LEVERINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE LIVRAISON 2020 - December/Décembre 2019 - Produits ...

 
LEVERINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE LIVRAISON 2020 - December/Décembre 2019 - Produits ...
LEVERINGSPROGRAMMA
PROGRAMME DE LIVRAISON
2020
December/Décembre 2019
LEVERINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE LIVRAISON 2020 - December/Décembre 2019 - Produits ...
food safety
           sustainability
        workplace efficiency
       cost control
      regulatory compliance
     guest satisfaction
     healthier
     cleaner
     reputation
      sanitation
       clean hands
         profitability
            minimize waste
               clean linens
                 employee well-being
                 employee productivity
                   clean forks
                     customer satisfaction
                      patient health
                        infection prevention

Cleaner

   Safer
            Healthier
LEVERINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE LIVRAISON 2020 - December/Décembre 2019 - Produits ...
Wij zijn Everywhere It Matters.

      Het doet ertoe dat wij de wereld schoner,
       veiliger en gezonder helpen te maken.
    Het doet ertoe dat onze producten en diensten
      problemen oplossen – vandaag en morgen.
Het doet ertoe dat onze klanten een beroep op ons kunnen doen
     waar ze ons nodig hebben – in ziekenhuizen,
    restaurants, scholen en fabrieken overal ter wereld.
    Het doet ertoe dat onze klanten succes boeken.
    Daarom is Ecolab overal waar het ertoe doet.

          Everywhere It Matters

      Nous nous trouvons
     Everywhere It Matters.

 Il nous importe que le monde devienne un lieu plus propre,
           plus sûr et plus sain.
     Il nous importe que nos produits et services
 permettent de résoudre des problèmes - aujourd'hui et demain.
Il nous importe que nous soyons en mesure de servir nos clients
   partout où ils ont besoin de nous - dans les hôpitaux,
     restaurants, écoles et usines du monde entier.
     Il nous importe de voir nos clients réussir.
 C'est pourquoi Ecolab se trouve partout où cela importe.

          Everywhere it matters
inhoudsopgave / sommaire

  Vaatwashygiëne / Lavage industriel vaisselle                 9

   APEX Vaatwasprogramma / APEX Lavage industriel vaisselle          10
   Ecoplus Solid Vaatwasproducten / Produits de lavage industriel       11
   Vloeibare vaatwasproducten / Produits de lavage liquides          12
   Vaatwaspoeder en -tabletten / Produit lave-vaisselle poudre et tablettes  14
   X-Streamtec producten / Produits X-Streamtec                14
   Naglans Ecoplus solid / Produits de rinçage solid             14
   Naglans vloeibaar / Produits de rinçage liquides              14
   Inweekproducten / Produits de trempage                   16
   Ecotemp verhuur vaatwasmachines / Ecotemp location lave-vaisselle     17
   Raburn Vaatwas Korven / Raburn paniers de lave-vaisselle          17

  Keukenhygiëne / Hygiène en cuisine                      19

   Handafwas / Lavage manuel de la vaisselle                 20
   Keukenreinigers / Nettoyants cuisine                    20
   Desinfecterende reinigers / Nettoyants désinfectants            24
   Keukenhygiëneplan / Plan d'hygiène cuisine                 24
   Ecosafe                                  25

  Doseersystemen / Systèmes de dosage                     27

   Apex doseersystemen / Apex Systèmes de dosage               28
   Aquanomic                                 28
   Ecoplus doseersystemen / Ecoplus Systèmes de dosage            28
   X-Streamtec                                29
   Penguin                                  30
   Ecobrite                                  31
   Quik Fill Plus / Maxi Quik Fill                      31
   Lagedruk / Basse pression                         32
   Doseer- en sproeimateriaal / Matériel de dosage, vapo's          32

  Textielhygiëne / Hygiène Textile                       37

   Aquanomic                                 38
   Ecobrite Vlekverwijdering / Ecobrite Traitement des taches         38
   Ecobrite Wasproducten / Ecobrite Produits de lavage            38
   Ecobrite Bevochtigers / Ecobrite Boosters tensio-actis           39
   Ecobrite Alcali Boosters / Ecobrite Bossters alcalins           39
   Ecobrite Bleekmiddelen / Ecobrite Produits de blanchiment         39
   Ecobrite Wasverzachters / Ecobrite Assouplissants             40
   Ecobrite Conditioner / Ecobrite Agents séquestrant conditionneur      40
   Taxat Volwasmiddelen / Taxat Produits complets               40
   Taxat Wasmiddelen voor bontgoed / Taxat Produits pour couleurs       41
   Taxat Delicaat / Taxat Délicat                       42
   Taxat Wasverzachter / Taxat Assouplissant                 42

4
inhoudsopgave / sommaire

Persoonlijke hygiëne / Hygiène personnelle                   43

 Nexa                                     44
 Huidhygiëneproducten / Produits pour les soins des mains           45
 Dispensers / Distributeurs                          46

Gebouwenonderhoud / Entretien des bâtiments                   47

 Interieurhygiëne / Nettoyants intérieur                    48
 Sanitairhygiëne / Nettoyants sanitaires                    50
 Vloerhygiëne / Nettoyants sol                         52
 Luchtverfrissers / Désodorisants                       58

Housekeeping                                  59

 Reinigers / Nettoyants                            60
 Materialen / Equipements                           62

Materialen en werkwagens / Matériel et mobilettes                65

 Werkdoeken, wasnetten / Lavettes éponges, filets à linge           66
 Stelen / Manches                               68
 Randreinigers, handpads, schuursponzen / Eponges grattantes, doodlebug pads  68
 Stofwissysteem / Système de balayage                     68
 Natwissystemen / Franges                           70
 'Rasant' vlakmopsystemen / Système 'Rasant'                  70
 Rolemmers / Seaux roulants                          73
 Werkwagens / Mobilettes                            75
 Vensterreiniging / Nettoyage des vitres                    85
 Hygiënisch borstelwerk / Brosses hygiéniques                 86
 Toiletborstels / Brosses de toilette                     89
 Plastic zakken, afvalbakken / Sacs poubelles, poubelles            89
 Vloerpads / coussinets de plancher                       0

                                           5
Leveringsvoorwaarden

  Prijzen         Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw. Prijswijzigingen blijven voorbehouden.
               Eerdere prijsaanbiedingen komen hiermee te vervallen.
               Alle in dit leveringsprogramma vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

  Leveringsprogramma    Deze prijslijst geeft een beeld van ons leveringsprogramma. Assortimentswijzigingen en technische
               wijzigingen blijven echter voorbehouden.

  Leveringen        Franco vanaf 400€ netto factuurbedrag (excl. BTW).
               Voor bestellingen tussen 0 & 200€ wordt 55€ administratie- en transportkosten in rekening gebracht.
               Voor bestellingen tussen 201 & 400€ wordt 33€ aangerekend.
               Transportrisico’s worden door Ecolab gedekt.

  Levertijd        3 tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling in onze burelen.

  Betalingscondities    Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum

  Terugnames        Binnen de 30 dagen na levering.
               Goederen moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in goede staat zijn.
               Bij terugname op vraag van de klant wordt slechts 75% van de oorspronkelijke waarde gecrediteerd.

  Algemene voorwaarden   Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
               U kunt deze op aanvraag verkrijgen.

  Maatschappelijke zetel  SPRL Ecolab BVBA              Ets. Van Malderen BVBA
               Noordkustlaan 16C             Birminghamstraat, 75
               B-1702 Groot-Bijgaarden          B-1080 Sint-Jans-Molenbeek
                                    tel.   (0032) (0)2 410 02 72
                                    fax.   (0032) (0)2 410 32 58

  Bestellingen                            tel.   (0032) (0)2 410 02 72
                                    fax.   (0032) (0)2 410 32 58
                                    e-mail  info@etsvanmalderen.be

  Website         https://nl-be.ecolab.com/         https://www.etsvanmalderen.be/nl

  Datum van ingang     1 december 2019              1 december 2019

6
Conditions de livraison

Prix          Tous les prix et tarifs sont hors TVA. Cette liste de prix remplace la précédente.
            Tous les prix mentionnés dans ce programme de livraison restent sous réserve.

Réserve        Cette liste de prix vous donne une idée de notre programme de livraison. Sous réserve de
            modication.

Livraisons       Franco domicile pour toute commande au-dessus de 400€ net hors TVA.
            Pour toute commande entre 0 & 200€ hors TVA des frais de port 55€ seront à charge du client.
            Pour des commandes entre 201 & 400€ hors TVA les frais de port s’élèvent à 33€.
            Les risques de transport seront couverts par Ecolab SPRL.

Délai de livraison   3 à 14 jours dès réception de votre commande en nos bureaux.

Paiement        Endéans les 30 jours date de facturation.

Retours        Endéans les 30 jours de la livraison et avec accord préalable.
            Les marchandises doivent être dans leur emballage original et en bon état.
            En cas de reprise sur demande du client, 75% de la valeur initiale sera créditée.

Conditions générales  Nos conditions générales de vente et de livraison sont d’application sur toutes nos livraisons.
            Vous pouvez obtenir les conditions générales de vente sur demande.

Siège social      SPRL Ecolab BVBA                SPRL Ets. Van Malderen
            Noordkustlaan 16C               Rue de Birmingham, 75
            B-1702 Groot-Bijgaarden            B-1080 Molenbeek-Saint-Jean
                                   tél.  (0032) (0)2 410 02 72
                                   fax.  (0032) (0)2 410 32 58

Commandes                               tél.   (0032) (0)2 410 02 72
                                   fax.   (0032) (0)2 410 32 58
                                   e-mail  info@etsvanmalderen.be

Site web        https://fr-be.ecolab.com/           https://www.etsvanmalderen.be/fr

À partir du      1er décembre 2019               1er décembre 2019

                                                             7
Notities / Notes

8
Vaatwashygiëne
Lavage industriel vaisselle
inhoudsopgave / sommaire

 APEX Vaatwasprogramma            Naglans Ecoplus solid
 APEX Lavage industriel vaisselle       Produits de rinçage solid
 Ecoplus Solid Vaatwasproducten        Naglans vloeibaar
 Produits de lavage industriel        Produits de rinçage liquides
 Vloeibare vaatwasproducten          Inweekproducten
 Produits de lavage liquides         Produits de trempage
 Vaatwaspoeder en -tabletten         Ecotemp verhuur vaatwasmachines
 Produit lave-vaisselle poudre et tablettes  Ecotemp location lave-vaisselle
 X-Streamtec producten            Raburn Vaatwas Korven
 Produits X-Streamtec             Raburn paniers de lave-vaisselle

                                         9
Vaatwashygiëne / Lavage industriel vaisselle
       ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION            PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

   APEX Vaatwasprogramma / APEX Lavage industriel vaisselle
    Vaatwasproducten / Produits de lavage
        Apex Power     Superieur vaatwasproduct met chloor voor zacht   4 x 3,1 kg  9087370   € 160,02
                  water.
                  Produit de lavage supérieur fortement concentré
                  chloré pour eau douce.

        Apex Power NC    Superieur vaatwasproduct zonder chloor voor     4 x 3 kg  9087430   € 184,91
                  zacht water.
                  Produit de lavage supérieur fortement concentré
                  sans chlore pour eau douce.

        Apex Power Xtra   Superieur vaatwasproduct zonder chloor voor     4 x 3 kg  9089360   € 219,04
                  zacht water. Met sterke schuimremmer,
                  voorkomt schuimvorming in de machine.
                  Produit de lavage supérieur fortement concentré
                  sans chlore pour eau douce. Elimine la mousse
                  dans la machine.

        Apex Power Xtreme  Superieur vaatwasproduct zonder chloor voor     4 x 3 kg  9089420   € 219,04
                  zacht tot medium hard water. Efficiënt tegen
                  zetmeel opbouw.
                  Produit de lavage supérieur fortement concentré
                  sans chlore pour eau douce à mi-dure. Supprime
                  efficacement les taches et l’amidon.211211.63

        Apex Ultra     Superieur vaatwasproduct tegen koffie- en thee   4 x 3,1 kg  9087490   € 181,36
                  -aanslag. Bevat chloor. Voor zacht tot hard
                  water.
                  Produit de lavage concentré chloré, effectif
                  contre les dépôts de thé/café. Pour eau douce à
                  dure.

        Apex Ultra NC    Superieur vaatwasproduct zonder chloor. Voor     4 x 3 kg  9087550   € 208,61
                  zacht tot hard water.
                  Produit de lavage concentré sans chlore. Pour
                  eau douce à dure.

        Apex Metal     Superieur vaatwasproduct met            4 x 3,1 kg  9080820   € 189,65
        Protection     metaalbeschermer, voor zacht tot medium hard
                  water.
                  Produit de lavage supérieur pour la protection
                  des métaux, pour eau douce jusqu'à mi-dure.

    Naglansproduct / Produit de rinçage
        Apex Rinse     Neutraal naglansproduct voor zacht water.     2 x 1,1 kg  9080990   € 295,14
                  Produit de rinçage concentré neutre pour eau
                  douce.

        Apex Rinse N    Neutraal naglansproduct voor zacht tot medium   2 x 1,1 kg  9087170   € 302,35
                  hard water.
                  Produit de rinçage concentré neutre pour eau
                  douce à mi-dure.

        Apex Rinse PL    Neutraal naglansproduct voor zacht tot medium   2 x 1,1 kg  9087290   € 371,18
                  hard water. Goede droogresultaten voor plastic
                  vaat.
                  Produit de rinçage concentré neutre pour eau
                  douce à mi-dure. Avec des bons résultats de
                  séchage sur la vaisselle en plastique.

10
ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

  Naglansproduct / Produit de rinçage
      Apex Rinse HD   Zuur naglansproduct voor zacht tot hard water     2 x 1,1 kg  9087230   € 371,18
               (tot 12 DH°).
               Produit de rinçage concentré neutre pour eau
               douce à dure (jusqu' à 12 DH°).

  Voorweekproduct / Produit de trempage
      Apex Presoak    Solid inweekproduct voor bestekken. Met        3 x 1,8 kg  9089550   € 171,28
               enzyme boost.
               Produit de trempage pour couverts, sur base
               d'enzymes.

  Pot & Pan Inweekproduct / Plonge batterie de cuisine
      Apex Pot & Pan   Solid Pot & Pan inweekproduct.            3 x 2,27 kg  9089610   € 187,27
      Soak        Produit de trempage pour les batteries de
               cuisine.

  Handafwasproduct / Produit pour le lavage manuel de vaisselle
      Apex Manual    Solid handafwasproduct.               2 x 1,36 kg  9079330   € 117,94
      Detergent     Produit pour le lavage manuel de la vaisselle.

Ecoplus Solid Vaatwasproducten / Produits de lavage industriel
  Zacht water / Eau douce
      Solid Special   Vaatwasproduct voor zetmeelverwijdering.       4 x 4,5 kg  9005960   € 244,66
               Produit fortement concentré contre les dépôts
               d'amidon.

      Solid Clean S   Solid innovatief ecologisch vaatwasproduct. Met    4 x 4,5 kg  9067210   € 220,22
               SWAN-label. Voor zachtwatercondities.
               Solid produit innovatif écologique concentré pour
               lave-vaisselle. Certifié SWAN. Pour eau douce.

  Middelhard water / Eau mi-dure
      Solid Mega     Superieur vaatwasproduct voor middelhard       4 x 4,5 kg  9005880   € 232,89
               water.
               Produit lave-vaisselle fortement concentré pour
               eau mi-dure.

      Solid Med     Vaatwasproduct tegen koffie- en thee-aanslag.     4 x 4,5 kg  9006060   € 256,09
               Produit fortement concentré contre les taches de
               tanin.

      Solid Clean M   Solid innovatief ecologisch vaatwasproduct. Met    4 x 4,5 kg  9067170   € 243,24
               SWAN-label. Voor mediumhardwater condities.
               Solid produit innovatif écologique concentré pour
               lave-vaisselle industriel. Certifié SWAN. Pour eau
               mi-dure.

                                                             11
Vaatwashygiëne / Lavage industriel vaisselle
        ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

    Hard water / Eau dure
        Solid Hero     Superieur vaatwasproduct, chloorhoudend.       4 x 4,5 kg  9005900   € 251,19
                  Produit chloré fortement concentré.

        Solid Clean H   Solid innovatief ecologisch vaatwasproduct. Met   4 x 4,5 kg  9070320   € 283,00
                  SWAN-label. Voor hardwatercondities.
                  Solid produit innovatif écologique concentré pour
                  lave-vaisselle industriel. Pour eau dure.

    Solid met metaalbescherming / Protection des métaux
        Solid Protect   Vaatwasproduct met metaalbeschermer, voor      4 x 4,5 kg  9005980   € 201,92
                  mediumhard water. Uitsluitend te gebruiken met
                  Ecoplus-doseersysteem.
                  Produit fortement concentré pour la protection
                  des métaux, pour eau mi-dure. Utilisation
                  uniquement avec doseur Ecoplus.

   Vloeibare vaatwasproducten / Produits de lavage liquides
        Topmatic Clean   Ecologisch vloeibaar vaatwasproduct, voor        4x5l   9054860   € 130,70
                  industriële vaatwasmachines. Vrij van EDTA,       12 kg   9054900    € 76,34
                  NTA, fosfaten en chloor. Met SWAN-label.        25 kg   9054920   € 124,92
                  Uitsluitend te gebruiken met Ecolab
                  -doseersysteem.
                  Produit écologique liquide pour lave-vaisselle
                  industriel. Formule sans EDTA, NTA, phosphates
                  ou chlore. Certifié SWAN. Utilisation uniquement
                  avec doseur Ecolab.

        Topmatic Hero   Vloeibaar vaatwasproduct, chloorhoudend,         12 kg  9013960    € 81,97
                  geschikt voor hard water, voor industriële
                  vaatwasmachines. Uitsluitend te gebruiken met
                  Ecolab-doseersysteem.
                  Produit liquide pour lave-vaisselle industriel.
                  Contient du chlore. Pour eau dure. Utilisation
                  uniquement avec doseur Ecolab.

                  Vloeibaar vaatwasproduct, chloorhoudend,        250 kg  9013980  € 1.154,80
                  geschikt voor hard water, voor industriële
                  vaatwasmachines. Uitsluitend te gebruiken met
                  Ecolab doseersysteem.
                  Produit liquide pour lave-vaisselle industriel.
                  Contient du chlore. Pour eau dure. Utilisation
                  uniquement avec doseur Ecolab.

                  Vloeibaar vaatwasproduct, chloorhoudend,         25 kg  9013970   € 132,40
                  geschikt voor hard water, voor industriële
                  vaatwasmachines. Uitsluitend te gebruiken met
                  Ecolab-doseersysteem.
                  Produit liquide pour lave-vaisselle industriel.
                  Contient du chlore. Pour eau dure. Utilisation
                  uniquement avec doseur Ecolab.

        Trump Event    Vloeibaar vaatwasproduct, geschikt voor hard       12 kg  9055240    € 79,93
        Special      water, ideaal voor koffie- en thee-aanslag - voor    25 kg  9055250   € 130,49
                  industriële vaatwasmachines. Vrij van EDTA,       250 kg  9055260  € 1.154,80
                  NTA, fosfaten en chloor.
                  Produit liquide pour lave-vaisselle industriel.
                  Pour eau dure, idéal pour résidus café - thé.
                  Formule sans EDTA, NTA, phosphates ou chlore.

12
ARTIKEL / ARTICLE   OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

Vloeibare vaatwasproducten / Produits de lavage liquides
      Trump XL Special   Vloeibaar vaatwasproduct voor industriële         4x5l   9054810   € 168,00
                vaatwasmachines. Vrij van EDTA, NTA, fosfaten
                en chloor. Uitsluitend te gebruiken met Ecolab
                -doseersysteem.
                Produit liquide pour lave-vaisselle industriel.
                Formule sans EDTA, NTA, phosphates ni chlore.
                Utilisation uniquement avec doseur Ecolab.

      Topmatic Promagic  Vloeibaar vaatwasproduct met                12 kg  9014010   € 102,32
                metaalbeschermer, voor industriële             25 kg  9014020   € 165,49
                vaatwasmachines. Uitsluitend te gebruiken met       250 kg  9028370  € 1.557,28
                Ecolab-doseersysteem.
                Produit liquide pour lave-vaisselle industriel. Peu
                alcalin pour protection des métaux légers.
                Utilisation uniquement avec doseur Ecolab.

      Topmatic Crystal   Vloeibaar vaatwasproduct, specifiek ontwikkeld       12 kg  9055940   € 142,14
      Special       voor glazenspoelmachines voor industriële
                vaatwasmachines. Laat een prachtige glans na.
                Vrij van EDTA, NTA, fosfaten en chloor.
                Uitsluitend te gebruiken met Ecolab
                -doseersysteem.
                Produit liquide pour machines spécifiques au
                lavage et au rinçage des verres. Formule sans
                EDTA, NTA, phosphates, ni chlore. Utilisation
                uniquement avec doseur Ecolab.

      Topmatic Perfect   Vloeibaar vaatwasdetergent, booster uitermate       25 kg  9014000   € 137,02
                geschikt voor de verwijdering van zetmelen,        250 kg  9014120  € 1.254,29
                voor industriële vaatwasmachines. Uitsluitend te
                gebruiken met Ecolab-doseersysteem.
                Produit professionnel liquide contre les dépôts
                d'amidon. Utilisation uniquement avec doseur
                Ecolab.

      Topmatic Hero    Vloeibaar vaatwasproduct, chloorhoudend en        250 kg  9063750  € 1.176,68
      ProTec        efficiënt tegen koffie- en thee-aanslag, geschikt
                voor hard water. Met innovatieve ProTec
                -omverpakking.
                Produit liquide pour lave-vaisselle industriel,
                avec chlore et idéal pour résidus café - thé. Pour
                eau dure. Avec emballage innovatif ProTec.

      Topmatic Universal  Vloeibaar vaatwasproduct geschikt voor alle        250 kg  9063770  € 1.176,68
      Special ProTec    watercondities. Vrij van EDTA, NTA, fosfaten en
                chloor.
                Produit liquide pour lave-vaisselle industriel pour
                toutes duretés d'eau. Formule sans EDTA, NTA,
                phosphates et chlore.

      Topmatic Perfect   Vloeibaar geconcentreerd vaatwasproduct voor       250 kg  9063760  € 1.266,58
      ProTec        industriële vaatwasmachines en geschikt voor de
                verwijdering van zetmelen. Fosfaat- en
                chloorvrij.
                Produit liquide concentré pour lave-vaisselle
                industriel contre les dépôts d'amidon. Sans
                phosphates et chlore.

                                                              13
Vaatwashygiëne / Lavage industriel vaisselle
        ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

   Vaatwaspoeder en -tabletten / Produit lave-vaisselle poudre et tablettes
        Guardian Insure   Vaatwasproduct in poedervorm, chloorhoudend        10 kg  9036540    € 71,78
                  met metaalbeschermer, voor industriële
                  vaatwasmachines.
                  Produit de vaisselle en poudre, chloré avec
                  protection des métaux. Pour lave-vaisselle
                  industriel.

        Guardian Plus    Vaatwasproduct in poedervorm, chloorhoudend,      20 x 1 kg  9001770   € 177,78
                  voor industriële vaatwasmachines.             10 kg  9010700    € 63,63
                  Produit de vaisselle en poudre, chloré. Pour lave
                  -vaisselle industriel.

        Eco-Clin Tabs-88  Vaatwasproduct in tabletvorm, bevat een          4 kg  9034300    € 44,28
                  bestanddeel op zuurstofbleekbasis - 200
                  tabletten.
                  Tablettes pour lave-vaisselle, contenant un
                  agent de blanchiment à l'oxygène actif - 200
                  tablettes.

        Guardian Clean   Ecologisch vaatwasproduct in tabletvorm. Met        4 kg  9046400    € 48,91
                  EU-flower label - 200 tabletten.
                  Tablettes pour lave-vaisselle écologique. Certifié
                  EU-flower - 200 tablettes.

   X-Streamtec producten / Produits X-Streamtec
        X-Streamtec Shine  Vaatwasproduct tegen o.a. zetmeel- en proteïne      2x5l   9015120   € 187,74
                  -aanslag. Te gebruiken met X-Streamtec
                  -doseersysteem.
                  Produit de vaisselle contre les dépôts d'amidon
                  et de protéines. Utilisation avec doseur X
                  -Streamtec.

   Naglans Ecoplus solid / Produits de rinçage solid
        Apex Rinse     Neutraal naglansproduct voor zacht water.       2 x 1,1 kg  9080990   € 295,14
                  Produit de rinçage concentré neutre pour eau
                  douce.

        Apex Rinse N    Neutraal naglansproduct voor zacht tot medium     2 x 1,1 kg  9087170   € 302,35
                  hard water.
                  Produit de rinçage concentré neutre pour eau
                  douce à mi-dure.

        Apex Rinse HD    Zuur naglansproduct voor zacht tot hard water     2 x 1,1 kg  9087230   € 371,18
                  (tot 12 DH°).
                  Produit de rinçage concentré neutre pour eau
                  douce à dure (jusqu' à 12 DH°).

        Apex Rinse PL    Neutraal naglansproduct voor zacht tot medium     2 x 1,1 kg  9087290   € 371,18
                  hard water. Goede droogresultaten voor plastic
                  vaat.
                  Produit de rinçage concentré neutre pour eau
                  douce à mi-dure. Avec des bons résultats de
                  séchage sur la vaisselle en plastique.

   Naglans vloeibaar / Produits de rinçage liquides
        Clear Dry Classic  Naglansproduct voor zacht naspoelwater, voor       2x5l   9013660   € 153,57
                  industriële vaatwasmachines. Uitsluitend te
                  gebruiken met Ecoplus-doseersysteem.
                  Produit de rinçage pour eau douce. Utilisation
                  uniquement avec doseur Ecoplus.

14
ARTIKEL / ARTICLE   OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

Naglans vloeibaar / Produits de rinçage liquides
      Clear Dry PL     Naglansproduct speciaal voor vaatwerk           2x5l  9013760   € 188,84
                vervaardigd uit plastiek, sterk ontschuimende      200 kg  9018200  € 3.302,23
                eigenschappen, voor industriële
                vaatwasmachines.
                Produit de rinçage pour le lavage des matières
                plastiques, caractéristiques fortement
                dégraissantes.

      Clear Dry HD     Naglansproduct voor hard naspoelwater, voor       2x5l   9013690   € 174,80
                industriële vaatwasmachines. Uitsluitend te
                gebruiken met Ecoplus-doseersysteem.
                Produit de rinçage pour eau dure. Utilisation
                uniquement avec doseur Ecoplus.

      Clear Dry HDP Plus  Sterk geconcentreerd naglansproduct voor hard      2x5l   9051130   € 107,43
                naspoelwater, voor industriële
                vaatwasmachines. Uitsluitend te gebruiken met
                Ecoplus-doseersysteem.
                Produit de rinçage superconcentré pour eau
                dure. Utilisation uniquement avec doseur
                Ecoplus.

      Toprinse       Naglansproduct voor industriële              20 kg  9037970   € 173,45
                vaatwasmachines, voor zacht water. Uitsluitend      200 kg  9013780  € 1.638,72
                te gebruiken met Ecoplus-doseersysteem.
                Produit de rinçage pour eau douce. Utilisation
                uniquement avec doseur Ecoplus.

      Toprinse Jet     Naglansproduct voor zacht naspoelwater, voor       2x5l   9029770   € 135,47
                industriële vaatwasmachines. Uitsluitend te
                gebruiken met Ecoplus-doseersysteem.
                Produit de rinçage pour eau douce. Utilisation
                uniquement avec doseur Ecoplus.

      Toprinse HD     Naglansproduct voor hard naspoelwater, voor        10 l  9012820    € 93,67
                industriële vaatwasmachines. Uitsluitend te
                gebruiken met Ecoplus-doseersysteem.
                Produit de rinçage pour eau dure. Utilisation
                uniquement avec doseur Ecoplus.

      Toprinse Clean    Ecologisch naglansproduct voor zacht water,       2x5l   9046380    € 89,21
                voor industriële vaatwasmachines. Met SWAN
                -label. Uitsluitend te gebruiken met Ecoplus
                -doseersysteem.
                Produit de rinçage écologique pour eau douce,
                pour lave-vaisselle industriel. Certifié SWAN.
                Utilisation uniquement avec doseur Ecoplus.

      Toprinse Uni     Naglansproduct voor industriële             4x1l   9029580    € 55,36
                vaatwasmachines.
                Handmatige dosering.
                Produit de rinçage pour lave-vaisselle industriel.
                Dosage manuel.

      Toprinse Supra    Neutraal naglansproduct, speciaal geschikt voor     200 kg  9063780  € 1.898,33
      ProTec        hoge volumes vaatwerk, innovatieve ProTec
                -omverpakking.
                Produit de rinçage neutre, spécialement
                développé pour vaisselle en hauts volumes,
                emballage innovatif ProTec.

                                                              15
Vaatwashygiëne / Lavage industriel vaisselle
        ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

   Naglans vloeibaar / Produits de rinçage liquides
        Toprinse HDP    Naglansproduct voor alle waterhardheden, werkt     200 kg  9063790  € 1.585,36
        ProTec       preventief tegen kalkafzetting in de spoelzones.
                  Met innovatieve ProTec-omverpakking.
                  Produit de rinçage pour toutes les duretés d'eau.
                  Agit préventivement contre les dépôts de
                  calcaire dans la zone de rinçage. Avec
                  emballage innovatif ProTec.

   Inweekproducten / Produits de trempage
        Assure Powder   Inweekproduct in poedervorm voor RVS bestek     6 x 2,4 kg  9035200    € 98,49
                  en zilver.
                  Produit de trempage en poudre pour couverts en
                  inox et en argent.

        Assure Plus    Vloeibaar inweekproduct voor RVS bestek en        12 kg  9033190    € 90,70
                  zilver.
                  Produit de trempage liquide pour couverts en
                  inox et en argent.

        Dip-it Plus    Inweekproduct in poedervorm voor RVS bestek     6 x 2,4 kg  9036740   € 125,48
                  en zilver/ Tegen koffie- en thee-aanslag.
                  Produit de trempage en poudre pour couverts.
                  Contre les taches de tanin.

        Dip-it Liquid NR  Inweekproduct en reiniger voor warmedranken       6x1l   9094650    € 60,87
                  -automaten en voor koffie- en theecontainers,
                  automatisch of manueel. Bevat chloor.
                  Produit de trempage et produit d'entretien pour
                  machine à café automatique ou manuel.
                  Contient du chlore.

        Guardian Blitz   Voor strippen van zetmeelaanslag in industriële   6 x 2,4 kg  9038450   € 171,23
                  vaatwasmachines.
                  Produit pour enlèvement des dépôts d'amidon.

16
ARTIKEL / ARTICLE   OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING    CODE   PRIJS / PRIX

Ecotemp verhuur vaatwasmachines / Ecotemp location lave-vaisselle
     ET 8 huur / location  Voorlader. Huur per maand.                     ET8-----   € 215,00
                 Lave-vaisselle à ouverture frontale. Location par
                 mois.

     ET 8S huur /      Voorlader met waterverzachter. Huur per              ET8S----    € 240,00
     location        maand.
                 Lave-vaisselle à ouverture frontale avec
                 adoucisseur d'eau. location par mois.

     ET8.1OS GLS Huur    Vaatwasmachine - monobac met                  ET81OSGLS    € 250,00
     / Location       waterverzachter

     ET 15 huur /      Vaatwasmachine - monobac. Huur per maand.             ET15----    € 275,00
     location        Lave-vaisselle à capot. Location par mois.

     ET 15S huur /     Vaatwasmachine - monobac met                   ET15S---    € 300,00
     location        waterverzachter. Huur per maand.
                 Lave-vaisselle à capot avec adoucisseur d'eau.
                 Location par mois.

Raburn Vaatwas Korven / Raburn paniers de lave-vaisselle
     Raburn         Korf met 25 vakken voor glazen (max.           1x1   10000335     € 96,97
     Vaatwaskorf      88x88mm)
     6325-S1        Kleur Geel, 50cm (B) x 50cm (L) x 18,7cm (H)

     Raburn         Raburn vaatwaskorf voor borden en plateaus, 8      1x1   10000305     € 42,51
     Vaatwaskorf      rijen 51mm, afmeting: 502x502x105 mm.
     5020-M

     Raburn Cutlery     Raburn Bestek mand SWB-4P                1x1   10001164     € 53,66
     rack SWB-4P

     Raburn Rack      Raburn Rack 6316-S voor glazen, 36            1x1   10001271     € 74,52
     6316-S         compartimenten met een afmeting van
                 73x73x111mm

     Raburn plate rack   Raburn korf 5020-MX voor 8 dienbladen, aan 1       1x1   10000338     € 79,95
     5020MX         zijde open. Afmeting 50x50 kleur beige

     Raburn Universal    Universele Raburn Korf type 6320-1, afmeting       1x1   10007051     € 63,76
     rack 6320-1      50x50cm, 111mm hoog, kleur beige

                                                               17
Vaatwashygiëne / Lavage industriel vaisselle
        ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION           PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

   Raburn Vaatwas Korven / Raburn paniers de lave-vaisselle
        Raburn Rack     Raburn Bestek Korf type 6411-M, afmeting      1x1  10001136    € 39,90
        6411-M       50x50, 92mm hoog en fijnmazig om te
                  voorkomen dat er bestek doorheen valt. Kleur
                  beige

        Raburn Rack     Raburn Vaatwaskorf 6326-S1 voor 36 glazen      1x1  10000344   € 100,23
        6326-S1       max. afmeting 73x73mm

        Raburn Rack     Raburn Universeel Korf type 6000-M, 50x50cm,    1x1  10001083    € 35,79
        6000-M       92mm hoog, kleur beige

18
Keukenhygiëne
Hygiène en cuisine
inhoudsopgave / sommaire

 Handafwas            Keukenhygiëneplan
 Lavage manuel de la vaisselle  Plan d'hygiène cuisine
 Keukenreinigers         Ecosafe
 Nettoyants cuisine
 Desinfecterende reinigers
 Nettoyants désinfectants

                             19
Keukenhygiëne / Hygiène en cuisine
        ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

   Handafwas / Lavage manuel de la vaisselle
        Apex Pot & Pan   Solid Pot & Pan inweekproduct.            3 x 2,27 kg  9079350   € 180,50
        Soak        Produit de trempage pour les batteries de
                  cuisine.

        Apex Manual     Solid handafwasproduct.                2 x 1,36 kg  9079330   € 117,94
        Detergent      Produit pour le lavage manuel de la vaisselle.

        KitchenPro Manual  Hooggeconcentreerd professioneel             2x2l   9081910    € 75,86
                  handafwasproduct. Dosering via het Penguin
                  -doseersysteem.
                  Produit concentré professionnel pour le lavage
                  manuel de la vaisselle. Dosage via le système
                  Penguin.

        Assert Clean    Ecologisch handafwasmiddel. Hoge             6x1l   9031250    € 27,40
                  ontvettingskracht. Zonder geur, noch kleurstof.      2x5l   9031270    € 40,50
                  EU-flower label.
                  Détergent écologique pour la plonge manuelle.
                  Haut pouvoir dégraissant. Sans parfum, ni
                  colorant. Certifié EU-flower.

        Assert Lemon    Handafwasmiddel. Citroenparfum. Hoge           6x1l   9032270    € 34,86
                  ontvettingskracht.                    2x5l   9031660    € 38,87
                  Détergent pour la plonge manuelle. Haut pouvoir
                  dégraissant. Parfum citron.

        Pantastic Plus   Sterk geconcentreerd handafwasmiddel.           6x1l   9031350    € 50,16
                  Efficiënte ontvettende werking, verwijdert        2x5l   9031330    € 48,17
                  makkelijk vet- en vuilresten.
                  Produit concentré pour la plonge manuelle.
                  Elimine facilement graisses et résidus
                  alimentaires.

        Pantastic Balsam  Vloeibaar handafwasmiddel speciaal ontworpen       2x5l   9030160    € 55,42
                  voor gevoelige handen. Bevat geen kleur- noch
                  conserverings-middelen.
                  Détergent liquide pour vaisselle pour mains
                  sensibles. Sans colorants ni agents
                  conservateurs.

   Keukenreinigers / Nettoyants cuisine
    Algemene reiniging / Nettoyage général
        Oasis Clean 10 S  Allesreiniger en ontvetter, bevat geen parfum.      2x2l   9064240   € 152,97
                  Voorzien van EU-flower label. Uitsluitend te
                  gebruiken met Ecolab-doseersysteem.
                  Nettoie-tout et produit dégraisseur
                  superconcentré sans parfum. Certifié EU-flower.
                  Dosage par le système Penguin.

        KitchenPro Duo   Allesreiniger en vloerreiniger voor keuken en       2x2l   9081970    € 58,09
                  restaurantzaal. Met extra bevochtigend
                  vermogen.
                  Nettoie-tout et nettoyant sol pour la cuisine et la
                  salle de restaurant. Avec capacité
                  d'humidification supplémentaire.

20
ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

Algemene reiniging / Nettoyage général
    Renolit       Vloeibare keukenreiniger.                6x1l   9032960    € 31,66
              Nettoyant liquide pour cuisine.

    Renolit Spray    Gebruiksklare keukenreiniger en ontvetter.     12 x 750 ml  9074110    € 69,75
              Nettoyant cuisine et dégraissant prêt à l'emploi.

    Renolit Classic   Vloeibare keukenreiniger met ammonia.          4x5l   9030950    € 99,92
              Nettoyant liquide pour cuisine avec            10 l  9030970    € 45,27
              ammoniaque.

    Renolit Clean S   Ecologisch vloeibare keukenreiniger. Voorzien      2x5l   9064160    € 65,91
              van EU-flower label.
              Nettoyant liquide écologique pour cuisine.
              Certifié EU-flower.

Schuimreiniging / Nettoyants moussants
    Foamguard Hero   Hoog alkalische chloorhoudende schuimreiniger.      2x5l   9075330    € 55,98
    10         Détergent alcalin moussant contenant du chlore.

    Foamguard Hydro   Schuimreiniger voor hard water.             2x5l   9075290    € 62,57
    10         Détergent moussant pour utilisation en eau
              dure.

Vloerreinigers / Nettoyants sols
    KitchenPro Wash'n  Vloerreiniger zonder naspoelen. Veiligheid        2x2l   9081930    € 67,56
    Walk        dankzij het anti-slip effect voor de keukenvloer.
              Combinatie van biologische en traditionele
              reinigingsingrediënten.
              Nettoyant sols sans rinçage. Sécurité grâce aux
              effets anti-dérapants pour les sols en cuisine.
              Combinaison d'ingrédients biologiques avec des
              agents de nettoyage traditionnels.

    KitchenPro Floor  Reiniger voor keukenvloeren. Laagschuimende       2x2l   9081870   € 134,15
              formule voor alle toepassingen: moppen, gebruik
              in schrobzuigmachine, gebruik via lanspistool en
              schrobben met schuurborstel
              Nettoyant pour sols. Formule faiblement
              moussante pour tous les types d’utilisation,
              lavage à plat, lavage à l’autolaveuse, lavage au
              jet ou au balai brosse

    Regain Clean S   Ecologische krachtige ontvetter. Ideaal voor       2x5l   9064140    € 65,91
              keukenvloeren. Voorzien van EU-flower label.
              Dégraissant écologique puissant. Idéal pour les
              sols de cuisine. Certifié EU-flower.

    Regain       Krachtige ontvetter zonder ammonia. Ideaal voor     2x5l   9089510    € 56,20
              keukenvloeren.
              Dégraissant puissant sans ammoniaque. Idéal
              pour les sols de cuisine.

                                                            21
Keukenhygiëne / Hygiène en cuisine
       ARTIKEL / ARTICLE   OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

   Vloerreinigers / Nettoyants sols
       Wash 'n Walk     Vloerreiniger zonder naspoelen. Combinatie van      2x5l   9038910    € 122,01
                  biologische en traditionele
                  reinigingsingrediënten.
                  Nettoyant sols sans rinçage. Combinaison
                  d'ingrédients biologiques avec des agents de
                  nettoyage traditionnels.

   Ovenreinigers / Nettoyants pour fours
       Greaselift      Veilige ovenreiniger en ontvetter. Niet-bijtend.     2x2l   9079400    € 254,24
                  Nettoyant four et dégraissant en toute sécurité.
                  Formule non caustique.

       Greaselift RTU    Veilige ovenreiniger en ontvetter. Niet-bijtend.   6 x 750 ml  9080580    € 88,84
                  Nettoyant four et dégraissant en toute sécurité.
                  Formule non caustique.

       Greasecutter Fast  Oven- en grillreiniger. Schuimreiniger: ideale    4 x 750 ml  9052810    € 51,03
       Foam         ontvetter voor verticale oppervlakken.
                  Nettoyant pour fours et grills. Le produit est
                  moussant et adhère aux surfaces verticales.

       Greasecutter Plus  Oven- en grillreiniger.                 4x5l   9042690    € 173,27
                  Nettoyant pour fours et grills.

       Greasestrip Plus   Oven- en grillreiniger. In gelvorm. Met sproeier.    4x5l   9004300    € 183,96
                  Gel alcalin pour fours et grills. Vaporisateur
                  inclus.

       Grease Express    Oven- en grillreiniger.                 4x1l   9027160    € 74,54
                  Nettoyant pour fours et grills.

       Grease Express    Houder inclusief krasvrije pad.              1x1   10000389    € 21,65
       Grill Cleaner Kit  Support inclusif pad, ne laisse pas de rayures.

       Grease Express    Navulling voor Grill Cleaner Kit.            1 x 15  10000351    € 31,37
       Grill Cleaner Pads  Recharges pour le Grill Cleaner Kit.

       Grease Express    Hittebestendige neopreen trekker.             1x1   10000278    € 51,45
       Grill Squeegee    Raclette résistante à la chaleur.

       Oven Cleaner     Reiniger, ontvetter met alkalische formule. Voor     4x5l   9019640    € 197,85
       Power        ovens met automatisch reinigingssysteem of
                  reinigingsrobot.
                  Nettoyant, dégraissant alcalin pour utilisation
                  avec systèmes intégrés de nettoyage des fours
                  ou de robot de nettoyage.

22
ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

Ovenreinigers / Nettoyants pour fours
    Oven Rinse Power  Hooggeconcentreerd naglansproduct. Speciaal        2x5l   9021430   € 117,50
              geschikt voor ovens met automatisch
              reinigingssysteem of reinigingsrobot.
              Produit de rinçage pour systèmes intégrés de
              nettoyage des fours ou de robot de nettoyage.

Inweekproducten / Produits de trempage
    Absorbit      Ontvetter in poedervorm. Ideaal voor friteuses     6 x 2,2 kg  9024210    € 87,66
              en filters van dampkappen.
              Nettoyant dégraissant en poudre. Idéal pour
              friteuses et filtres de hottes.

Ontkalken / Détartrage
    Lime-A-Way Extra  Sterk zuurhoudend ontkalkingsproduct voor         2x5l   9035260    € 92,88
              industriële vaatwasmachines en bain-maries.
              Détartrant acide contre les dépôts calcaires dans
              les lave-vaisselle et les bains-marie.

    Lime-A-Way     Speciaal ontkalkingsproduct voor              4x1l   9037600    € 53,48
    Special      koffiezetapparatuur en kookketel.
              Produit de détartrage pour les machines à café
              et les marmites.

Inox onderhoudsproducten / Entretien de l'inox
    Chromol      RVS onderhoudsproduct in sproeiflacon. Laat een    6 x 500 ml  9029390    € 84,28
              hydrofobe beschermende film na op de
              oppervlakken.
              Produit pour l'inox en flacon vaporisateur.
              Applique un film protecteur hydrofobe.

    Polish Cleaner   RVS onderhoudsproduct in sprayflacon. Laat een    12 x 500 ml  9006770   € 104,60
              hydrofobe en beschermende film achter.
              Produit pour l'inox en flacon vaporisateur.
              Applique un film protecteur hydrofobe.

Overige speciale reinigers / Autres nettoyants spéciaux
    Helios Brillant  Schuurcrème voor gebruik in grootkeukens.       6 x 500 ml  9012640    € 32,49
              Verwijdert snel gecarboniseerde voedselresten.
              Crème récurante pour utilisation en cuisine.
              Pour l'enlèvement des résidus alimentaires
              carbonisés.

    Spray Cleaner   Sterk ontvettende schuimreiniger in sprayflacon.   12 x 500 ml  9005200    € 64,63
              Ideaal voor vensters en spiegels.
              Détergent moussant dégraissant en flacon
              vaporisateur. Idéal pour les vitres et les miroirs.

    Freezer Cleaner  Reinigingsproduct voor diepvriezers en           2x5l   9009590   € 186,39
              koelruimtes (tot -30°C).
              Détergent pour chambres froides. Reste liquide
              jusqu'à -30° C.

    Ne-O-Dor      Biologische geurneutralisator. Om onaangename     6 x 750 ml  9030820   € 130,46
              luchtjes te bestrijden.                   2x5l  9006790   € 241,16
              Neutralisateur naturel d'odeurs. Détruit les
              mauvaises odeurs.

                                                            23
Keukenhygiëne / Hygiène en cuisine
        ARTIKEL / ARTICLE   OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

   Desinfecterende reinigers / Nettoyants désinfectants
        KitchenPro Des    Hoogconcentraat. Reinigingsproduct met          2x2l   9081990    € 75,86
                   desinfecterende werking (toelatingsnummer in
                   afwachting). Vervangt Oasis Pro 20BE in de loop
                   van 2017.
                   Super-concentré. Détergent désinfectant
                   alimentaire (numéro d'autorisation en attente).
                   Remplacera Oasis Pro 20BE au courant de 2017.

        Mikro-Quat Extra   Reinigingsproduct met desinfecterende werking.      2x5l   9038380    € 106,91
                   Toelatingsnummer 4116B (0,5% - 5 min. - 20°C).
                   Produit de nettoyage à action désinfectante. N°
                   d'autorisation 4116B (0,5% - 5 min. - 20°C).

        Sirafan Speed     Gebruiksklare sneldesinfectans - zonder        6 x 750 ml  9034370    € 66,69
                   naspoelen. Toelatingsnummer 2516B.
                   Désinfectant rapide prêt à l'emploi - sans
                   rinçage. N° 2516B.

                   Gebruiksklare sneldesinfectans - zonder          2x5l   9042730    € 104,69
                   naspoelen. Toelatingsnummer 2110B.
                   Désinfectant rapide prêt à l'emploi - sans
                   rinçage. N° 2110B.

        Sanichlor       Tabletten op basis van actief chloor. Toelating     6 x 160  9065170    € 68,76
                   NOTIF 347.
                   Tablettes à base de chlore actif. Autorisation
                   NOTIF 347.

        Eco-Bac Wipes     Gebruiksklare desinfectiedoekjes zonder         6 x 150  9049750    € 108,44
                   naspoelen. Voor alle oppervlakken die met        6 x 200  9053540    € 88,97
                   voeding in aanraking komen. Verpakking 6x150
                   st. is gebruiksklaar. Verpakking 6x200 st. is voor
                   gebruik in de Penguin 2U-dispenser.
                   Toelatingsnummer 4013B.
                   Lingettes imprégnées d'une solution
                   désinfectante sans rinçage obligatoire. Pour une
                   utilisation sur des surfaces qui entrent en
                   contact avec les aliments. L'emballage 6x150 pc.
                   est prêt à l'emploi. L'emballage 6x200 pc. est à
                   utiliser avec le distributeur Penguin 2U. N°
                   d'autorisation 4013B.

   Keukenhygiëneplan / Plan d'hygiène cuisine
        Ecochexx /      Online programma. www.ecochexx-net.com. Prijs           Ecochexx    € 0,00
        Planchexx       op aanvraag.
                   Programme on-line. www. ecochexx-net.com.
                   Prix sur demande.

        Kunststof display /  Voor wandbevestiging van hygiëneplannen. A4        1x1   10092475    € 20,40
        Display en      landscape.
        plastique       Support mural pour vos plans d'hygiène. A4
                   paysage.

24
ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION            PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

Ecosafe
 Ecosafe veiligheidsproducten / Ecosafe produits de sécurité
     Veiligheidshandsch  Chemiebestendig, voor heren, maat 9,5 - 10.      1x1  10000083    € 6,52
     oen / Gant de    Résistant aux produits chimiques, pour
     protection      messieurs, mesure 9,5 - 10.

                Chemiebestendig, voor dames, maat 7,5 - 8.       1x1  K540403     € 6,52
                Résistant aux produits chimiques, pour dames,
                mesure 7,5 - 8.

                Hittebestendig.                    1x1  10005119    € 76,64
                Résistant à la chaleur.

     Veiligheidsbril /                              1x1  10010641    € 18,52
     Lunettes de
     protection

     Gelaatsscherm /                               1x1  10073929    € 54,96
     Masque de
     protection

 Ecosafe snijplanken en toebehoren / Ecosafe planches à découper
     Board mate groot   Antiwegglijmat voor snijplank. 1 stuk.         1x1  10001250    € 64,96
     formaat /grand    Tapis anti-glissant pour planche à découper. 1
     format        pièce.

     Snijplankenhouder  Rek voor snijplanken.                 1x1  10015838   € 132,19
     / Support planches  Support pour planches à découper.

     Digitale                                  1x1  10015931    € 67,28
     thermometer /
     Thermomètre
     digital

     Speed Check kit   Testkit voor het testen van micro-organismen op    1x1  10000345   € 135,75
                oppervlakken waar met voedingsmiddelen
                gewerkt wordt.
                Testeur d'hygiène par languettes colorées. Pour
                la détection des micro-organismes.

     3M Scotch-Brite   Schuurspons - Eponge à récurer 7x11,25cm        1x1  10052028    € 2,73
     2020 7x11,25cm

                                                            25
Keukenhygiëne / Hygiène en cuisine

   Notities / Notes

26
Doseersystemen
Systèmes de dosage
inhoudsopgave / sommaire

 Apex doseersystemen     Ecobrite
 Apex Systèmes de dosage
               Quik Fill Plus
 Aquanomic          Maxi Quik Fill
 Ecoplus doseersystemen    Lagedruk
 Ecoplus Systèmes de dosage  Basse pression
 X-Streamtec         Doseer- en sproeimateriaal
               Matériel de dosage, vapo's
 Penguin

                              27
Doseersystemen / Systèmes de dosage
        ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

   Apex doseersystemen / Apex Systèmes de dosage
         APEX CONTROLLER  Apex controller. Monitoring van het           1x1  10019609  € 1.280,13
         & I/O BOX     vaatwasproces. Surveillance du
                  processus de lavage.
                  I/O Box. Sturing met geïntegreerde peristaltische
                  pomp. Contrôle avec
                  pompe péristaltique intégrée.

         APEX DETERGENT  Doseerapparaat voor Apex vaatwasdetergent.        1x1  10019605   € 331,89
         DISPENSER     Système de dosage pour le produit de lavage.

         APEX PRESOAK   Doseerapparaat voor Apex voorweekproduct,        1x1  10019611   € 438,56
         DISPENSER     hydraulische werking.
                  Système de dosage pour le produit de trempage,
                  fonction hydraulique.

         APEX POT & PAN  Doseerapparaat voor Apex pot & pan            1x1  10019617   € 438,56
         SOAK DISPENSER  inweekproduct
                  Système de dosage le produit de trempage pour
                  les batteries en cuisine

         APEX MANUAL    Doseerapparaat voor Apex handafwasproduct        1x1  10019613   € 438,56
         DISHWASHING    Système de dosage pour le produit du plonge
         DISPENSER     manuelle

         APEX RINSE    Doseerapparaat voor Apex naglansproduct Solid      1x1  10019606   € 450,41
         DISPENSER     Clear Dry Clean.
                  Système de dosage pour le produit de rinçage
                  Solid Clear Dry Clean.

   Aquanomic
         Aquanomic Solid  Doseersysteem voor solid textiel producten        1x1  10033660  € 3.507,23
         Dispenser     Système de dosage pour solides lavage du linge

         Aquanomic Solid  Doseersysteem voor solid textiel producten (4th     1x1  10033661   € 505,90
         4th Product    producten)
         Dispenser     Système de dosage pour solide lavage du linge
                  (4ème produit)

   Ecoplus doseersystemen / Ecoplus Systèmes de dosage
    Solid
         Ecoplus SB    Voor het doseren van Solid vaatwasproducten.       1x1  10016150   € 564,21
                  Pour le dosage des produits Solid.

         Ecoplus SD    Voor het doseren van Solid-vaatwasproducten.       1x1  10016099   € 591,47
                  Met display.
                  Pour le dosage des produits Solid. Avec écran
                  display.

28
ARTIKEL / ARTICLE  OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

 Solid
     Ecoplus SDR-ST   Voor het doseren van Solid-vaatwasproducten,       1x1  10016138   € 746,73
               inclusief naglanspomp. Met display.
               Pour le dosage des produits vaisselle Solid,
               pompe de rinçage incluse. Avec écran display.

     Ecoplus SDX     Voor het doseren van Solid-vaatwasproducten.       1x1  10016132   € 656,00
               Met display. Met mogelijkheid tot shiftdosering
               en registratiesysteem.
               Pour le dosage des produits Solid. Avec écran.
               Possibilité de dosage phasé et système
               d'enregistrement.

     Ecoplus SDRX    Voor het doseren van Solid-vaatwasproducten,       1x1  10016149  € 1.108,26
               inclusief naglanspomp. Met mogelijkheid tot
               shiftdosering en registratiesysteem. Met display.
               Pour le dosage des produits vaisselle Solid,
               pompe de rinçage incluse. Possibilité de dosage
               phasé et système d'enregistrement. Avec écran.

     Solid Central    Voor centrale afstandsdosering van Solids. 2       1x1  10005002  € 3.052,11
     Dispenser      -capsule systeem.
               Pour le dosage à distance du lave-vaisselle des
               produits Solid. Système 2 capsules.

 Doseersysteem vaatwas vloeibaar / Système de dosage produits liquides
     Ecoset L      Doseerpomp voor vloeibare vaatwas- en          1x1  10028477   € 628,86
               naglansproducten.
               Pompe de dosage pour produits liquides de
               lavage et produits liquides de rinçage.

     Ecodos L      Doseerpomp voor vloeibare vaatwasproducten.       1x1  10108545   € 498,11
               Pompe de dosage pour produits liquides de
               lavage.

 Vloeibaar naglans / Produits rinçage liquides
     Ecorinse L     Doseerpomp voor vloeibare naglansproducten.       1x1  10002252   € 393,10
               Pompe de dosage pour produits de rinçage
               liquides.

X-Streamtec
     X-Streamtec II   Doseerunit zonder behuizing. Bestemd voor het          10000701  € 3.482,39
               doseren van X-Streamtec-vaatwasproducten.
               Unité de dosage pour le dosage des produits X
               -Streamtec.

                                                            29
Doseersystemen / Systèmes de dosage
        ARTIKEL / ARTICLE   OMSCHRIJVING / DESCRIPTION               PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

   Penguin
        Penguin Mini bottle  Dispenser voor sproeifles.                 1x1  10018649   € 186,88
        fill         Système de dosage pour flacons spray.

        Penguin Mini     Dispenser voor emmer.                    1x1  10018647   € 186,88
        bucket fill      Système de dosage pour seau.

        Penguin Mini sink   Dispenser voor spoelbak.                  1x1  10018648   € 186,88
        fill         Système de dosage pour évier.

        Penguin Mini hybrid  Dispenser voor Greaselift.                 1x1  10025147   € 186,88
                   Système de dosage pour Greaselift.

        Penguin Pro      Doseersysteem voor emmervulling - met            1x1  10000012   € 208,70
                   wateraansluiting.
                   Système de dosage pour seau - avec
                   raccordement d'eau.

                   Doseersysteem voor sprayflacon - met            1x1  10000268   € 206,22
                   wateraansluiting.
                   Système de dosage pour flacon spray - avec
                   raccordement d'eau.

        Penguin 4U      Doseerunit voor 2 sproeifles- en 2             1x1  10093571   € 333,82
        dispenser       emmervullingen, met wateraansluiting.
                   Système de dosage pour remplissage de 2
                   flacons spray et 2 seaux. Avec raccordement
                   d'eau.

                   Doseerunit voor 3 sproeiflessen en 1                10001331   € 333,82
                   emmervulling.
                   Système de dosage pour 3 flacons spray et 1
                   seau.

                   Doseerunit voor 4 sproeivullingen.             1x1  10100505   € 333,82
                   Système de dosage pour remplissage de 4
                   flacons spray.

        Penguin Foam     Schuiminstallatie (installatiekit is ref. 10103089).    1x1  10104124   € 630,22
        Dispenser       Installation mousse (kit d'installation réf.
                   10103089).

        Penguin 2U      Dispenser voor Ecobac Wipes.                1x1  10177466    € 32,23
                   Distributeur pour Ecobac Wipes.

        1 L bottle holder   Reservoir voor 1 product (1 L bus).             1x1  10100496    € 38,37
                   Réservoir pour 1 produit (bidon 1 L).

30
ARTIKEL / ARTICLE   OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

Penguin
      Penguin 2L pouch   Houder voor 2L pouch, met zwarte connector,        1x1  10108538    € 82,53
      holder        voor Penguin 4U, Mini, Foam en Topmater
                 J20/40.
                 Support pour 2L pochette, avec connecteur noir,
                 pour Penguin 4U, Mini, Foam et Topmater J20/40.

                 Houder voor 2L pouch. met blauwe connector,        1x1  10086694    € 87,32
                 voor Penguin Pro. Lock&Key
                 Réservoir pour 1 pochette 2L, avec connecteur
                 bleu, pour Penguin Pro. Lock&Key.

      5 L jug holder -   Houder voor 1 product (5 L bus).                 10200614    € 24,25
      inox         Support pour 1 produit (bidon 5 L).

      Penguin 5L jug    Houder voor 1 product (5 L bus). Lock & Key.       1x1  10200190    € 81,92
      holder        Support pour 1 produit (5 L bidon). Lock & Key.

Ecobrite
      X-Pert 3 pump     Voor het doseren van de Ecobrite-producten -           10006745  € 1.037,53
                 mogelijkheid tot het doseren van 3 producten.
                 Pour le dosage des produits Ecobrite - possibilité
                 de doser 3 produits.

      X-Master 4 pump    Voor het doseren van de Ecobrite-producten:           10003242   € 840,91
                 mogelijkheid tot het doseren van 4 producten.
                 Pour le dosage des produits Ecobrite: possibilité
                 de doser 4 produits.

      Ecobrite       Turbo Smart Membraanpompen. Turbo Dose          1x1  10018585  € 2.080,80
      Membraanpomp     RACK 2+2 voor het doseren van 2 Ecobrite
      Turbo Smart      producten, met mogelijkheid tot uitbreiding naar
                 4 producten
                 Pompes à menbranes Truob Smart. Trubo dose
                 2+2 pour doser 2 produti Ecobrite, avec option
                 juqu'à 4 produits

Quik Fill Plus / Maxi Quik Fill
  Maxi Quik Fill
      Maxi Quick Fill®   Doseersysteem voor het snel vullen van grote       1x1  10018677  € 1.729,34
      100 L         machines.
                 Système de dosage pour un remplissage rapide
                 des autolaveuses.

      Maxi Quik Fill® 300  Doseersysteem voor het snel vullen van grote       1x1  10000631  € 2.746,20
                 machines.
                 Système de dosage pour un remplissage rapide
                 des autolaveuses.

      Maxi Quik Fill® 500  Doseersysteem voor het snel vullen van grote       1x1  10000753  € 4.321,97
                 machines.
                 Système de dosage pour un remplissage rapide
                 des autolaveuses.

                                                               31
Doseersystemen / Systèmes de dosage
        ARTIKEL / ARTICLE    OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

   Lagedruk / Basse pression
        Topmater J20/1     Met slang en pistool, voor het doseren van één     1x1  10078221   € 506,51
                    product.
                    Avec tuyau et pistolet, pour le dosage de 1
                    produit.

        Topmater J20-2     Met slang, pistool en support. Voor het doseren     1x1  10043024   € 568,61
                    van 2 producten.
                    Avec tuyau, pistolet et support. Pour le dosage
                    de 2 produits.

        Accessoires      DINGA ERGO SPRAY GUN WITH QUICK FITTING            10005093    € 94,87

                    Lanspistool Topmater Ergo Pro                 10006786    € 88,06
                    Pistolet Topmater Ergo Pro

                    Verlengslang 20 meter + snelkoppeling.         1x1  10070924   € 142,01
                    Rallonge 20 mètres + branchement rapide.

                    Slang 20 meter compleet met 3/4 koppeling.       1x1  10070933   € 149,05
                    Tuyau 20 mètres complet avec branchement
                    3/4.

        Oprolhaspel Reel /   RVS oprolhaspel met 15 m slang                 10011709    € 4,19
        Enrouleur       Inox enrouleur avec tuyau 15 m

        Oprolhaspel      Autoretractabel 15 meter / Autoretractable 15      1x1  10070925   € 712,10
        plastiek / Enrouleur  mètres.
        en plastique

        Oprolhaspel /     RVS - slang 20 m.                    1x1  10200489  € 1.264,72
        Enrouleur       Inox - tuyau 20 m inclus.

        Pivoterende voet /   Pivoterende voet voor oprolhaspel RVS 20m        1x1  10200490   € 144,36
        Pied pivot       Pied pivot pour enrouleur inox 20m

        Drukpompverstuive   Voor het sproeien van reinigingsoplossingen.      1x1  10076565    € 24,04
        r 1 L / Vaporisateur  Pour la vaporisation des solutions de nettoyage.
        à pression

        Nito Clean       Schuimpistool voor het inschuimen van sanitair     1x1  10021182   € 353,95
        Schuimapparaat /    en keukens. Ergonomisch design. Met 2,7L
        Canon à mousse     reservoir.
                    Pour le nettoyage à mousse des sanitaires et des
                    cuisines. Design ergonomique. Avec réservoir de
                    2,7L

   Doseer- en sproeimateriaal / Matériel de dosage, vapo's
        Wandrek / Support   3 kantelbare houders voor 5 ltr-bidons.         1x1   16060    € 158,51
        mural         Support pour 3 bidons de 5 ltr.

32
ARTIKEL / ARTICLE   OMSCHRIJVING / DESCRIPTION              PACKAGING    CODE  PRIJS / PRIX

Doseer- en sproeimateriaal / Matériel de dosage, vapo's
      Aftapkraan /     Voor 5 l cans. Pour des bidons de 5 l.          1 x 12  10000080    € 27,15
      Robinet
                 Voor 10 ltr cans. Pour des bidons de 10 ltr.       1x1   10000113    € 8,55

                 Voor 200 ltr vaten. Pour des fûts de 200 ltr.       1x1   10011124    € 6,18

      Doseerpomp /     Voor 10 ltr can, doseert 25 ml.              1x1   10000079    € 10,85
      Pompe de dosage    Pour 10 L, dose 25 ml.

                 Doseerpomp voor 5 L can, doseert 30 ml.          1x1   10000125    € 11,02
                 Pompe de dosage pour can 5 L, dose 30 ml.

                 Voor 200 ltr vat. Pour un fût de 200 ltr.         1x1   10015328    € 79,70

      Doseerfles / Flacon  Universele doseerfles / Doseur universel.        1 x 12  10005179    € 29,00
      doseur 1l

      Doseerkop / Tête   Doseerkop 60 ml.                     1x6   10200425    € 32,71
      de dosage       Tête de dosage 60 ml.

                 Doseerkop 20 ml - 12 st.                 1 x 12  10200426    € 26,16
                 Tête de dosage 20 ml - 12 pc.

      Flip-top cap     Dop voor flacon Toiletcare 64 en Oasis Pro 64.      1 x 12  10013190    € 4,15
                 Bouchon pour flacon Toiletcare 64 et Oasis Pro
                 64.

      Sproeikop / Tête   rood/rouge                        1x1   10069031    € 3,75
      vapo
                 blauw/bleue                        1x1   10000103    € 3,71

                 wit/blanche                        1x1   10004645    € 3,75

                 groen/verte                        1x1   10069030    € 3,65

      Sproeikop schuim /  Schuimsprayer t.b.v. sanitairreinigers (12 stuks).    1 x 12  10200518    € 25,51
      Tête vapo mousse   Spray à mousse pour les nettoyants sanitaires
                 (12 pièces).

                 Voor Kitchen Pro 650ml. Per 3 verpakt.          1x1   10040350    € 2,50
                 Pour Kitchen Pro 650ml. Conditionné par 3.

                                                               33
Doseersystemen / Systèmes de dosage
        ARTIKEL / ARTICLE    OMSCHRIJVING / DESCRIPTION             PACKAGING   CODE  PRIJS / PRIX

   Doseer- en sproeimateriaal / Matériel de dosage, vapo's
    Voorbedrukte sproeiflacons KEUKENHYGIENE / Vaporisateurs cérigraphiés HYGIENE CUISINE
        Sproeiflacon /     Voor Kitchen Pro Duo - inhoud 650ml - exclusief         10036432    € 14,99
        Vaporisateur      sproeikop
                    Pour Kitchen Pro Duo - contenu 650ml - tête
                    vapo excl.

                    Voor Kitchen Pro Des - inhoud 650ml - exclusief         10036441    € 14,99
                    sproeikop
                    Pour Kitchen Pro Des - contenu 650ml - tête
                    vapo excl.

                    Voor Greaselift - inhoud 650ml - excl. sproeikop     1x6  10036451    € 14,99
                    Pour Greaselift - contenu 650ml - tête vapo excl.

                    Voor Oasis Clean 10 - inhoud 650 ml - exclusief     1x6  10036433    € 14,99
                    sproeikop.
                    Pour Oasis Clean 10 - contenu 650 ml - tête vapo
                    excl.

                    Voor Mikro Quat Classic/Extra - inhoud 650 ml -         10036461    € 14,62
                    excl. sproeikop.
                    Pour Mikro Quat Classic/Extra - contenu 650 ml -
                    tête vapo excl.

    Voorbedrukte sproeiflacons / Vaporisateurs cérigraphiés HOUSEKEEPING
        Sproeiflacon /     Voor Oasis Pro Glass - inhoud 650 ml - exclusief     1x6  10038285    € 14,99
        Vaporisateur      sproeikop.
                    Pour Oasis Pro Glass - contenu 650 ml - tête
                    vapo excl.

                    Voor Oasis Pro Multi - inhoud 650 ml - exclusief     1x6  10038282    € 14,99
                    sproeikop.
                    Pour Oasis Pro Multi - contenu 650 ml - tête vapo
                    excl.

                    Voor Oasis Pro White Cotton / Air - inhoud 650 ml    1x6  10038281    € 14,99
                    - exclusief sproeikop.
                    Pour Oasis Pro White Cotton / Air - contenu 650
                    ml - tête vapo excl.

                    Voor Oasis Pro Acid Bath - inhoud 650 ml -        1x6  10038286    € 14,99
                    exclusief sproeikop.
                    Pour Oasis Pro Acid Bath - contenu 650 ml - tête
                    vapo excl.

                    Voor Oasis Pro Floor - inhoud 650 ml - exclusief     1x6  10038280    € 14,99
                    sproeikop.
                    Pour Oasis Pro Floor - contenu 650 ml - tête vapo
                    excl.

                    Voor Oasis Pro All Bath - inhoud 650 ml -        1x6  10038283    € 14,99
                    exclusief sproeikop.
                    Pour Oasis Pro All Bath - contenu 650 ml - tête
                    vapo excl.

        Oasis Pro Toilet    Voorbedrukte flacon tbc Oasis Pro Toilet, incl.     1x6  10039123    € 14,99
        knijpflacon / Flacon  spuitdoppen, inhoud 750 ml
        doseur         Flacon doseur cérigraphié Oasis Pro Toilet, incl.
                    bouchon gicleur, contenu 750 ml

34
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler