SNELLE START GUIDE RAPIDE - Bol.com

 
CONTINUER À LIRE
SNELLE START GUIDE RAPIDE - Bol.com
Heerlijk eten,  La bonne cuisine  Delicious food,
eenvoudig gemaakt.  rendue facile.  made simple.

 SNELLE       GUIDE       QUICK
 START       RAPIDE       GUIDE
Gefeliciteerd
                                                      Magic Bullet technieken

                                                                                                    NEDERLANDS
                                                      PULSEREN                   cocktailshaker en plaats de combinatie
                                                      Wil je recepten met een grovere structuur   vervolgens terug op de basisunit. Indien
                                                      in de Magic Bullet maken, zoals verse     noodzakelijk herhalen totdat je de
  Veel keukenapparaten beloven je leven gemakkelijker te maken, maar door hun grootte,          salsa of gesneden uien, gebruik dan      gewenste consistentie hebt.
   moeilijke reiniging en gebrek aan flexibiliteit creëren ze vaak méér werk in plaats van        de pulseertechniek. Druk de beker       - De “shakin’ pulse” gebruik je voor
                                                      eenvoudigweg in de basisunit en laat deze   het grof hakken van ingrediënten voor
  minder! Je maakt nu kennis met de Magic Bullet van NutriBullet: een keukenmachine,
                                                      meteen weer los. Laat de messen volledig   recepten zoals salsa, gazpacho en tonijn-
  blender en elektrische mixer in één. Hij is klein, veelzijdig en makkelijk te reinigen, en       tot stilstand komen voordat je opnieuw    of kipsalade. Til de gehele Magic Bullet
 voltooit taken zo snel dat het net lijkt alsof je een persoonlijke tovenaar in je keuken hebt!      pulseert. Twee- tot driemaal pulseren zorgt  (basisunit en beker+mes) met beide
                                                      over het algemeen voor grove, gelijkmatig   handen op. Houd de beker met één hand
                  Happy met je Magic Bullet?                       gesneden ingrediënten. Met vaker pulseren   en de basisunit met de andere hand vast
   Deel je recepten, posts, stories, tips & tricks! Like & volg ons    @nutribullet.nl / .be     creëer je een fijnere textuur.        en schud de Magic Bullet krachtig. Pulseer
                  Tag je creaties #nutrilovers                                             verder tot de gewenste consistentie.
                                                      SHAKEN
              Je bent welkom op www.NutriLiving.shop                     De shake-technieken zijn handig wanneer    BELANGRIJK: haal voor het shaken altijd
                                                      je met ingrediënten werkt die een hoge    de stekker uit het stopcontact!
                                    Tag your blends with:        dichtheid hebben en daardoor niet altijd
                                 #NutriBullet.NL /.SE /.DK / .NO / .FI   gelijkmatig worden gemengd. Als je ziet    - De “tik”-techniek helpt als er
                                                      dat de ingrediënten bovenin de beker     ingrediënten aan de zijkanten van de beker
                                                      blijven en niet bij het mes komen, pas dan  blijven plakken. Haal de beker van de
                                                      één van de volgende technieken toe:      basisunit en tik de beker-/mescombinatie
                                                      - De “cocktail” shake is handig wanneer    op het aanrecht om de ingrediënten bij
                                                      je smoothies, dips of ander recepten     het mes te krijgen. Plaats de beker met het
                                                      maakt. Verwijder de beker-/mescombinatie   messenblad terug op de basisunit en ga
                                                      uit de basisunit, schudt ermee als een    door met blenden.

                                                      NOTE
1   VUL            2    DRAAI           3   BLEND              Gebruik nooit hete ingrediënten of
de beker met           het blend- of
                                  Doe de stekker in het stopcontact.   vloeistoffen (max. 21°C).           KOOP
                                  Zet de beker-mescombinatie, met                            je messenbladen en
ingrediënten tot aan       maalmessenblad op                             Vul de beker maximaal tot aan de MAX
                                  de uitsteeksels van de beker, in de
de MAX-lijn of minder.      de beker en zorg dat                           lijn en voorkom lekkage, check altijd of    accessoires op
                                  activeringspunten aan de bovenrand   mes en beker goed aaneengesloten zijn
                 ze goed op elkaar                             en blend nooit langer dan 1 minuut.      www.nutribullet.nl
                                  van de basisunit. Draai een slagje
                 aansluiten.
                                  naar links om hem vast te zetten. Het
                                                                             www.nutribullet.be
                                                      De Magic Bullet, onderdelen en
                                  blenden start.             accessoires zijn niet magnetronbestendig
                                                      en ongeschikt voor de vriezer.
                                                                             BELANGRIJK
                                                      Nooit messenbladen in de vaatwasser
                                                                             Signalen dat het tijd is voor de aanschaf
     Zo werkt het                                           wassen! Die is te heet. Verwijder ook
                                                      nooit de afdichtring.             van een nieuw mes: bij stank, lekkage van
     De Magic Bullet mengt net zo lang als       vast. Zodra de beker in deze vaste stand                           bruine/groene vloeistof, harder geluid
     dat je de beker op de basisunit ingedrukt     staat, draait de motor continu. Om het     Houd de basisunit schoon met een       tijdens het blenden, een branderige lucht
     houdt. Om te stoppen met mengen, druk je     blenden te stoppen, draai je hem een      vochtig doekje en droog, altijd.       (kan ook nieuwigheid zijn na aanschaf)
     eenvoudigweg niet langer op de beker.       slagje linksom en haal je hem uit de                             of als de machine niet aan gaat (oorzaak
                                                      Vervang het messenblad elke zes        hiervan kan ook zijn: verkleving van de
     Voor handenvrije bediening druk je        basisunit.                   maanden of eerder wanneer dat nodig      activatiepunten in de bovenrand van de
     de beker voorzichtig rechtsom in de                                is. Het helpt je NutriBullet optimaal te
                                                                             basisunit. Houd deze voorzichtig schoon
     uitsparingen op de rand van de basisunit                             functioneren.
                                                                             met een vochtig wattenstaafje).
Félicitations                                Magic bullet techniques
                                                      LA TECHNIQUE PAR IMPULSION            - Utilisez la technique par impulsions

                                                                                                      FRANÇAIS
                                                      est essentielle quand vous souhaitez       à secousses pour hacher grossièrement
 De nombreux appareils de cuisine promettent de vous rendre la vie plus facile, mais avec         préparer des aliments avec une texture      les ingrédients et faire des sauces, du
                                                      épaisse comme une sauce salsa ou des       gazpacho et des salades de thon ou de
 leur taille encombrante, le nettoyage difficile et leur manque de versatilité, ils finissent par
                                                      oignons grossièrement hachés. Appuyez       poulet. Enlevez l’ensemble lame et gobelet
  vous créer plus de travail ! Entrez dans l’univers du Magic Bullet de NutriBullet. Ce petit       sur le gobelet placé sur la base moteur et    de la base moteur avec les deux mains.
 appareil compact agit comme un robot culinaire, mixeur et batteur électrique tout en un.         relâchez immédiatement. Attendez l’arrêt     Tenez le gobelet avec une main et la base
 Petit, polyvalent et facile à nettoyer, il accomplit les tâches si rapidement que vous aurez       complet de la machine avant de commencer     moteur avec l’autre. Frappez cet ensemble
          l’impression d’avoir un magicien personnel au comptoir !                l’impulsion suivante. Deux à trois impulsions   vers le bas pour forcer les ingrédients en
                                                      permettent d’obtenir une texture grossière,    direction des lames. Reposez le tout sur la
                                                      au-delà vous obtiendrez une texture plus     base moteur. Répétez l’opération jusqu’à ait
             Êtes-vous satisfait de votre Magic Bullet?
                                                      fine.                       atteint la consistance souhaitée.
    Partagez vos recettes, posts, trucs etc. ! Likez et suivez-nous     @nutribullet.be
                 Tag vos creations #nutrilovers                      LA TECHNIQUE PAR SECOUSSES            ATTENTION : Toujours débrancher
                                                      est utile lorsque vous souhaitez travailler des  le Magic Bullet avant d’utilisation de
            Vous êtes les bienvenus à www.NutriLiving.shop
                                                      ingrédients denses qui ne se mélangent pas    techniques par secousses.
                                   Tag your blends with:        toujours correctement. Si ces ingrédients se
                                #NutriBullet.NL /.SE /.DK / .NO / .FI   retrouvent en haut de votre gobelet ou mal    Pour les ingrédients plus durs et qui
                                                      mélangés, essayez l’une de ces techniques :    s’accrochent aux parois du gobelet,
                                                      - Style cocktail : enlevez l’ensemble lame    utilisez la technique par frappes.
                                                      et gobelet de la base moteur. Secouez à      Enlevez l’ensemble lame et gobelet de la
                                                      le comme un shaker pour un cocktail, puis     base moteur. Frappez cet ensemble sur
                                                      replacez le tout sur la base moteur. Répétez   un comptoir pour forcer les ingrédients à
                                                      l’opération jusqu’à obtention de la texture    descendre. Replacez l’ensemble sur la base
                                                      souhaitée.                    moteur et terminez de mixer.

1   AJOUTER          2   VISSER          3   MÉLANGER             NOTE
les ingrédients dans       la lame d’extraction
                                 Branchez l’appareil dans une prise                             ACHETEZ
                                                      Ne pas mélanger des ingrédients ou
le gobelet.           ou de fraisage sur
                                 électrique et placez le gobelet     liquides chauds (max. 21°C).           vos couteaux et
                                 avec les lames vers le bas dans
                 le gobelet et serrez
                                                      Pour éviter les fuites ne jamais dépasser
                                                                               accessoires à
                                 l’unité de base, tournez dans le
                 manuellement afin                             le trait MAX et vérifier que le gobelet et    www.nutribullet.be
                                 sens contraire des aiguilles d’une
                 que le récipient soit                           la lame est aligner parfaitement.
                                 montre pour le fixer. Le mélange
                 bien fermé.
                                 commence.                Ne pas mélanger pour plus d’une minute.

                                                      Rincer les lames à la main ! Ne jamais      IMPORTANT
                                                      enlever les joints circulaires.
                                                                               Indique qu’il est temps d’acheter une
    Voilà comment cela fonctionne                                   Le Magic Bullet, les pièces et les acces-     nouvelle lame: en cas de mauvaise odeur,
    Le Magic Bullet continuera à mélanger       le gobelet en sens horaire jusqu’à ce que les  soires ne peuvent pas s’utiliser dans un     de fuite de liquide brun ou vert, de bruit
    vos ingrédients aussi longtemps que vous     languettes se verrouillent sous le rebord de   four è micro-ondes et un congélateur.       plus intense lors du mélange, d’air brûlant
    appuyez le gobelet contre la base moteur.     la base moteur. Une fois que vous êtes en                             (peut être aussi un effet après premier
                                                      Prenez soin de la base-moteur ; mainte-      usage) ou si la machine ne démarre pas (la
    Pour arrêter de mélanger, il suffit de relâcher  mode verrouillage, le moteur fonctionne en    nez-la propre avec un chiffon humide.
    la pression sur le gobelet.            continu. Pour le désactiver, il vous suffit de                           cause de ceci peut aussi être: le blocage
                                                                               des points d’activation dans la base-
    Pour une utilisation les mains à libres,     tourner le gobelet dans le sens antihoraire et  Nous vous recommandons de remplacer
    appuyez vers le bas et tournez légèrement     de le relâcher.                 la lame-extracteur tous les six mois ou au    moteur. Vous pouvez garder cela propre
                                                      besoin pour une performance optimale.       avec un coton-tige humide).
Magic bullet techniques
             Congratulations                                  PULSE
                                                      If you’re looking to prepare foods with a
                                                                              - “shakin’ pulse”: to coarsely chop
                                                                              ingredients for recipes like salsa, gazpacho,

                                                                                                      ENGLISH
                                                      chunkier texture, like fresh salsa or chopped  and tuna or chicken salad. Lift the whole
    Many kitchen appliances promise to make your life easier, but with their bulky            onions, you should use this technique.     Magic Bullet (power base and cup+blade)
  size, difficult cleanup, and lack of flexibility they actually create more work for you!        Simply press the cup down on the power     with both hands. Make sure one hand grips
                                                      base, then quickly release. Let the blades   the cup while the other holds the power
   Now you enter the world of NutriBullet. This compact little machine called Magic
                                                      come to a complete stop before pulsing     base. With force, shake the whole bullet
   Bullet acts as a food processor, blender, and electric mixer all in one. It’s small,         again. Two to three pulses will generally    downwards to force ingredients into the
  versatile, and easy to clean, completing tasks so quickly, it’s like having a personal         yield a coarse, even chop, while more      blade and pulse. Repeat if necessary.
                   countertop magician!                          pulses create a finer texture.
                                                                              NOTE! The motor has to be switched off
                 Happy with your Magic Bullet?                       SHAKE                      while shaking!
       Share your recipes, posts, tips & tricks! Like & follow us    @nutribullet         These techniques are helpful when working
                 Tag your blends with #nutrilovers                     with dense ingredients that don’t always    - “tap it” is advised if ingredients are
                                                      distribute evenly when blending. If you     sticking to the sides of the cup. Take
               Welcome to visit www.NutriLiving.shop                     find the ingredients at the top of the cup   the cup off the power base and tap the
                                 Tag your blends with:           aren’t making it to the blade, try one of the  cup+blade on the counter to force the
                              #NutriBullet.NL /.SE /.DK / .NO / .FI      following:                   ingredients down into the blades. Return to
                                                      - “cocktail shake”: remove the cup+blade    the power base and finish processing.
                                                      from the power base, shake it like a cocktail
                                                      shaker and return it to the power base.
                                                      Repeat if necessary.

                                                      NOTE

                                                      Never blend hot ingredients and liquids
                                                                              BUY
1    ADD              2    TWIST              3   MIX IT         (max. 21°C).                  your blades and
ingredients to the cup, for      the extraction or milling        Put the plug into an     To avoid leakage, don’t overfill the      other accessories at
                                                      cup and make sure blade and cup are       www.NutriLiving.shop
two-thirds, up to the MAX       blade onto the cup,           electrical outlet.Line up   securely screwed.
line or less.             tighten it to make sure it’s      the tabs on the cup and
                   sealed.                 with the tabs on the power  Never allow the Magic Bullet to run more
                                                      than 1 minute.
                                       base. Press the cup down
                                       onto the base to turn on   Never wash your blades in the dishwasher
                                       your Magic Bullet.      (too hot) and never remove the gasket.     IMPORTANT
                                                      Do not use your Magic Bullet, its parts     Signals that it’s about time to buy a new
                                                      and accessories in the microwave or       blade: in case of a bad smell, leakage of
                                                      freezer.                    brown or green liquid, louder noise during
     Here’s how it works                                                                blending, burning air (may also be novelty
     The Magic Bullet will blend for as long as     you are in lock-on mode, the motor will run   Take care of the power base; keep it      after purchase), or if the machine does not
                                                      clean and dry at anytime.            start (which can also be caused by sticking
     you press the cup down onto the power       continually. To turn it off, simply twist the
     base. To stop blending, simply release       cup back counter-clockwise and release                             of the activation points in the power base.
     pressure on the cup.                the cup.                    To maintain optimum performance         Please keep clean with a damp cotton
     For hands-free operation, press down and                              please replace the blade every six       swab).
     gently turn the cup clockwise until the tabs                            months, or earlier as needed.
     lock under the lip of the power base. Once
®

           GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR RECEPTEN!

           VISITEZ NOS SITE WEB POUR DES RECETTES.

                 FOR RECIPES VISIT

         WWW.NUTRIBULLET.COM / WWW.NUTRILIVING.SHOP

                     @NutriBullet.NL
                     @NutriBullet.BE

                 NutriBulletLifestyle

 Imported and distributed by NutriBullet Retail, 1251 NA-11 the Netherlands
Questions? info@nutribulletretail.com Need service? service@nutribulletretail.com

                                        V2021-05
Vous pouvez aussi lire