Design Range Oktober 2018 - Smeg

 
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Design Range
                  Oktober 2018
Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                     1
Design Range Oktober 2018 - Smeg
2 jaar garantie op wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingskosten enkel      RECYCLAGETAKS
voor nieuwe toestellen aangekocht in België via gespecialiseerde dealers (*).    Vanaf 1 juli 2001 is de aanvaardingsplicht in werking. Dit betekent dat
Enkel voor huishoudelijk gebruik en voor de eerste gebruiker. (*) Zie waarschu-   volgens de bepalingen van de milieuwetgeving een recyclagetaks apart
wing voor de consument op onze website www.smeg.be                  op uw factuur zal aangerekend worden. Gelieve hieronder het tarief te
                                           vinden:
1 jaar garantie voor professioneel, commercieel of collectief gebruik en voor    Friteuse                           € 0,05
tweedekeuze toestellen.                               Grill                             € 0,05
                                           Ovens                             € 1,00
De technische tekeningen met de afmetingen van de toestellen die in de        Stoomovens                          € 1,00
catalogus staan afgebeeld dienen slechts ter indicatie en kunnen op elk       Microgolfovens                        € 1,00
moment zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd. Foto’s zijn niet      Kookplaten                          € 1,00
bindend.                                       Dampkappen (met motor)                    € 1,00
Voor volledige en correcte informatie over de afmetingen en plaatsing gelieve    Vaatwassers                          € 1,00
enkel rekening te houden met de documenten die geleverd worden in de         Wasmachines                          € 1,00
verpakking bij het toestel.                             Droogkasten                          € 1,00
                                           Fornuizen                           € 1,00
Onze fabrieken zijn ISO9001/2000 gecertificeerd (voor productieproces en de     Koelkasten                          € 10,00
algemene kwaliteit) en ISO14001 (voor productieproces met respect voor het      Diepvriezers                         € 10,00
milieu).                                       Blast chiller                         € 0,25

                                           Prijzen en taksen in deze catalogus onder voorbehoud van
“GARANTIE 5 PLUS”                                  wijziging.

Met de slogan “Design & Technologie” wordt de basisfilosofie van Smeg weerspiegeld. Dankzij de gebruikte materiaalverwerkingstechnieken wordt het
zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsstaal omgezet in technologisch en esthetisch uiterst hoogwaardige producten.

Wij bieden u de mogelijkheid een contract af te sluiten om de wettelijke garantieperiode van 2 jaar te verlengen met 3 jaar. Wij vragen hiervoor een forfai-
taire prijs van 60 E (incl. BTW)* per toestel en dit bij aankoop vanaf 1 elektrisch apparaat.
*Voor kookcentra vanaf 90 cm breed en side-by-side koelkasten bedraagt de prijs 99 E (incl. BTW)

Indien u binnen de 28 dagen na de aankoop van uw toestellen het contract “GARANTIE 5 PLUS” terugstuurt kan u genieten van de zekerheid van een
garantie van 5 jaar. Tijdens de periode van 3 jaar na de wettelijke garantieperiode van 2 jaar zal wel het beperkte bedrag van 40 E (incl. BTW) worden
gevraagd voor het huisbezoek van onze technische dienst.

Toestellen onder garantie
Deze mogelijkheid voor het afsluiten van dergelijk contract wordt geboden voor elk inbouw- of vrijstaand toestel uit het SMEG-gamma dat wordt aangeslo-
ten op het elektriciteitsnet.
Enkel geldig voor de eerste eigenaar en voor nieuwe toestellen aangekocht in België via het erkend distributiekanaal.
Niet geldig bij professioneel of commercieel gebruik van de toestellen of bij gebruik in collectiviteit (vb. kantoor enz…).
Ook tweedehandstoestellen komen niet in aanmerking.

2 ans de garantie sur pièces, main d’oeuvre et déplacement uniquement sur des     TAXE DE RECYCLAGE
appareils neufs achetés en Belgique via nos revendeurs qualifiés et spécialisés    A partir du 1er juillet 2001, l’obligation d’acceptation est entrée
(*). Uniquement pour un usage domestique et au premier utilisateur.          en vigueur. Selon les définitions de l’accord politique environne-
(*) Voir notre avertissement au consommateur sur notre site Internet : www.smeg.    mental, une taxe de recyclage légale apparaitra séparément sur
be                                           votre facture. Pour les produits repris dans ce catalogue, celle-ci
                                            sera d’un montant de:
1 an de garantie pour un usage professionnel ou commercial, ou d’usage en
collectivité ou des appareils de 2ème choix.                      Friteuses                          € 0,05
                                            Grils                            € 0,05
Les schémas techniques avec les dimensions des produits qui figurent dans nos     Fours                            € 1,00
catalogues sont mentionnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout      Fours à vapeur                        € 1,00
moment sans préavis.                                  Micro-ondes                         € 1,00
Pour prendre des informations complètes et correctes sur les dimensions exactes    Taques                            € 1,00
de nos produits et concernant le placement, veuillez vous référer uniquement      Hottes avec moteur                      € 1,00
aux documents fournis dans l’emballage avec les appareils.               Lave-vaisselle                        € 1,00
                                            Lave-linge                          € 1,00
Nos usines sont certifiées ISO9001 / 2000 (processus de fabrication et de       Sèche-linge                         € 1,00
qualité). Nous sommes également ISO14001 (processus du respect de l’environ-      Cuisinières                         € 1,00
nement)                                        Réfrigérateurs                       € 10,00
                                            Congélateurs                        € 10,00
                                            Blast chiller                        € 0,25

                                            Les prix et les recupel indiqués dans ce catalogue sont sous
“GARANTIE 5 PLUS”                                   réserve de modification.

Le slogan “Design & Technologie” reflète ce qui, depuis toujours, est notre philosophie et représente la parfaite expression de notre savoir-faire. L’ingénierie
des matériaux et des procédés permet la transformation d’aciers de qualité supérieure, soigneusement sélectionnés, en produits offrant un haut contenu
technologique.

Nous vous offrons la possibilité de prolonger de 3 ans la garantie légale qui est de 2 ans, moyennant un forfait par appareil électroménager de 60 € TVA
comprise par pièce raccordée au réseau électrique*. Une sécurité supplémentaire couvrant les 3 années suivantes.
(* Les centres de cuisson à partir de 90 cm ainsi que les réfrigérateurs side-by-side à 99 € TVA comprise par pièce.)

Si vous souscrivez un contrat de “Garantie 5 Plus” endéans les 28 jours qui suivent la date d’achat de vos appareils, vous bénéficierez d’une sécurité totale
pendant 5 ans. Durant la période d’extension de 3 ans de la garantie légale, une franchise minime de 40 € TVA comprise sera facturée par notre technicien
lors de sa visite à domicile.

Appareils garanties
Tous nos appareils électroménagers encastrables ou pose liibre Smeg raccordés au réseau électrique.
Uniquement pour de appareils neufs achetés par notre canal de distribution et utilisés en Belgique et ce au premier (utilisateur) propriétaire.
Les appareils de deuxième choix ou d’occasion sont exclus.
Les appareils utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ou en collectivité sont également exclus.

                                        2
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Design Ranges
 04  Dolce Stil Novo
 14  Linea
 24  Classici
 32  Victoria
 42  Portofino
 46  Elementi
 47  50’s Style/Style années 50

          Product ranges
             55  Dominos
             56  Kookplaten/Taques
             61  Dampkappen/Hottes
             64  Koeling/Froid
             68  Vaatwassers/Lave-vaisselle
             70  Wasmachines en droogkasten/
               Machines à laver et à sécher
             71  Spoelbakken/Eviers

       74  Accessoires
       79  Technische tekeningen/ Schémas techniques
       96  Symbolen/Symbôles

            3
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Dolce Stil Novo
De stilistische kenmerken van de Dolce Stil Novo lijn zijn edele
kleuren en homogene oppervlaktes, geaccentueerd met verfijnde details in
koper of inox. De boven- en onderranden en het karakteriserende zwarte
glas vormen de rode draad in het gehele assortiment.
Technologie en een minimalistisch design komen hier samen tot een
 verfijnd en elegant concept voorzien van technologische innovaties die
samen zorgen voor producten die ieder interieur zullen verrijken.

Les traits stylistiques qui caractérisent la ligne Dolce Stil Novo sont
l’utilisation de couleurs nobles et de surfaces homogènes accentuées par
des détails raffinés en cuivre ou en acier inoxydable. Les bords supérieurs et
inférieurs et le verre noir caractérisant forment le fil commun dans
toute la gamme. La technologie et le design minimaliste se rejoignent pour
créer un concept raffiné et élégant avec des innovations technologiques
qui, ensemble, créent des produits qui enrichiront tout intérieur.

                                         Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                           Prix TVA incl., recupel excl.
                                 4
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Dolce Stil Novo - Afwerking Koper/Finition Cuivre - Ovens/Fours                                     Dolce Stil Novo

     SFP6604PNRE          €2239,00    SF4604PMCNR           €2450,00    SF4604PVCNR1         €2750,00
     Oven multifunctie, 60 cm, 70 l, Pyrolyse,   Combi-microgolfoven, 45 cm, 40 l, Vapor     Combi-stoomoven, 45 cm, 41 l, Vapor
     Grafisch touch kleurendisplay,         Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50    Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50
     50 automatische programma’s, 10 functies,   automatische programma’s, 13 functies,     automatische programma’s, 13 functies, 10
     10 personaliseerbare recepten, Energie-    10 personaliseerbare recepten, Verzonken    personaliseerbare recepten, Energieklasse
     klasse A+, Verzonken handgreep         handgreep                    A+, Verzonken handgreep

     Four multifonction, 60 cm, 70 l, Pyrolyse,   Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40       Four combiné vapeur, 45 cm, 41 l, Vapor
     Display graphique touch couleurs, 50      l, Vapor Clean, Display graphique touch     Clean, Display graphique touch couleurs,
     programmes automatiques, 10 fonctions,     couleurs, 50 programmes automatiques,      50 programmes automatiques,
     10 recettes libres, Classe énergétique A+,   13 fonctions, 10 recettes libres, Poignée    13 fonctions, 10 recettes libres, Classe
     Poignée retractable              retractable                   énérgétique A+, Poignée retractable

   SFP6604NRE             €1499,00   SF4604MCNR           €1759,00    SF4604VCNR1         €2239,00
   Oven multifunctie, 60 cm, 70 l, Pyrolyse,     Combi-microgolfoven, 45 cm, 40 l, Vapor    Combi-stoomoven, 45 cm, 41 l, Vapor
   Grafisch touch kleurendisplay, 50 automatische  Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50    Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50
   programma’s, 10 functies, 10 personaliseerbare  automatische programma’s, 13 functies, 10   automatische programma’s, 13 functies, 10
   recepten, Energieklasse A+            personaliseerbare recepten           personaliseerbare recepten, Energieklasse
                                                    A+
   Four multifonction, 60 cm, 70 l, Pyrolyse,    Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40
   Display graphique touch couleurs, 50       l, Vapor Clean, Display graphique touch    Four combiné vapeur, 45 cm, 41 l, Vapor
   programmes automatiques, 10 fonctions, 10     couleurs, 50 programmes automatiques,     Clean, Display graphique touch couleurs,
   recettes libres, Classe énergétique A+      13 fonctions, 10 recettes libres        50 programmes automatiques,
                                                    13 fonctions, 10 recettes libres, Classe
                                                    énérgétique A+

                            NEW

     CMS4601NR           €2559,00    SAB4604NR            €3499,00
     Koffiemachine, 45 cm, 15 bar,         Blast chiller, 45 cm, 5 warmtefuncties, 5
     Kleine/gewone/grote koffie, automatische    koelfuncties, 60 automatische programma’s,
     Cappuccino maker met melkreservoir       -35°C tot 75°C, 3kg/u invriescapaciteit,
                            Temperatuursonde
     Machine à café, 45 cm, 15 bar, Café
     petit/normal/grand, fonction Cappucino     Blast chiller, 45 cm, 5 fonctions chaudes, 5
     automatique avec réservoir           fonctions froides, 60 programmes automa-
                            tiques, -35°C à 75°C, 3kg/h capacité de
                            congélation, Sonde de température
Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                       5
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Dolce Stil Novo - Afwerking Koper/Finition Cuivre - Gaskookplaten/Taques gaz                              Dolce Stil Novo

  PV695LCNR            €1249,00   PV675CNR            €1199,00     PV664LCNR              €959,00

  90 cm, Rechte rand, Zwart glas,        70/75 cm, Rechte rand, Zwart glas,        65 cm, Rechte rand, Zwart glas,
  5 gasbranders, 13 100 W, Gietijzeren      5 gasbranders, 10 700 W, Gietijzeren       4 gasbranders, 8500 W, Gietijzeren
  pottendragers, Butaan/propaan sproeiers    pottendragers, Butaan/propaan sproeiers     pottendragers, Butaan/propaan sproeiers
  meegeleverd                  meegeleverd                   meegeleverd

  90 cm, Bord droit, Verre noir, 5 brûleurs,   70/75 cm, Bord droit, Verre noir, 5       65 cm, Bord droit, Verre noir, 4 brûleurs,
  13 100 W, Grilles en fonte, Injecteurs     brûleurs, 10 700 W, Grilles en fonte,      8500 W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/
  butane/propane en dotation           Injecteurs butane/propane en dotation      propane en dotation

  PV632CNR              €699,00   PV631CNR             €599,00

  38 cm, Rechte rand, Zwart glas, 2       38 cm, Rechte rand, Zwart glas, 1gasbrander,
  gasbranders, 4200 W, Gietijzeren        6000 W, Gietijzeren pottendragers, Butaan/
  pottendragers, Butaan/propaan sproeiers    propaan sproeiers meegeleverd
  meegeleverd
                         38 cm, Bord droit, Verre noir, 1 brûleur, 6000
  38 cm, Bord droit, Verre noir, 2 brûleurs,   W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/
  4200 W, Grilles en fonte, Injecteurs      propane en dotation
  butane/propane en dotation

Dolce Stil Novo - Afwerking Koper/Finition Cuivre - Gemengde kookplaten/Taques mixtes

  PM6912WLDR            €1879,00   PM6721WLDR           €1499,00     PM6621WLDR             €1399,00

  90cm, Rechte rand, Zwart glas,         70/75 cm, Rechte rand, Zwart glas,        65 cm, Rechte rand, Zwart glas, 2 gasbranders,
  1 gasbrander, 4 inductiezones met booster,   2 gasbranders, 2 inductiezones met        2 inductiezones met booster, 1 Mutlizone, 4200
  2 Multizones, 6000 W, Gietijzeren       booster, 1 Multizone, 4400 W, Gietijzeren    W, Gietijzeren pottendragers, Butaan/Propaan
  pottendrager, Butaan/Propaan sproeiers     pottendragers, Butaan/Propaan sproeiers     sproeiers meegeleverd
  meegeleverd                  meegeleverd
                                                  65 cm, Bord droit, Verre noir, 2 brûleurs,
  90 cm, Bord droit, Verre noir, 1 brûleur, 4  70/75 cm, Bord droit, Verre noir, 2       2 zones induction avec booster, 1 Multizone,
  zones induction avec booster, 2 Multizones,  brûleurs, 2 zones induction avec booster,    4200 W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/
  6000 W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/  1 Multizone, 4400 W, Grilles en fonte,      propane en dotation
  propane en dotation              Injecteurs butane/propane en dotation

                                                              Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                                Prix TVA incl., recupel excl.
                                    6
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Dolce Stil Novo - Afwerkig Koper/Finition Cuivre - Inductie kookplaten/Taques à induction                     Dolce Stil Novo

    SIM693WLDR           €2159,00  SIM662WLDR           €1439,00   SIM631WLDR            €1079,00

    90 cm, Rechte rand, 6 inductiezones met   60 cm, Rechte rand, 4 inductiezones met   38 cm, Rechte rand, 2 inductiezones met
    booster, 3 Multizones, Slider bediening,  booster, 2 Multizones, Slider bediening,  booster, 1 Multizone, Slider bediening, 3600
    10 800 W                  7200 W                   W

    90 cm, Bord droit, 6 zones induction avec  60 cm, Bord droit, 4 zones induction avec  38 cm, Bord droit, 2 zones induction avec
    booster, 3 Multizones, Commande Slider,   booster, 2 Multizones, Commande Slider,   booster, 1 Multizone, Commande Slider,
    10 800 W                  7200 W                   3600 W

Dolce Stil Novo - Afwerking Koper/Finition Cuivre - Dampkappen/Hottes

    KSDD90VN-2 +          €3999,00  KSVV90NRA           €1359,00
    KITKDSNRA
                          Decoratieve muurdampkap, 90 cm,
    Inbouw downdraft dampkap, 90 cm,      830 m³/h, 61 dB(A), Energieklasse A
    800 m³/h, 59 dB(A), Energieklasse A
                          Hotte murale décorative, 90 cm, 830
    Hotte intégrable downdraft, 90 cm, 800   m³/h, 61 dB(A), Classe énergétique A
    m³/h, 59 dB(A), Classe énergétique A

Dolce Stil Novo - Afwerking Koper/Finition Cuivre - Lades/Tiroirs

     NEW

    CPV615NR            €2449,00  CPR615NR             €599,00   CP615NR             €499,00

    Vacuumlade, Hoogte 15 cm, 6,5 l, Max.    Warmhoudlade, Hoogte 15 cm, 21 l,      Opberglade, Hoogte 15 cm, 21 l
    15 kg, 3 niveau’s vacuum, 2-10 mbar,    30°C tot 80°C, 400 W
    230 W                                          Tiroir de rangement, Hauteur 15 cm, 21 l
                          Tiroir de rangement, Hauteur 15 cm, 21 l,
    Tiroir sous-vide, Hauteur 15 cm, 6,5 l,   30°C à 80°C, 400 W
    Max. 15 kg, 3 niveaux vacuum, 2-10
    mbar, 230 W

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                    7
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Dolce Stil Novo - Afwerking/Finition Inox - Ovens/Fours                                           Dolce Stil Novo

  SFP6604PNXE           €2239,00    SF4604PMCNX          €2450,00       SF4604PVCNX1         €2750,00
  Oven multifunctie, 60 cm, 70 l, Pyrolyse,    Combi-microgolfoven, 45 cm, 40 l, Vapor      Combi-stoomoven, 45 cm, 41 l, Vapor
  Grafisch touch kleurendisplay,         Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50      Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50
  50 automatische programma’s, 10 functies,    automatische programma’s, 13 functies,       automatische programma’s, 13 functies, 10
  10 personaliseerbare recepten, Energie-     10 personaliseerbare recepten, Verzonken      personaliseerbare recepten, Energieklasse
  klasse A+, Verzonken handgreep         handgreep                     A+, Verzonken handgreep

  Four multifonction, 60 cm, 70 l, Pyrolyse,   Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40        Four combiné vapeur, 45 cm, 41 l, Vapor
  Display graphique touch couleurs, 50      l, Vapor Clean, Display graphique touch      Clean, Display graphique touch couleurs,
  programmes automatiques, 10 fonctions,     couleurs, 50 programmes automatiques,       50 programmes automatiques,
  10 recettes libres, Classe énergétique A+,   13 fonctions, 10 recettes libres, Poignée     13 fonctions, 10 recettes libres, Classe
  Poignée retractable               retractable                    énérgétique A+, Poignée retractable

 SFP6604NXE             €1499,00   SF4604MCNX           €1759,00      SF4604VCNX1          €2239,00
 Oven multifunctie, 60 cm, 70 l, Pyrolyse,    Combi-microgolfoven, 45 cm, 40 l, Vapor      Combi-stoomoven, 45 cm, 41 l, Vapor
 Grafisch touch kleurendisplay, 50 automatische  Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50      Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50
 programma’s, 10 functies, 10 personaliseerbare  automatische programma’s, 13 functies, 10     automatische programma’s, 13 functies, 10
 recepten, Energieklasse A+            personaliseerbare recepten             personaliseerbare recepten, Energieklasse
                                                   A+
 Four multifonction, 60 cm, 70 l, Pyrolyse,    Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40
 Display graphique touch couleurs, 50       l, Vapor Clean, Display graphique touch      Four combiné vapeur, 45 cm, 41 l, Vapor
 programmes automatiques, 10 fonctions,      couleurs, 50 programmes automatiques,       Clean, Display graphique touch couleurs,
 10 recettes libres, Classe énergétique A+    13 fonctions, 10 recettes libres          50 programmes automatiques,
                                                   13 fonctions, 10 recettes libres, Classe
                                                   énérgétique A+

                          NEW

  CMS4601NX            €2559,00     SAB4604NX            €3499,00
  Koffiemachine, 45 cm, 15 bar,           Blast chiller, 45 cm, 5 warmtefuncties, 5
  Kleine/gewone/grote koffie, automatische     koelfuncties, 60 automatische programma’s,
  Cappuccino maker met melkreservoir        -35°C tot 75°C, 3kg/u invriescapaciteit,
                           Temperatuursonde
  Machine à café, 45 cm, 15 bar, Café
  petit/normal/grand, fonction Cappucino      Blast chiller, 45 cm, 5 fonctions chaudes, 5
  automatique avec réservoir            fonctions froides, 60 programmes automatiques,
                           -35°C à 75°C, 3kg/h capacité de congélation,
                           Sonde de température
                                                                Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                                  Prix TVA incl., recupel excl.
                                     8
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Dolce Stil Novo - Afwerking/Finition Inox - Gaskookplaten/Taques gaz                                     Dolce Stil Novo

    PV695LCNX             €1249,00    PV675CNX            €1199,00     PV664LCNX             €959,00

    90 cm, Rechte rand, Zwart glas,          70/75 cm, Rechte rand, Zwart glas,        65 cm, Rechte rand, Zwart glas,
    5 gasbranders, 13 100 W, Gietijzeren       5 gasbranders, 10 700 W, Gietijzeren       4 gasbranders, 8500 W, Gietijzeren
    pottendragers, Butaan/propaan sproeiers      pottendragers, Butaan/propaan sproeiers     pottendragers, Butaan/propaan sproeiers
    meegeleverd                    meegeleverd                   meegeleverd

    90 cm, Bord droit, Verre noir, 5 brûleurs,    70/75 cm, Bord droit, Verre noir, 5       65 cm, Bord droit, Verre noir, 4 brûleurs,
    13 100 W, Grilles en fonte, Injecteurs      brûleurs, 10 700 W, Grilles en fonte,      8500 W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/
    butane/propane en dotation            Injecteurs butane/propane en dotation      propane en dotation

    PV632CNX              €699,00    PV631CNX             €599,00

    38 cm, Rechte rand, Zwart glas, 2        38 cm, Rechte rand, Zwart glas, 1gasbrander,
    gasbranders, 4200 W, Gietijzeren         6000 W, Gietijzeren pottendragers, Butaan/
    pottendragers, Butaan/propaan sproeiers     propaan sproeiers meegeleverd
    meegeleverd
                             38 cm, Bord droit, Verre noir, 1 brûleur, 6000
    38 cm, Bord droit, Verre noir, 2 brûleurs,    W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/
    4200 W, Grilles en fonte, Injecteurs       propane en dotation
    butane/propane en dotation

Dolce Stil Novo - Afwerking/Finition Inox - Gemengde kookplaten/Taques mixtes

   PM6912WLDX               €1879,00   PM6721WLDX           €1499,00     PM6621WLDX            €1399,00

   90cm, Rechte rand, Zwart glas, 1 gasbrander, 4   70/75 cm, Rechte rand, Zwart glas,        65 cm, Rechte rand, Zwart glas, 2 gasbranders,
   inductiezones met booster, 2 Multizones, 6000    2 gasbranders, 2 inductiezones met        2 inductiezones met booster, 1 Mutlizone, 4200
   W, Gietijzeren pottendrager, Butaan/Propaan     booster, 1 Multizone, 4400 W, Gietijzeren    W, Gietijzeren pottendragers, Butaan/Propaan
   sproeiers meegeleverd                pottendragers, Butaan/Propaan sproeiers     sproeiers meegeleverd
                             meegeleverd
   90 cm, Bord droit, Verre noir, 1 brûleur, 4 zones                          65 cm, Bord droit, Verre noir, 2 brûleurs,
   induction avec booster, 2 Multizones, 6000 W,    70/75 cm, Bord droit, Verre noir, 2       2 zones induction avec booster, 1 Multizone,
   Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane en   brûleurs, 2 zones induction avec booster,    4200 W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/
   dotation                      1 Multizone, 4400 W, Grilles en fonte,      propane en dotation
                             Injecteurs butane/propane en dotation

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                       9
Design Range Oktober 2018 - Smeg
Dolce Stil Novo - Afwerking/Finition Inox - Inductie kookplaten/Taques à induction                        Dolce Stil Novo

   SIM693WLDX           €2159,00   SIM662WLDX           €1439,00   SIM631WLDX             €1079,00

   90 cm, Rechte rand, 6 inductiezones met   60 cm, Rechte rand, 4 inductiezones met   38 cm, Rechte rand, 2 inductiezones met
   booster, 3 Multizones, Slider bediening,   booster, 2 Multizones, Slider bediening,  booster, 1 Multizone, Slider bediening, 3600
   10 800 W                   7200 W                   W

   90 cm, Bord droit, 6 zones induction avec  60 cm, Bord droit, 4 zones induction avec  38 cm, Bord droit, 2 zones induction avec
   booster, 3 Multizones, Commande Slider,   booster, 2 Multizones, Commande Slider,   booster, 1 Multizone, Commande Slider,
   10 800 W                   7200 W                   3600 W

Dolce Stil Novo - Afwerking/Finition Inox - Dampkappen/Hottes

  KSDD90VN-2 +          €3999,00   KSVV90NX           €1359,00
  KITKDSNX
                         Decoratieve muurdampkap, 90 cm,
  Inbouw downdraft dampkap, 90 cm,       830 m³/h, 61 dB(A), Energieklasse A
  800 m³/h, 59 dB(A), Energieklasse A
                         Hotte murale décorative, 90 cm, 830
  Hotte intégrable downdraft, 90 cm, 800    m³/h, 61 dB(A), Classe énergétique A
  m³/h, 59 dB(A), Classe énergétique A

Dolce Stil Novo - Afwerking/Finition Inox - Lades/Tiroirs

   NEW

  CPV615NX            €2449,00   CPR615NX            €599,00   CP615NX              €499,00

  Vacuumlade, Hoogte 15 cm, 6,5 l, Max.     Warmhoudlade, Hoogte 15 cm, 21 l,      Opberglade, Hoogte 15 cm, 21 l
  15 kg, 3 niveau’s vacuum, 2-10 mbar,     30°C tot 80°C, 400 W
  230 W                                           Tiroir de rangement, Hauteur 15 cm, 21 l
                         Tiroir de rangement, Hauteur 15 cm, 21 l,
  Tiroir sous-vide, Hauteur 15 cm, 6,5 l,    30°C à 80°C, 400 W
  Max. 15 kg, 3 niveaux vacuum, 2-10
  mbar, 230 W

                                                          Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                            Prix TVA incl., recupel excl.
                                  10
Dolce Stil Novo - Gaskookplaten/Taques gaz - Blade Flame Burner                                     Dolce Stil Novo

     PVL6106CN            €2079,00   PVL675LCN           €1759,00    PVL664CN              €1359,00

     100 cm, Rechte rand, Zwart glas, 6      70/75 cm, Rechte rand, Zwart glas, 5     60 cm, Rechte rand, Zwart glas, 4
     gasbranders, 13 100 W, Inox Titanium     gasbranders, 9600 W, Inox Titanium      gasbranders, 7100 W, Inox Titanium
     pottendragers, Aardgas/butaan/propaan     pottendragers, Aardgas/butaan/propaan     pottendragers, Aardgas/butaan/propaan
     sproeiers meegeleverd             sproeiers meegeleverd             sproeiers meegeleverd

     100 cm, Bord droit, Verre noir, 6 brûleurs,  70/75 cm, Bord droit, Verre noir, 5      60 cm, Bord droit, Verre noir, 4 brûleurs,
     13 100 W, Grilles en inox Titanium,      brûleurs, 9600 W, Grilles en inox Titanium,  7100 W, Grilles en inox Titanium, Injecteurs
     Injecteurs gaz naturel/butane/propane en   Injecteurs gaz naturel/butane/propane en   gaz naturel/butane/propane en dotation
     dotation                   dotation

     PXL6106             €2239,00   PXL675L            €1899,00    PXL664               €1499,00

     100 cm, Rechte rand, Inox, 6 gasbranders,   70/75 cm, Rechte rand, Inox, 5        60 cm, Rechte rand, Inox, 4
     13 100 W, Inox Titanium pottendragers,    gasbranders, 9600 W, Inox Titanium      gasbranders, 7100 W, Inox Titanium
     Aardgas/butaan/propaan sproeiers       pottendragers, Aardgas/butaan/propaan     pottendragers, Aardgas/butaan/propaan
     meegeleverd                  sproeiers meegeleverd             sproeiers meegeleverd

     100 cm, Bord droit, Inox, 6 brûleurs, 13   70/75 cm, Bord droit, Inox, 5 brûleurs,    60 cm, Bord droit, Inox, 4 brûleurs, 7100
     100 W, Grilles en inox Titanium, Injecteurs  9600 W, Grilles en inox Titanium,       W, Grilles en inox Titanium, Injecteurs gaz
     gaz naturel/butane/propane en dotation    Injecteurs gaz naturel/butane/propane en   naturel/butane/propane en dotation
                            dotation

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                     11
Het bedienen en controleren van je Smeg apparaten van op
                                     afstand: vandaag is dit allemaal mogelijk dankzij de nieuwe
                                     SmegConnect app, die al beschikbaar is voor
                                     wijnklimaatkasten, om alle functies via smartphone en
                                     tablet (iOS en Android) te bedienen. Een app die het
                                     kosmopolitische samenbrengt met de ziel van ‘Made in Italy’
                                     met een sterke focus op Food & Wine ervaring dankzij de
                                     samenwerking met Il Cucchiaio d’Argento en Tannico, die
                                     altijd bijgewerkte en aanpasbare inhoud garandeert.

                                     De aantrekkelijke en intuïtieve interface geeft toegang tot
                                     veel extra inhoud, zoals talloze recepten en het matchen van
                                     deze recepten met wijnen, terwijl een ‘persoonlijke
                                     assistent’ helpt bij het surfen op de app en bij het
                                     gebruik van alle geconnecteerde apparaten.

                                     Een ‘directe assistentie’ opent een gemakkelijk te gebruiken
                                     communicatiekanaal met Smeg service via een eenvoudig
                                     online formulier.

Contrôler et piloter vos appareils Smeg à distance : aujourd’hui,
tout cela est possible grâce à la nouvelle application
SmegConnect, déjà disponible pour les caves à vin, pour toutes
les fonctions via smartphone et tablette (iOS et Android).

Une application qui combine une caractéristique
cosmopolite avec l’âme du ‘Made in Italy’, en mettant l’accent
sur l’expérience Food & Wine grâce à la collaboration avec Il
Cucchiaio d’Argento et Tannico, qui garantit un contenu
actualisé et personnalisable à tout moment.

L’interface attrayante et intuitive donne accès à beaucoup de
contenu supplémentaire, comme des recettes et des vins, tandis
qu’un “assistant personnel” qui aide à surfer sur l’application et
à utiliser tous les appareils connectés. Une “assistance directe”
ouvre un canal de communication avec Smeg service, facile à
utiliser, via un simple formulaire en ligne.
                                                        Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                          Prix TVA incl., recupel excl.
                                   12
Dolce Stil Novo - Wijnklimaatkasten en sommelierlades/Caves à vin et tiroirs sommelier         Dolce Stil Novo

     NEW

    CVI638RWN2            €3300,00
    Wijnklimaatkast, Onderbouw, 82 cm,
    38 flessen (0,75 l), Touch display,
    Energieklasse A, LED, 5-20°C, WIFI

    Cave à vins, Sous-plan, 82 cm,
    38 bouteilles (0,75 l), Touch display,
    Classe énergétique A, LED, 5-20°C, WIFI

    Linkse scharnieren/Charnières gauches:
    CVI638LWN2             €3300,00

 NEW                         NEW

    CVI618RWNR2           €2439,00    CVI618RWNX2           €2439,00
    Wijnklimaatkast, 45 cm, 18 flessen       Wijnklimaatkast, 45 cm, 18 flessen
    (0,75 l), Touch display, Energieklasse A+,   (0,75 l), Touch display, Energieklasse A+,
    LED, 5-20°C, WIFI, Koper afwerking       LED, 5-20°C, WIFI, Inox afwerking

    Cave à vins, 45 cm, 18 bouteilles (0,75 l),   Cave à vins, 45 cm, 18 bouteilles (0,75 l),
    Touch display, Classe énergétique A+, LED,   Touch display, Classe énergétique A+, LED,
    5-20°C, WIFI, Finition cuivre          5-20°C, WIFI, Finition inox
    Linkse scharnieren/Charnières gauches:     Linkse scharnieren/Charnières gauches:
    CVI618LWNR2             €2439,00  CVI618LWNX2             €2439,00

    CPS615NR             €1349,00    CPS615NX             €1349,00

    Sommelierlade, Hoogte 15 cm, Inclusief     Sommelierlade, Hoogte 15 cm, Inclusief
    wijnaccessoires, Koper afwerking        wijnaccessoires, Inox afwerking

    Tiroir sommelier, Hauteur 15 cm,        Tiroir sommelier, Hauteur 15 cm,
    Accessoires de vin inclus, Finition cuivre   Accessoires de vin inclus, Finition inox

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                      13
Linea
De lijn Linea wordt gekenmerkt door symmetrische lijnen,
evenwicht en licht, en bevat daarom kenmerkende producten
die modern design en minimalisme combineren.
De ovens, koffiemachines, kookplaten, dampkappen en
accessoires zijn uiterst gebruiksvriendelijk en werden ontworpen om
zo veel mogelijk ruimte te geven. Elke combinatie van deze producten
vormt een echte stijlverklaring in de keuken.

Des produits distinctifs qui intègrent les tendances du design moderne
et minimaliste, l’esthétique Linéa est caractérisée par des lignes sym-
métriques, l’équilibre et la lumière.
Les fours, machines à café, tables de cuisson, hottes et
accessoires sont tous extrêmement ergonomiques et conçus pour
maximiser l’espace disponible, chaque combinaison sera une véritable
déclaration de style dans la cuisine.

                               Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                 Prix TVA incl., recupel excl.
       14
LINEA Zilverkleurig glas/Verre argent - Ovens/Fours                                              Linea

     SFP6104TVS           €1299,00   SF4104MCS           €1499,00    SF4104VCS           €1699,00
     Pyrolyse, Grafisch touch kleurendisplay,  Combi- microgolfoven, 45 cm, 40 l,      Combi-stoomoven, 45 cm, 40 l, Vapor
     50 automatische programma’s, 10 functies,  Vapor Clean, Grafisch touch kleuren     Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50
     10 personaliseerbare recepten,       display, 50 automatische programma’s,    automatische programma’s, 12 functies,
     Energieklasse A+              13 functies, 10 personaliseerbare recepten  10 personaliseerbare recepten,
                                                 Energieklasse A+
     Pyrolyse, Display graphique touch      Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40 l,
     couleurs, 50 programmes automatiques,    Vapor Clean, Display graphique touch     Four combiné vapeur, 45 cm, 40 l, Vapor
     10 fonctions, 10 recettes libres, Classe  couleurs, 50 programmes automatiques,    Clean, Display graphique touch couleurs,
     énergétique A+               13 fonctions, 10 recettes libres       50 programmes automatiques, 12
                                                 fonctions, 10 recettes libres,
                                                 Classe énergétique A+

     SFP6102TVS           €899,00   SF6102TVS            €849,00   SF6102PZS           €899,00
     Pyrolyse, Groot LCD display,        Vapor Clean, Groot LCD display,       Pizza, Vapor Clean, Groot LCD display,
     20 automatiques programma’s, 9 functies,  20 automatische programma’s, 9 functies,   20 automatische programma’s, 10 functies,
     Energieklasse A+              Energieklasse A+               Energieklasse A+

     Pyrolyse, Display grand LCD,        Vapor Clean, Display grand LCD,       Pizza, Vapor Clean, Display grand LCD,
     20 programmes autom., 9 fonctions,     20 programmes automatiques, 9 fonctions,   20 programmes automatiques,
     Classe énergétique A+            Classe énergétique A+            10 fonctions, Classe énergétique A+

     SF4102MCS           €1399,00   SF4102VCS           €1599,00
     Combi- microgolfoven, 45 cm, 40 l,     Combi- stoomoven, 45 cm, 40 l, Vapor
     Vapor Clean, Groot LCD display,       Clean, Groot LCD display, 20 automati-
     24 automatische programma’s, 13 functies  sche programma’s, 12 functies, Energie-
                           klasse A+
     Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40 l,
     Vapor Clean, Display grand LCD, 24     Four combiné vapeur, 45 cm, 40 l, Vapor
     programmes automatiques, 13 fonctions    Clean, Display grand LCD, 20
                           programmes automatiques, 12 fonctions,
                           Classe énergétique A+

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                    15
LINEA Zilverkleurig glas/Verre argent - Ovens - Microgolfovens/Fours - Micro-ondes                                Linea

  SFP4102PZS           €1099,00   SF4102MS            €999,00
  Pizza, Pyrolyse, 45 cm, 40 l, Groot LCD    Microgolfoven, 45 cm, 40 l, Groot LCD
  display, 20 automatische programma”s,     display, 5 functies, Vermogen: 1000 W
  10 functies, Energieklasse A+
                         Four micro-ondes, 45 cm, 40 l, Display
  Pzza, Pyrolyse, 45 cm, 40 l, Display     grand LCD, 5 fonctions, Puissance: 1000
  grand LCD, 20 programmes automatiques,    W
  10 fonctions, Classe énergétique A+

  SF6101VS             €599,00   MP122S1             €749,00   FMI120S1               €479,00
  Vapor Clean, LCD display, 7 functies,    Microgolfoven met grill, 38 cm, 22 l,    Microgolfoven met grill, 38 cm, 20 l,
  Energieklasse A               6 functies, Vermogen: 850 W, Linkse     5 functies, 3 automatische programma’s,
                         scharnieren                 Vermogen: 800 W, Linkse scharnieren
  Vapor Clean, Display LCD, 7 fonctions,
  Classe énergétique A             Four micro-ondes avec grill, 38 cm, 22 l,  Four micro-ondes avec grill, 38 cm, 20 l,
                         6 fonctions, Puissance: 850 W, Charnières  5 fonctions, 3 programmes automatiques,
                         gauches                   Puissance: 800 W, Charnières gauches

LINEA Zilverkleurig glas/Verre argent - Overige inbouwtoestellen/Autres appareils encastrables

                                               NEW

  CVI118RWS2           €2199,00   CMS4101S           €2199,00    SAB4104S             €3399,00
  Wijnklimaatkast, 45 cm, 18 flessen      Koffiemachine, 45 cm, 15 bar,        Blast chiller, 45 cm, 5 warmtefuncties, 5
  (0,75 l), Touch display, Energieklasse A+,  Kleine/gewone/grote koffie, automatische   koelfuncties, 60 automatische programma’s,
  LED, 5-20°C, WIFI               Cappuccino maker met melkreservoir      -35°C tot 75°C, 3kg/u invriescapaciteit,
                                               Temperatuursonde
  Cave à vins, 45 cm, 18 bouteilles (0,75 l),  Machine à café, 45 cm, 15 bar, Café
  Touch display, Classe énergétique A+, LED,  petit/normal/grand, fonction Cappucino    Blast chiller, 45 cm, 5 fonctions chaudes, 5
  5-20°C, WIFI                 automatique avec réservoir          fonctions froides, 60 programmes automa-
                                               tiques, -35°C à 75°C, 3kg/h capacité de
  Linkse scharnieren/Charnières gauches:                           congélation, Sonde de température
  CVI118LWS2             €2199,00

                                                            Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                              Prix TVA incl., recupel excl.
                                  16
LINEA Zilverkleurig glas/Verre argent - Lades/Tiroirs                                               Linea

     NEW

   CPV115S             €2399,00   CPR115S             €599,00   CP115S               €499,00

   Vacuumlade, Hoogte 15 cm, 6,5 l, Max.     Warmtelade, Hoogte 15 cm, 21 l,        Opberglade, Hoogte 15 cm, 21 l
   15 kg, 3 niveau’s vacuum, 2-10 mbar,     Temperatuur: 30 - 80 °C
   230 W                                            Tiroir de rangement, Hauteur 15 cm, 21 l
                          Tiroir chauffant, Hauteur 15 cm, 21 l,
   Tiroir sous-vide, Hauteur 15 cm, 6,5 l,    Température: 30 - 80 °C
   Max. 15 kg, 3 niveaux vacuum, 2-10
   mbar, 230 W

LINEA Zilverkleurig glas/Verre argent - Gaskookplaten/Taques gaz

   PX1402              €639,00   PV175S2             €699,00   PV164S2                €579,00

   100 cm, Inox, 4 gasbranders, 9950 W,     70/75 cm, Facetrand, 5 gasbranders,      60 cm, Facetrand, 4 gasbranders, 7500 W,
   Gietijzeren pottendragers, Butaan/propaan   10 300 W, Gietijzeren pottendragers,     Gietijzeren pottendragers, Butaan/propaan
   sproeiers meegeleverd             Butaan/propaan sproeiers meegeleverd     sproeiers meegeleverd

   100 cm, Inox, 4 brûleurs, 9950 W,       70/75 cm, Bord biseauté, 5 brûleurs, 10    60 cm, Bord biseauté, 4 brûleurs, 7500 W,
   Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane  300 W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/  Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane
   en dotation                  propane en dotation              en dotation

LINEA Zilverkleurig glas/Verre argent - Dampkappen/Hottes

                                                   Koolstoffilter voor recyclage op bestelling
                                                   Filtre charbon pour recyclage sur commande

    KCV80SE2             €649,00   KS905SXE2            €639,00

    Decoratieve muurdampkap, 80 cm,       Decoratieve muurdampkap, 90 cm,
    720 m³/h, 65 dB(A), Energieklasse A     820 m³/h, 65 dB(A), Energieklasse A

    Hotte murale décorative, 80 cm, 720     Hotte murale décorative, 90 cm, 820
    m³/h, 65 dB(A), Classe énergétique A     m³/h, 65 dB(A), Classe énergétique A

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                    17
Prijzen incl. BTW, excl. recupel
     Prix TVA incl., recupel excl.
18
LINEA Zwart glas/Verre noir - Ovens/Fours                                                  Linea

     SFP6104TVN           €1299,00   SF4104MCN           €1499,00    SF4104VCN           €1699,00
     Pyrolyse, Grafisch touch kleurendisplay,  Combi- microgolfoven, 45 cm, 40 l,      Combi-stoomoven, 45 cm, 40 l, Vapor
     50 automatische programma’s, 10 functies,  Vapor Clean, Grafisch touch kleuren     Clean, Grafisch touch kleurendisplay, 50
     10 personaliseerbare recepten,       display, 50 automatische programma’s,    automatische programma’s, 12 functies,
     Energieklasse A+              13 functies, 10 personaliseerbare recepten  10 personaliseerbare recepten,
                                                 Energieklasse A+
     Pyrolyse, Display graphique touch      Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40 l,
     couleurs, 50 programmes automatiques,    Vapor Clean, Display graphique touch     Four combiné vapeur, 45 cm, 40 l, Vapor
     10 fonctions, 10 recettes libres, Classe  couleurs, 50 programmes automatiques,    Clean, Display graphique touch couleurs,
     énergétique A+               13 fonctions, 10 recettes libres       50 programmes automatiques, 12
                                                 fonctions, 10 recettes libres,
                                                 Classe énergétique A+

     SFP6102TVN           €899,00   SF6102TVN            €849,00   SF6101VN            €599,00
     Pyrolyse, Groot LCD display,        Vapor Clean, Groot LCD display,       Vapor Clean, LCD display, 7 functies,
     20 automatiques programma’s, 9 functies,  20 automatische programma’s, 9 functies,   Energieklasse A
     Energieklasse A+              Energieklasse A+
                                                 Vapor Clean, Display LCD, 7 fonctions,
     Pyrolyse, Display grand LCD,        Vapor Clean, Display grand LCD,       Classe énergétique A
     20 programmes autom., 9 fonctions,     20 programmes automatiques, 9 fonctions,
     Classe énergétique A+            Classe énergétique A+

     SF4102MCN           €1399,00   SF4102VCN           €1599,00    SF4102MN             €999,00
     Combi- microgolfoven, 45 cm, 40 l,     Combi- stoomoven, 45 cm, 40 l,        Microgolfoven, 45 cm, 40 l, Groot LCD
     Vapor Clean, Groot LCD display,       Vapor Clean, Groot LCD display,       display, 5 functies, Vermogen: 1000 W
     24 automatische programma’s, 13 functies  20 automatische programma’s, 12 functies,
                           Energieklasse A+               Four micro-ondes, 45 cm, 40 l, Display
     Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40 l,                          grand LCD, 5 fonctions, Puissance: 1000
     Vapor Clean, Display grand LCD, 24     Four combiné vapeur, 45 cm, 40 l,      W
     programmes automatiques, 13 fonctions    Vapor Clean, Display grand LCD,
                           20 programmes automatiques,
                           12 fonctions, Classe énergétique A+

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                    19
LINEA Zwart glas/Verre noir - Microgolfovens/Fours micro-ondes                             Linea

  MP122N1             €749,00   FMI120N1            €479,00
  Microgolfoven met grill, 38 cm, 22 l,     Microgolfoven met grill, 38 cm, 20 l,
  6 functies, Vermogen: 850 W, Linkse      5 functies, 3 automatische programma’s,
  scharnieren                  Vermogen: 800 W, Linkse scharnieren

  Four micro-ondes avec grill, 38 cm, 22 l,   Four micro-ondes avec grill, 38 cm, 20 l,
  6 fonctions, Puissance: 850 W, Charnières   5 fonctions, 3 programmes automatiques,
  gauches                    Puissance: 800 W, Charnières gauches

LINEA Zwart glas/Verre noir - Wijnklimaatkast en koffiemachine/Cave à vin et machine à café

  CVI118RWN2           €2199,00   CMS4101N            €2199,00
  Wijnklimaatkast, 45 cm, 18 flessen      Koffiemachine, 45 cm, 15 bar,
  (0,75 l), Touch display, Energieklasse A+,  Kleine/gewone/grote koffie, automatische
  LED, 5-20°C, WIFI               Cappuccino maker met melkreservoir

  Cave à vins, 45 cm, 18 bouteilles (0,75 l),  Machine à café, 45 cm, 15 bar, Café
  Touch display, Classe énergétique A+, LED,  petit/normal/grand, fonction Cappucino
  5-20°C, WIFI                 automatique avec réservoir

  Linkse scharnieren/Charnières gauches:
  CVI118LWN2             €2199,00

LINEA Zwart glas/Verre noir - Lades/Tiroirs

  CPR115N             €599,00

  Warmtelade, Hoogte 15 cm, 21 l,
  Temperatuur: 30 - 80 °C

  Tiroir chauffant, Hauteur 15 cm, 21 l,
  Température: 30 - 80 °C

                                               Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                 Prix TVA incl., recupel excl.
                                  20
LINEA Zwart glas/Verre noir - Gaskookplaten/Taques gaz                                             Linea

    PV175N2             €699,00   PV164N2                €579,00

    70/75 cm, Facetrand, 5 gasbranders,      60 cm, Facetrand, 4 gasbranders, 7500 W,
    10 300 W, Gietijzeren pottendragers,     Gietijzeren pottendragers, Butaan/propaan
    Butaan/propaan sproeiers meegeleverd     sproeiers meegeleverd

    70/75 cm, Bord biseauté, 5 brûleurs, 10    60 cm, Bord biseauté, 4 brûleurs, 7500 W,
    300 W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/  Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane
    propane en dotation              en dotation

LINEA Zwart glas/Verre noir - Dampkappen/Hottes

 NEW

    KDD90VXNE           €2079,00    KCV80NE2              €649,00    KS905NXE2           €639,00

    Decoratieve muurdampkap, 80 cm,        Decoratieve muurdampkap, 80 cm,          Decoratieve muurdampkap, 90 cm,
    720 m³/h, 65 dB(A), Energieklasse A      720 m³/h, 65 dB(A), Energieklasse A        820 m³/h, 65 dB(A), Energieklasse A

    Hotte murale décorative, 80 cm, 720      Hotte murale décorative, 80 cm, 720        Hotte murale décorative, 90 cm, 820
    m³/h, 65 dB(A), Classe énergétique A     m³/h, 65 dB(A), Classe énergétique A       m³/h, 65 dB(A), Classe énergétique A

                             Koolstoffilter voor recyclage op bestelling
                             Filtre charbon pour recyclage sur commande

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                      21
LINEA Wit glas/Verre blanc - Ovens/Fours                                                   Linea

  SFP6104TVB           €1299,00   SFP6102TVB            €899,00  SF6102TVB            €849,00
  Pyrolyse, Grafisch touch kleurendisplay,
                        Pyrolyse, Groot LCD display,        Vapor Clean, Groot LCD display,
  50 automatische programma’s, 10 functies,
                        20 automatiques programma’s, 9 functies,  20 automatische programma’s, 9 functies,
  10 personaliseerbare recepten,
                        Energieklasse A+              Energieklasse A+
  Energieklasse A+
                        Pyrolyse, Display grand LCD,        Vapor Clean, Display grand LCD,
  Pyrolyse, Display graphique touch
                        20 programmes autom., 9 fonctions,     20 programmes automatiques, 9 fonctions,
  couleurs, 50 programmes automatiques,
                        Classe énergétique A+            Classe énergétique A+
  10 fonctions, 10 recettes libres, Classe
  énergétique A+

  SF6101VB             €599,00   SF4102MCB           €1399,00   SF4102MB             €999,00
  Vapor Clean, LCD display, 7 functies,     Combi- microgolfoven, 45 cm, 40 l,     Microgolfoven, 45 cm, 40 l, Groot LCD
  Energieklasse A                Vapor Clean, Groot LCD display,       display, 5 functies, Vermogen: 1000 W
                         24 automatische programma’s, 13 functies
  Vapor Clean, Display LCD, 7 fonctions,                          Four micro-ondes, 45 cm, 40 l, Display
  Classe énergétique A             Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40 l,   grand LCD, 5 fonctions, Puissance: 1000
                         Vapor Clean, Display grand LCD, 24     W
                         programmes automatiques, 13 fonctions

LINEA Wit glas/Verre blanc - Microgolfovens/Fours micro-ondes                                        Linea

  MP122B1             €749,00   FMI120B1            €479,00
  Microgolfoven met grill, 38 cm, 22 l,    Microgolfoven met grill, 38 cm, 20 l,
  6 functies, Vermogen: 850 W, Linkse     5 functies, 3 automatische programma’s,
  scharnieren                 Vermogen: 800 W, Linkse scharnieren

  Four micro-ondes avec grill, 38 cm, 22 l,  Four micro-ondes avec grill, 38 cm, 20 l,
  6 fonctions, Puissance: 850 W, Charnières  5 fonctions, 3 programmes automatiques,
  gauches                   Puissance: 800 W, Charnières gauches

                                                          Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                            Prix TVA incl., recupel excl.
                                  22
LINEA Wit glas/Verre blanc - Koffiemachine en lade/Machine à café et tiroir

    CMS4101B            €2199,00
                           CPR115B             €599,00
    Koffiemachine, 45 cm, 15 bar,
    Kleine/gewone/grote koffie, automatische   Warmtelade, Hoogte 15 cm, 21 l,
    Cappuccino maker met melkreservoir      Temperatuur: 30 - 80 °C

    Machine à café, 45 cm, 15 bar, Café      Tiroir chauffant, Hauteur 15 cm, 21 l,
    petit/normal/grand, fonction Cappucino    Température: 30 - 80 °C
    automatique avec réservoir

LINEA Wit glas/Verre blanc - Gaskookplaten/Taques gaz

    PV175B2             €699,00   PV164B2              €579,00

    70/75 cm, Facetrand, 5 gasbranders,      60 cm, Facetrand, 4 gasbranders, 7500 W,
    10 300 W, Gietijzeren pottendragers,     Gietijzeren pottendragers, Butaan/propaan
    Butaan/propaan sproeiers meegeleverd     sproeiers meegeleverd

    70/75 cm, Bord biseauté, 5 brûleurs, 10    60 cm, Bord biseauté, 4 brûleurs, 7500 W,
    300 W, Grilles en fonte, Injecteurs butane/  Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane
    propane en dotation              en dotation

LINEA Wit glas/Verre blanc - Dampkappen/Hottes

                                                  Koolstoffilter voor recyclage op bestelling
                                                  Filtre charbon pour recyclage sur commande

    KCV80BE2             €649,00   KS905BXE2             €639,00

    Decoratieve muurdampkap, 80 cm,        Decoratieve muurdampkap, 90 cm,
    720 m³/h, 65 dB(A), Energieklasse A      820 m³/h, 65 dB(A), Energieklasse A

    Hotte murale décorative, 80 cm, 720      Hotte murale décorative, 90 cm, 820
    m³/h, 65 dB(A), Classe énergétique A     m³/h, 65 dB(A), Classe énergétique A

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                    23
Classici
Strenge vormen en een eenvoudig en fundamenteel design: een reeks opmerkelijke en elegante
huishoudtoestellen die in inox werden afgewerkt. Ovens, koffiemachines, kookplaten, dampkappen,
koelkasten en vaatwassers die door hun gladde en verfijnde lijnen een positieve invloed uitoefenen
op de inrichting. Het gamma Classici Smeg is tijdloos, maar geeft ook een hedendaagse toets aan
het interieur.

Des formes strictes, un design simple et essentiel : une série d’appareils domestiques frappants
et élégants aux finitions en acier inoxydable. Des fours, machines à café, tables de cuisson, hottes,
réfrigérateurs et lave-vaisselles qui ont un réel impact avec leurs lignes au design lisse et raffiné,
la gamme Classici Smeg est intemporelle mais avec une touche contemporaine.

                                                     Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                       Prix TVA incl., recupel excl.
                            24
CLASSICI Multifunctionele ovens/Fours multifonction - 90 cm                                                      Classici

         SF9390X1                       €1999,00         SFR9390X                       €1879,00
         Multifunctionele oven, 90 cm breed, 60 cm hoog, Vapor Clean,          Multifunctionele oven, 90 cm breed, 48 cm hoog, Vapor Clean,
         Groot LCD display, 20 automatische programma’s,                Groot LCD display, 20 automatische programma’s, 9 functies,
         9 functies, Energieklasse A+                          Energieklasse A+

         Four multifonction, 90 cm largeur, 60 cm hauteur, Vapor Clean,         Four multifonction, 90 cm largeur, 48 cm hauteur, Vapor Clean,
         Display grand LCD, 20 programmes automatiques, 9 fonctions,          Display grand LCD, 20 programmes automatiques, 9 fonctions,
         Classe énergétique A+                             Classe énergétique A+

CLASSICI Multifunctionele ovens/Fours multifonction - 60 cm - 70 l

    SF6395XE             €949,00          SFP6390XE            €949,00          SF6390XPZE             €999,00
    Vapor Clean, Grafisch TFT display,              Pyrolyse, Groot LCD dispay,                Pizza, Vapor Clean, Groot LCD display,
    50 automatische programma’s, 10 functies,          20 automatische programma’s, 9 functies,         20 automatische programma’s, 10 functies,
    10 personaliseerbare recepten,                Energieklasse A+                     Energieklasse A+
    Energieklasse A+
                                  Pyrolyse, Display grand LCD,               Pizza, Vapor Clean, Display grand LCD,
    Vapor Clean, Display TFT graphique,             20 programmes automatiques,                20 programmes automatiques,
    50 programmes automatiques,                 9 fonctions, Classe énergétique A+            10 fonctions, Classe énergétique A
    10 fonctions, 10 recettes libres,
    Classe énergétique A+

    SF6390XE             €889,00          SF6388X             €659,00
    Vapor Clean, Groot LCD display,               Vapor Clean, 8 functies, Energieklasse A
    20 automatische programma’s, 9 functies,
    Energieklasse A+                      Vapor Clean, 8 fonctions,
                                  Classe énergétique A
    Vapor Clean, Display grand LCD,
    20 programmes automatiques, 9 fonctions,
    Classe énergétique A+

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                            25
CLASSICI Compact 45 & 38 cm                                                         Classici

  SF4395MCX            €1299,00   SF4390MCX            €1249,00  SF4390MX             €999,00
  Combi- microgolfoven, 45 cm, 40 l,      Combi- microgolfoven, 45 cm, 40 l,     Microgolfoven, 45 cm, 40 l, Groot LCD
  Vapor Clean, Grafisch TFT display,      Vapor Clean, Groot LCD display,       display, 5 functies, Vermogen: 1000 W
  50 automatische programma’s, 13 functies   20 automatische programma’s, 13 functies
                                               Four micro-ondes, 45 cm, 40 l, Display
  Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40 l,    Four combiné micro-ondes, 45 cm, 40     grand LCD, 5 fonctions, Puissance: 1000 W
  Vapor Clean, Display TFT graphique, 50    l, Vapor Clean, Display grand LCD, 20
  programmes automatiques, 13 fonctions     programmes automatiques, 13 fonctions

  SF4395VCX1           €1759,00   SF4390VCX1           €1699,00  SF4390VX1            €1299,00
  Combi- stoomoven, 45 cm, 41 l,        Combi- stoomoven, 45 cm, 41 l,       Stoomoven, 45 cm, 41 l, Vapor Clean,
  Vapor Clean, Grafisch TFT display, 20 au-   Vapor Clean, Groot LCD display,       Groot LCD display,
  tom. programma’s, 12 functies, Energieklas-  20 automatische programma’s, 12 functies,  20 automatische programma’s
  se A+                     Energieklasse A+
                                               Four vapeur, 45 cm, 41 l, Vapor Clean,
  Four combiné vapeur, 45 cm, 41 l, Vapor    Four combiné vapeur, 45 cm, 41 l,      Display grand LCD,
  Clean, Display TFT graphique, 20 program-   Vapor Clean, Display grand LCD,       20 programmes automatiques
  mes autom., 12 fonctions,           20 programmes automatiques, 12 fonctions,
  Classe énergétique A+             Classe énergétique A+

                         NEW

  SFP4390XPZ           €1089,00   MP322X1             €779,00   CMS6451X            €2089,00

  Pizza, 45 cm, 36 l, Pyrolyse, Groot LCD    Microgolfoven met grill, 38 cm, 22 l,    Koffiemachine, 45 cm, 15 bar, Kleine/
  display, 20 automatische programma’s, 10   6 functies, Vermogen: 850 W         gewone/grote koffie, automatische
  functies, Energieklasse A+                                 Cappuccino maker met melkreservoir
                         Four micro-ondes avec grill, 38 cm, 22 l,
  Pizza, 45 cm, 36 l, Pyrolyse, Display grand  6 fonctions, Puissance: 850 W        Machine à café, 45 cm, 15 bar, Café petit/
  LCD, 20 programmes automatiques,                              normal/grand, Fonction Cappuccino
  10 fonctions, Classe énergétique A+                            automatique avec réservoir lait

                                                           Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                             Prix TVA incl., recupel excl.
                                   26
CLASSICI Wijnklimaatkast en Blast Chiller/Cave à vin et Blast Chiller                                          Classici

                            NEW

    CVI318X             €1849,00    SAB4304X            €3399,00
    Wijnklimaatkast, 45 cm, 18 flessen (0,75l),   Blast chiller, 45 cm, 5 warmtefuncties, 5
    Touch display, Energieklasse A+, LED,      koelfuncties, 60 automatische programma’s,
    5-20°C, WIFI                  -35°C tot 75°C, 3kg/u invriescapaciteit,
                            Temperatuursonde
    Cave à vins, 45 cm, 18 bouteilles (0,75 l),
    Touch display, Classe énergétique A+, LED,   Blast chiller, 45 cm, 5 fonctions chaudes, 5
    5-20°C, WIFI                  fonctions froides, 60 programmes automa-
                            tiques, -35°C à 75°C, 3kg/h capacité de
    Linkse scharnieren/Charnières    gauches:  congélation, Sonde de température
    CVI318XS              €1849,00

CLASSICI NEW: Blast Chiller & Vacuumlade/Tiroir sous-vide

     NEW

    CPV315X             €2399,00     CPR315X              €499,00  CP315X                €329,00

    Vacuumlade, Hoogte 15 cm, 6,5 l, Max.      Warmtelade, Hoogte 15 cm, 21 l,        Opberglade, Hoogte 15 cm, 21 l
    15 kg, 3 niveau’s vacuum, 2-10 mbar,       Temperatuur: 30 - 80 °C
    230 W                                             Tiroir de rangement, Hauteur 15 cm, 21 l
                             Tiroir chauffant, Hauteur 15 cm, 21 l,
    Tiroir sous-vide, Hauteur 15 cm, 6,5 l,     Température: 30 - 80 °C
    Max. 15 kg, 3 niveaux vacuum, 2-10
    mbar, 230 W

CLASSICI Dampkappen/Hottes                                               Koolstoffilter voor recyclage op bestelling
                                                          Filtre charbon pour recyclage sur commande

    KD120HXE            €1199,00     KD100XE             €1099,00    KD90HNE                €939,00

    Decoratieve muurdampkap, 120 cm,         Decoratieve muurdampkap, 100 cm,        Decoratieve muurdampkap, 90 cm,
    820 m³/h, 63 dB(A), Energieklasse A+       820 m³/h, 62 dB(A), Energieklasse A      820 m³/h, 62 dB(A), Energieklasse A+

    Hotte murale décorative, 120 cm, 820       Hotte murale décorative, 100 cm, 820      Hotte murale décorative, 90 cm, 820
    m³/h, 63 dB(A), Classe énergétique A+      m³/h, 62 dB(A), Classe énergétique A      m³/h, 62 dB(A), Classe énergétique A+

                                                    Zilver/Argent:            KD90HXE

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                       27
CLASSICI Gaskookplaten/Taques gaz                                                         Classici

  PM3912WLD            €1599,00    PV395LCN             €949,00    PV375CN              €899,00

  Mix gas en inductie, 90 cm, Rechte rand,    90 cm, Rechte rand, 5 gasbranders,       70/75 cm, Rechte rand, 5 gasbranders,
  1 gasbrander, 4 inductiezones, 5900 W,     12 900 W, Gietijzeren pottendragers,      10 500 W, Gietijzeren pottendragers,
  Gietijzeren pottendrager, Butaan/propaan    Butaan/propaan sproeiers meegeleverd      Butaan/propaan sproeiers meegeleverd
  sproeiers meegeleverd
                          90 cm, Bord droit, 5 brûleurs,         70/75 cm, Bord droit, 5 brûleurs,
  Mix gaz et induction, 90 cm, Bord droit,    12 900 W, Grilles en fonte,           10 500 W, Grilles en fonte, Injecteurs
  1 brûleur, 4 zones de cuisson induction,    Injecteurs butane/propane en dotation      butane/propane en dotation
  5900 W, Grille en fonte, Injecteurs butane/
  propane en dotation

  PS906-5             €1099,00   PGF96BE             €1149,00
  90 cm, Inox, 5 gasbranders, 12 000 W,     90 cm, Inox, 6 gasbranders,
  Gietijzeren pottendragers, Butaan/propaan   14 000 W, Gietijzeren pottendragers,
  sproeiers meegeleverd             Butaan/propaan sproeiers meegeleverd

  90 cm, Inox, 5 brûleurs, 12 000 W,       90 cm, Inox, 6 brûleurs, 14 000 W,
  Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane  Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane
  en dotation                  en dotation

   PGF75BE3             €929,00    PGF64BE              €709,00

   70/75 cm, Inox, 5 gasbranders, 9500 W,     60 cm, Inox, 4 gasbranders, 8500 W,
   Gietijzeren pottendragers, Butaan/propaan    Gietijzeren pottendragers, Butaan/propaan
   sproeiers meegeleverd              sproeiers meegeleverd

   70/75 cm, Inox, 5 brûleurs, 9500 W,       60 cm, Inox, 4 brûleurs, 8500 W,
   Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane   Grilles en fonte, Injecteurs butane/propane
   en dotation                   en dotation

                                                              Prijzen incl. BTW, excl. recupel
                                                                Prix TVA incl., recupel excl.
                                    28
CLASSICI Gaskookplaten/Taques gaz                                 Classici

     SE97GXBE5             €849,00  S70GXBE5             €599,00

     90 cm, Inox, 5 gasbranders,         70/75 cm, Inox, 5 gasbranders,
     12 400 W, Gietijzeren pottendragers,     11 900 W, Gietijzeren pottendragers,
     Butaan/propaan sproeiers meegeleverd     Butaan/propaan sproeiers meegeleverd

     90 cm, Inox, 5 brûleurs,           70/75 cm, Inox, 5 brûleurs,
     12 400 W, Grilles en fonte,         11 900 W, Grilles en fonte,
     Injecteurs butane/propane en dotation    Injecteurs butane/propane en dotation

     SE775GH5             €599,00   SER60GXB3            €519,00

     70/75 cm, Inox, 5 gasbranders,        60 cm, Inox, 4 gasbranders,
     11 200 W, Gietzijeren pottendragers,     9300 W, Gietijzeren pottendragers,
     Butaan/propaan sproeiers meegeleverd     Butaan/propaan sproeiers meegeleverd

     70/75 cm, Inox, 5 brûleurs,          60 cm, Inox, 4 brûleurs,
     11 200 W, Grilles en fonte,          9300 W, Grilles en fonte,
     Injecteurs butane/propane en dotation     Injecteurs butane/propane en dotation

      PX375              €529,00  PX364L              €449,00

      70/75 cm, Inox, 5 gasbranders,       60 cm, Inox, 4 gasbranders,
      11 300 W, Gietijzeren pottendragers,    8900 W, Gietijzeren pottendragers,
      Butaan/propaan sproeiers meegeleverd    Butaan/propaan sproeiers meegeleverd

      70/75 cm, Inox, 5 brûleurs,         60 cm, Inox, 4 brûleurs,
      11 300 W, Grilles en fonte,         8900 W, Grilles en fonte,
      Injecteurs butane/propane en dotation    Injecteurs butane/propane en dotation

Prijzen incl. BTW, excl. recupel
 Prix TVA incl., recupel excl.
                                    29
Vous pouvez aussi lire