalinezilver
                 Horlogeband:
         Horlogeband:  Kalfsleder,
         Kalfsleder,   bruin
         cognac

                         106 – 107
Casual               PH307G        PH308         Remontage manuel
                                        Sellita SW 210
                  Cadran :       Cadran :

Phanero               ponçage
                  solaire gris
                             ponçage
                             solaire bleu

                  Boîtier :       Bracelet :
                  acier inoxydable,   bracelet à maillons
                  35 mm,
                  verre saphir

                  Bracelet :
Notre plus petit modèle pour les  bracelet à maillons

grands moments. Son boîtier
aux lignes affirmées est l’écrin
du style propre à MeisterSinger.

Het kleinste model voor grootse
momenten. De markante kast
vormt een kader voor de karakte-
ristieke stijl van MeisterSinger.
                  Wijzerplaat:
                  Zonnestraalpatroon
                  Grijs

                  Kast:
                  Edelstaal       Wijzerplaat:
                  35 mm         Zonnestraalpatroon
                  Saffierglas      Blauw
                                        Handmatig
                  Horlogeband:     Horlogeband:     opwindmechanisme
                  Staal schakel     Staal schakel     Sellita SW 210

                                                  108 – 109
Phanero
         PHM1B         PHM1G PVD

         Cadran :       Cadran :

Mother of pearl  nacre

         Bracelet :
                    nacre

                    Bracelet :
         bracelet à maillons  bracelet à maillons

         Wijzerplaat:     Wijzerplaat:
         Parelmoer       Parelmoer

         Horlogeband:     Horlogeband:
         Staal schakel     Staal schakel

                               110 – 111
Casual               SAMX908       SAMX902GR     Automatique
                                     Sellita SW 200-1
                  Cadran :      Cadran :

Salthora Meta X           bleu

                  Boîtier :
                            noir-vert

                            Bracelet :
                  acier inoxydable,  cuir de veau
                  43 mm,       enduit de
                  verre saphir    caoutchouc,
                            noir-vert
                  Bracelet :
                  cuir de sellerie,
Oser se jeter à l’eau. Pour     cognac

certains, un luxe. Rien
d’extraordinaire pour les
adeptes de la Salthora Meta X.

Onderduiken en weer bovenkomen
in uw eigen ritme. Wat voor
sommigen luxe is, is normaal voor  Wijzerplaat:
vrienden van de Salthora Meta X.  Blauw

                  Kast:
                  Edelstaal
                  43 mm
                  Saffierglas     Wijzerplaat:
                            Zwart-groen
                  Horlogeband:
                  Zadelleer Vintage  Horlogeband:
                  handgenaaid     Kalfsleder    Automatisch
                  stiksel,      met rubberlaag,  opwindmechanisme
                  cognac       zwart-groen    Sellita SW 200-1

                                               112 – 113
Salthora Meta X           Salthora Meta X
         SAMX902               ED-SAMX902TR

         Cadran :              Cadran :
         noir-rouge

         Bracelet :
                  Transparent    transparent

                           Bracelet :
         cuir de veau            cuir de sellerie,
         enduit de              noir-rouge
         caoutchouc,
         noir-rouge
                           Wijzerplaat:
                           Transparant
         Wijzerplaat:
                           Horlogeband:
         Zwart-rood
                           Zadelleer Vintage
         Horlogeband:            handgenaaid stiksel,
         Kalfsleder             zwart-rood
         met rubberlaag,
         zwart-rood

                           Édition limitée à 150 pièces,
                           fournie avec bracelet Albanu assorti.

                           Gelimiteerd op 150 stuks
                           Wordt geleverd met bijpassend Albanu-horlogebandje.

                                                      114 – 115
Montres
pour gauchers
Horloges
voor links-
handigen
Changement de côté ?
Chez MeisterSinger,
la couronne peut être à
droite et à gauche.

Eens wat anders?
Bij MeisterSinger kan de
kroon links of rechts zitten.

                            AM908L
Autres couleurs disponibles pour le cadran.

Wijzerplaat ook leverbaar in de andere
standaard kleuren van de serie.        AM3303L

                                 116 – 117
Bracelets, horloges
murales & plus
Banden, wandklokken & overige
La gamme MeisterSinger rassemble tout ce qui séduit le cœur
des amateurs de montres.

Het MeisterSinger-assortiment omvat alles wat het hart
van een horlogekenner begeert.

                               118 – 119
Bracelets
Banden
Décidez vous-même de la norme. Choisissez le bracelet qui
vous plaît et qui met en valeur votre montre. Outre le bracelet             Cuir cordovan de grande qualité,  Cuir à tannage végétal style vintage
en cuir de veau de qualité imprimé croco, nous vous proposons              particulièrement résistant
                                                              Zadelleer in vintagestijl
                                            Hoogwaardig cordovanleer,
de nombreuses alternatives. Vous avez le choix !
                                            bijzonder sterk

Bepaal zelf de standaard. Kies de band die bij uw horloge en                                Également disponible avec boucle DLC

uw smaak past. Naast de kwalitatief hoogwaardige kalfslederen                               Ook verkrijgbaar met DLC-sluiting

banden met krokoprint bieden wij nog tal van andere
alternatieven. De keuze is aan u!

                                                              La boucle déployante double est
                                                              combinable avec n’importe quel bracelet
                                                              en cuir (18 mm)
Cuir de veau imprimé croco ou revêtement en caoutchouc, bracelets en cuir d’alligator  Cuir nappa de qualité
                                                              De vouwsluiting is met elk lederen bandje
Kalfsleer met krokoprint of rubberen bekleding, echte krokobanden            Fijn nappaleer           (18 mm) te combineren

                                                                                    120 – 121
Vous pouvez aussi lire
Diapositive suivante ... Annuler