Ambrogio 2019 - VDM KRIS

Ambrogio 2019 - VDM KRIS
Catalogus
Catalogue
   2019
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
De robot-grasmaaier
                             La tondeuse-robot
                             VERY FAST
                             VERY SMART
Love your Smart Garden with Ambrogio       P.1
                             VERY INNOVATIVE
                         P. 2
L60 Deluxe                    P. 3
L15 Deluxe                    P. 4
L30 B                       P. 5
L30 Deluxe                    P. 5
L210                       P. 6
GREEN line datasheet | Fiche technique GREEN line P. 7

                         P. 8
L30 Elite                     P. 9
L35 Deluxe                    P. 10
L85 Elite                     P. 11
L250 Deluxe                    P. 12
ZCS Innovative Inside               P. 13
L250i Elite                    P. 14
L250i Elite S+                  P. 14
L350i Elite                    P. 15
PRO line datasheet | Fiche technique PRO line   P. 16
L400i B                      P. 19
L400i Deluxe                   P. 19
L400 Elite                    P. 20
L400 datasheet | Fiche technique L400       P. 21

                         P. 22
ZCS Power Unit                  P. 23
Langdurige garantie l Garantie longue durée    P. 24
4.0 Basic                     P. 25
4.0 Elite                     P. 26
NEXT line datasheet | Fiche technique NEXT line  P. 28

App & ZCS Connect                 P. 30
Casa Green                    P. 31
AMICO, het IoT slim apparaat |
                         P. 32
AMICO, le dispositif intelligent IoT
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
VELE MODELLEN VOOR ELK TYPE TUIN
               Ontworpen en geproduceerd in Italië
           DE NOMBREUX MODÈLES POUR CHAQUE TYPE DE JARDIN
                 Conçus et fabriqués en Italie
    Eenvoudig en intuitief            Hoog technologisch, ook voor                  Innovatief,
     simple et intuitive               professioneel gebruik               intelligent en modulair
                          À la pointe de la technologie même                Innovante,
                            pour un usage professionnel              intelligente et modulaire


Ambrogio robot is de automatische grasmaaier die volledig autonoom en    Le robot Ambrogio est la tondeuse à gazon automatique qui prend soin de
in alle veiligheid voor uw gazon zorgt. Op de markt voor meer dan 19 jaar  la pelouse de manière autonome et en toute sécurité. Sur le marché depuis
is Ambrogio de ideale robotmaaier voor professionals die op zoek zijn naar  19 ans, Ambrogio est la tondeuse-robot idéale pour ceux qui recherchent le
professionaliteit, technologische innovatie, uitmuntendheid, gecombineerd  professionnalisme, l’innovation technologique, l’excellence, alliés au respect
met respect voor het milieu.                         de l’environnement.

Ambrogio is de perfecte bondgenoot om elke dag iedere tuin te beheren:    Ambrogio est l’allié idéal pour gérer tous les jours tous les types de jardins:
van kleine residentiële tuinen, eenvoudig en complex, tot grote tuinen.   des petits terrains résidentiels simples et complexes aux grandes pelouses.
De mulchfunctie zorgt voor een gezond en weelderig gazon dat minder     La fonction mulching permet de maintenir une pelouse saine et luxuriante
kunstmest vereist.                              nécessitant moins d’engrais.

Met de hoge technologie en de hoge kwaliteit van de materialen die      La haute qualité des matériaux et la technologie de pointe utilisée par
worden gebruikt door Ambrogio, kunt u kiezen wanneer en hoe de robot     Ambrogio vous permettent de choisir quand et comment activer le robot
gedurende de dag wordt geactiveerd, zodat de tuin vrij is van obstakels   pendant la journée, de manière à ce que le jardin soit exempt d’obstacles
wanneer dat nodig is. Met de introductie van de gloednieuwe ZCS slimme    lorsque c’est nécessaire. L’introduction des toutes nouvelles technologies
technologieën kunt u veilig op uw Ambrogio-robot aansluiten. De robot    intelligentes ZCS vous permet de vous connecter en toute sécurité à votre
zal uw leven eenvoudiger maken: Ambrogio robot geeft u de tijd en de     robot Ambrogio. À l’ère numérique, la tondeuse-robot parle la langue de
vrijheid om van uw tuin en het buitenleven ten volle te genieten, zelfs   l’avenir en simplifiant la vie: le robot Ambrogio vous laisse le temps et la
buiten huis.                                 liberté de profiter pleinement de votre jardin et de la vie en plein air, même à
                                       l’extérieur.
Drie lijnen die voldoen aan de meest uiteenlopende behoeften: GREEN
line, eenvoudig en intuïtief, PRO line, technologisch geavanceerd voor    Trois lignes pour répondre aux besoins les plus divers: GREENline, simple et
professioneel gebruik, NEXT line, innovatief, hyper-verbonden en modulair.  intuitive, PROline, à la pointe de la technologie pour un usage professionnel,
                                       NEXTline, innovante, hyper-connectée, modulaire et évolutive.
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
THINK SAFE & GREEN

De Ambrogio GREEN Line is ontworpen zodat u kan
genieten van alle voordelen van Ambrogio’s eenvoudige
en innovatieve technologie. De vier modellen van het
assortiment zorgen voor een uitstekend maairesultaat en
voeding van het gras, wat resulteert op een groener en
gezonder gras op een volledig milieuvriendelijke manier.
EENVOUDIG EN ECOLOGISCH
Respecteert het milieu en maakt geen lawaai, het beheer
is eenvoudig en intuïtief.
KLEIN, COMPACT & SAFE
Ontworpen voor kleine tot middelgrote tuinen, beweegt
met veel flexibiliteit en in alle veiligheid.

La GREEN line Ambrogio a été conçue pour vous
permettre de bénéficier de tous les avantages offerts
par la technologie simple et innovante d’Ambrogio. Les
quatre modèles de la gamme assurent une coupe et un
apport excellents du gazon, ce qui donne une pelouse
plus verte, plus luxuriante et plus saine d’une manière
totalement écologique.
SIMPLE & ECOLOGIQUE
Respecte l’environnement et n’est pas bruyant, la gestion
est simple et intuitive.
PETIT, COMPACT ET SÛR
Conçu pour les jardins de petite et moyenne taille, il se
déplace avec agilité en toute sécurité.
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
200      m
                                                                             2

                                                                                  € 1.250,00

                              Eenvoudig, geen installatie en geen perimeterdraad,
                              voor kleine tuinen
                              Simple, pas d’installation pour les petits jardins
                              Het onderhouden van kleine tuinen is nog nooit zo makkelijk geweest met de nieuwe Ambrogio
                              L60 Deluxe, ontworpen voor residentiële tuinen tot 200 m². Ambrogio L60 Deluxe is ideaal voor
                              degenen die een perfect gemaaid gazon wensen, zonder een perimeterdraad te installeren.
                              De robot is zo gebruiksvriendelijk dat hij onmiddellijk inzetbaar is en over meerdere zones en
                              verschillende tuinen kan worden getransporteerd.

                              Garder les petits jardins en parfait état n’a jamais été aussi facile avec le nouveau Ambrogio
                              L60 Deluxe, conçu pour les jardins résidentiels jusqu’à 200 m². Ambrogio L60 Deluxe est
                              idéal pour ceux qui veulent une pelouse parfaitement tondue, sans avoir besoin d’installer des
  GEEN installatie    PAS d’installation
  GEEN perimeterdraad!  PAS de câble périmétrique!   câbles périmétriques. La facilité d’utilisation du robot permet également de le mettre en service
                              immédiatement et de le transporter sur plusieurs zones et différents jardins.      Zonder perimeterkabel              Eco ModusOm te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te beperken, in het voordeel van het
                              gazon en de robot.
      Sans câble périmétrique
                              Mode EcoPour détecter le gazon déjà tondu et réduire les heures de travail à l’avantage du manteau d’herbe et
                              du robot.

      Licht en draagbaar
      Léger et portable                Bluetooth OntvangerOm software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de
                              “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.
                              Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour logicielles du smartphone / tablette au robot et pour utiliser
      Hellingen tot 50%                l’application “Ambrogio Remote” depuis iOS et Android.
      Pentes jusqu’à 50%
                              ZGS SensorDe ZGS-sensor (Zucchetti Grass Sensor) detecteert de aanwezigheid van gras en maakt de robot in
                              staat om gaten of lege ruimtes te herkennen, zelfs zonder een perimeterdraad die het gebied afbakent.
      Vierwielaandrijving
                              Capteur ZGS Le ZGS (Zucchetti Grass Sensor) détecte la présence d’herbe et permet au robot de reconnaître les
      Quatre roues motrices              trous ou les espaces vides, même si aucun câble périmétrique ne marque la zone.
Symmetrisch Design       Verstevigde bumper     Toetsenbordcommando’s en        Mes en ZGS Sensor            Bluetooth-ontvanger + App
Design symétrique        Capteur de pare-chocs et  nieuw laadpunt             Lame et Capteur ZGS           Récepteur Bluetooth + App
                d’obstacles        Commandes du clavier et point
                              de charge

                                                                                     3
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
600      m
                                                                        2

                                                                            € 850,00

                         Ongelofelijk klein, maximale efficiëntie
                         Incroyablement petit, absolument efficace
    NEW                    Het gloednieuwe model L15 Deluxe: klein, licht, gemakkelijk te vervoeren, stil en futuristisch
                         ontworpen, gemaakt voor kleine tuinen die een perfecte maaisel nodig hebben. De efficiënte
                         werkcycli zorgen ervoor dat de tuin snel en punctueel kan worden gedaan. Dankzij de nieuwste
                         generatie processoren, de borstelloze motoren, de lithium-ionbatterijen en het 15 cm-blad, kan
                         de Ambrogio L15 Deluxe bovendien tot 4 gescheiden gebieden beheren. Uitgerust met Bluetooth,
                         kan de robot zelfs op afstand worden geprogrammeerd en afgehandeld, dankzij de Ambrogio
                         Remote App. Ambrogio L15 Deluxe is ideaal voor diegenen die een eenvoudige robot
                         willen, zonder afstand te doen van de geavanceerde technologie ingesloten in slechts
                         42 cm en net iets meer dan 4 kg!

                         Le tout nouveau modèle L15 Deluxe: petit, léger, facilement transportable, silencieux et futuriste,
                         conçu pour les petits jardins nécessitant une coupe parfaite du gazon. Les cycles de travail
                         efficaces permettent de couvrir le jardin de manière rapide et ponctuelle. De plus, grâce aux
                         processeurs de dernière génération, aux moteurs sans balais, aux batteries lithium-ion et à la lame
                         de 15 cm, Ambrogio L15 Deluxe peut gérer jusqu’à 4 zones séparées. Équipé de Bluetooth, le
                         robot peut être programmé et manipulé même à distance, grâce à l’application Ambrogio Remote.
                         Ambrogio L15 Deluxe est idéal pour ceux qui veulent un robot simple, sans renoncer à
                         la haute technologie enfermée dans seulement 42 cm et à peine plus de 4 kg!


      Efficiënte Brushless motors      Toetsenbord & LED
      Moteurs brushless à haute efficacité  Clavier et LED

                         Eco ModusOm te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te beperken, in het voordeel van
      Beheert tot 4 graszones        het gazon en de robot.

      Gère jusqu’à 4 zones distinctes    Mode Eco Pour détecter le gazon déjà tondu et réduire les heures de travail à l’avantage du manteau d’herbe et
                         du robot.
                         Bluetooth OntvangerOm software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de
      Hellingen tot 45%           “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.
      Pentes jusqu’à 45%           Récepteur BluetoothPour transférer les mises à jour logicielles du smartphone / tablette au robot et pour utiliser
                         l’application “Ambrogio Remote” depuis iOS et Android.
      42 cm


Klein en compact        Bumper      Toetsenbordcommando’s         Bluetooth-ontvanger + App       Robot in laadstation
Petit et compact        Pare-chocs    Commandes du clavier          Récepteur Bluetooth + App       Robot dans la station de
                                                                charge 4
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
800      m
                                                                           2

                                                                              € 1.399,00


                            Compact en efficiënt voor kleine en complexe tuinen
                            Compact et efficace pour les jardins petits et complexes

                            Ambrogio L30 is ontworpen om tuinen van maximaal 800 m² met smalle en nauwe ruimtes
                            te maaien. Het geavanceerde maai algoritme en de Eco Mode-sensor zorgen dat het
                            volledige terrein gemaaid wordt en een optimalisatie van de werktijden. Met de Ambrogio
                            Remote App is het mogelijk om de robot te besturen en bij te werken.

                            Ambrogio L30 a été conçu pour tondre des jardins petits et complexes avec des espaces
                            étroits. L’algorithme de coupe intelligente et le capteur Eco Mode assurent une tonte
                            complète de la pelouse et une optimalisation des temps de travail. Il est possible de
                            contrôler et de mettre à jour le robot grâce à l’application à distance Ambrogio.
      Eenvoudig en intuitief display       5 Ah Lithium-Ion Batterij
      Affichage simple et intuitif        Batterie au Lithium-Ion de 5 Ah                            Eco ModusOm te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te beperken, in het voordeel van het
      Beheert tot 3 graszones           gazon en de robot.
      Gère jusqu’à 3 zones distinctes       Mode Eco Pour détecter le gazon déjà tondu et réduire les heures de travail à l’avantage du manteau d’herbe et du
                            robot.


                            Bluetooth OntvangerOm software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de
      Hellingen Tot 45%              “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.
      Pentes Jusqu’a 45%             Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour logicielles du smartphone / tablette au robot et pour utiliser
                            l’application “Ambrogio Remote” depuis iOS et Android.
Push Stop en regensensor    Mes met 4 tanden    ZCS gepatenteerd mes (In Optie)    Bluetooth-ontvanger + App        Robot in laadstation
Push Stop et capteur de pluie  Lame étoile à 4 dents  Lame brevetée ZCS (en option)     Récepteur Bluetooth + App        Robot dans la station de
                                                                   charge                                                                                   5
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
2.800        m
                                                                           2

                                                                              € 2.299,00


                            Veilig en betrouwbaar voor middelgrote tuinen
                            Fiable pour les zones de tailles moyennes

                            De Ambrogio L120 is ideaal voor wie superieure maairesultaten wil combineren met
                            gebruiksgemak. Dankzij de brushless motor en de krachtige lithium-ion batterij kan de
                            robot oppervlakken tot 2.800 m² en hellingen tot 45% maaien.

                            L’Ambrogio L210 est la tondeuse-robot idéale pour ceux qui recherchent des performances
                            de coupe élevées alliées à une facilité d’utilisation. Les moteurs Brushless et les puissantes
                            batteries lithium-ion permettent au robot de gérer des zones allant jusqu’à 2 800 m² et
                            des pentes jusqu’à 45%. Il est possible de contrôler et de mettre à jour le robot grâce à
                            l’application à distance Ambrogio.
     Efficiënte Brushless motors
                            Regensensor
     Moteurs Brushless de haute
                            Capteur de pluie
     efficacité


     Beheert tot 4 graszones           Afdak voor laadstation inbegrepen
     Gère jusqu’à 4 zones distinctes       Abri pour station de recharge inclus

                            Eco ModusOm te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te beperken, in het voordeel van
     Hellingen tot 45%              het gazon en de robot.
     Pentes jusqu’à 45%              Mode Eco Pour détecter le gazon déjà tondu et réduire les heures de travail à l’avantage du manteau d’herbe et
                            du robot.
                            Bluetooth OntvangerOm software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de
     7,5 Ah Lithium-Ion Batterij         “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.
     Batterie au Lithium-Ion de 7,5 Ah      Récepteur BluetoothPour transférer les mises à jour logicielles du smartphone / tablette au robot et pour utiliser
                            l’application “Ambrogio Remote” depuis iOS et Android.
Display            Mes met 4 tanden    Push Stop               Bluetooth ontvanger + App       Robot in laadstation
Ecran             Lame étoile à 4 dents  Bouton d’arrêt             Récepteur Bluetooth + App       Robot dans la station de
                                                                   charge 6
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
NE
                                                                     W


BESCHRIJVING MODELLEN             DESCRIPTION DES MODÈLES              L60 Deluxe      L15 Deluxe        L30 Deluxe        L210
Vermogen                    PUISSANCE

Max maaicapaciteit (-20%)*           Capacité de tonte maximale (-20%)*            200         600            800        2.800

Type motor                   Type de moteur                 Koolborstel/Charbon    Brushless      Koolborstel/Charbon    Brushless

Lithium-Ion batterij (25,9V)          Batterie Lithium-Ion (25,9V)             2X2,5 Ah      1x2,5 Ah         2x2,5 Ah       1x7,5 Ah

Maximale hellingen (%)             Pente maximum (%)                    50%         45%            45%         45%

Aanbevolen maximale              Pente maximum conseillée (%)              40%         35%            35%         35%
hellingen (%)

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%) Pente maximum près du câble (%)               –         20%            20%         20%

Gemiddelde werktijd (+- 20%)          Temps de travail moyen (+/- 20%)            02:00        02:30           02:00        03:30

Laadwijze                   Type de recharge                 Manueel/Manuel      Contact          Contact       Contact

MAAISYSTEEM                  SYSTÈME DE COUPE

                                                Mes met 4 tanden/  Mes met 4 tanden/    Mes met 4 tanden/   Mes met 4 tanden/
Type mes                    Type de lame                   Lame à 4 dents    Lame à 4 dents      Lame à 4 dents    Lame à 4 dents

Maaibreedte (cm)                Largeur de coupe (cm)                  25         15            25          29

Maaihoogte (mm)                Hauteur de coupe (mm)                 42-48        20-70          25-60        20-56

Maaien in spiraal               Coupe en spirale                   Nee/Non        Ja/Oui          Ja/Oui        Ja/Oui

ZGS Sensoren (Gras-drop off)          Capteur ZGS (herbe/dénivelé)              Ja/Oui         –             –          –

Eco modus                   Mode Eco                        Ja/Oui        Ja/Oui          Ja/Oui        Ja/Oui

Regensensor                  Capteur de pluie                   Nee/Non        Ja/Oui          Ja/Oui        Ja/Oui

Aantal zones                  Nombre de zones gérées                  1          4             3          4

CONTROLESYSTEEM                DISPOSITIFS DE COMMANDE

                                                Toetsenbord & LED/  Toetsenbord & LED/
Gebruikersinterface              Interface utilisateur                                       Display/Écran    Display/Écran
                                                  Clavier & LED    Clavier & LED

APP controle                  APP Contrôle                     Bluetooth      Bluetooth         Bluetooth      Bluetooth

Bluetooth-ontvanger              Récepteur Bluetooth                  Ja/Oui        Ja/Oui          Ja/Oui        Ja/Oui

VEILIGHEID                   SÉCURITÉ

Til-/kantelsensor               Capteur de soulèvement/basculement           Ja/Oui        Ja/Oui          Ja/Oui        Ja/Oui

Noodstop-knop                 Bouton d'arrêt d'urgence                Ja/Oui        Ja/Oui          Ja/Oui        Ja/Oui

Pincode                    Code PIN                       Nee/Non      PIN via APP        PIN Code       PIN Code

STANDAARD                   EQUIPEMENT
INSTALLATIE-UITRUSTING             D'INSTALLATION STANDARD
                        Longueur du câble                  Onnodig/
Lengte perimeterkabel (m)                                                  100            0          0
                        périmétrique (m)                  Pas nécessaire
                                                  Onnodig/
Spijkers                    Clous de fixation                              100            20          20
                                                 Pas nécessaire

Laadstation                  Station de recharge                    –         Ja/Oui          Ja/Oui        Ja/Oui

Afdak Laadstation               Abri pour station de recharge               –      In Optie/En option    In Optie/En option    Ja/Oui

KARAKTERISTIEKEN                CARACTERISTIQUES

Gewicht - inclusief batterijen (kg)      Poids, batteries incluses (kg)              8,3         4,8            9,8         16,1

Afmetingen robot (LxlxH)            Dimensions robot (LxlxH)             440x360x200 mm    420x250x220 mm      540x450x252 mm    610x430x280 mm

Geluidsniveau (db(A))             Niveau sonore db(A)                   65         57            57          64

Beschermingsniveau               Niveau de protection                  IP21         IPx4           IP44         IP21
* m² stemt overeen met de maximum capaciteit van de batterij / *m² correspond à la performance max. de la batterie                                 7
Ambrogio 2019 - VDM KRIS
LOVE AND ENJOY YOUR
SMART GARDEN


De PRO-lijn van Ambrogio robotmaaiers
is voor zij die een professioneel product willen met
uitstekende prestaties. De 10 modellen van het assortiment
hebben allemaal brushless motors en krachtige lithium-ion
batterijen, ontworpen om een milieuvriendelijk antwoord te
bieden op de meest strenge eisen voor een perfect gazon.
AUTONOMIE & EFFICIËNTIE
De Ambrogio robot hoeft overdag en ‘s nachts geen herhaalde
continue cycli te draaien. Met een doordachte programmering
en een krachtige motor kan de robot de hele nacht en een deel
van de dag rusten (of omgekeerd, naargelang de behoeften van
de eigenaar) .
HOGE PRESTATIES & NAUWKEURIGHEID
De robot kan de moeilijkste hellingen aan, tot 55 % voor
het L85 Elite model. De roestvrijstalen messen zijn speciaal
ontworpen om alle soorten grasoppervlakken mooi, gelijkmatig
en snel te maaien.
SLIM & GEBRUIKSVRIENDELIJK
Ambrogio heeft sensoren die de robot bij regenweer
waarschuwen om terug te keren naar het oplaadstation tot het
weer verbetert. U kunt de sensoren echter ook uitschakelen.
INNOVATIEF
Ambrogio wordt een echt slim product, hyper-verbonden met
de cloud met het internet. Nieuwste generatie processors, ZCS
Connect, Touch Display, GSM en Bluetooth. Met de Ambrogio
Remote APP kunt u de functies van de robot, zelfs op afstand,
configureren, beheren en bedienen. Ook kunt u de catalogus
en handleidingen raadplegen en op de hoogte blijven van
nieuwigheden over Ambrogio producten.

La tondeuse-robot PRO Line d’Ambrogio est conçue pour
ceux qui recherchent un produit professionnel et excellent.
Les dix modèles de la gamme ont tous des moteurs
Brushless, de puissantes batteries lithium-ion et des
systèmes de coupe avancés pour répondre aux besoins des
propriétaires de jardins qui veulent garder leur pelouse en
parfait état tout au long de l’année.
AUTONOME ET EFFICACE
Ambrogio n’a pas besoin de travailler pour des cycles continus
et répétés pendant le jour et la nuit. Les batteries puissantes
et la programmation soigneuse permettent à Ambrogio de se
reposer toute la nuit et une partie de la journée (ou vice versa,
selon les besoins du propriétaire).
HAUTE PERFORMANCE ET PRÉCISION MAXIMALE
Ambrogio gère facilement les pentes les plus difficiles, jusqu’à
55% pour le modèle L85 Elite. Les lames en acier inoxydable
assurent une coupe précise sur tout type de surface.
INTELLIGENT & FACILE
Les capteurs de pluie d’Ambrogio, qui peuvent être éteints à
tout moment, signalent au robot de retourner à la station de
charge en cas de pluie.
INNOVANT
Ambrogio devient un véritable produit intelligent, hyper
connecté au Cloud avec loT.
Processeurs de dernière génération, ZCS Connect, écran
tactile, GSM et Bluetooth. L’application Ambrogio Remote vous
permet de configurer, gérer et contrôler les fonctions du robot,
même à distance. Il vous permet également de consulter le
catalogue, les manuels et de rester à jour sur les nouvelles
concernant les produits Ambrogio.
1.100          2
                                                                                        m
                                                                                           € 1.750,00

                                         Klein, nauwkeurig en snel
                                         Petit, précis et rapide
                                         Ontworpen voor complexe oppervlakken tot 1.100 m² met heggen, bloemperken en vijvers.
                                         Dankzij de krachtige batterijen en de brushless motors kan de robot urenlang doorwerken
                                         en kan hij hellingen aan tot 45%. Met de Ambrogio Remote App is het mogelijk om de robot
                                         te besturen en bij te werken.

                                         Développé pour des zones complexes jusqu’à 2000 m² avec des haies, des fleurs et des
                                         étangs. Les moteurs Brushless et les puissantes batteries lithium-ion permettent de longs
                                         cycles de travail et de gérer des pentes jusqu’à 45%. Il est possible de contrôler et de mettre
                                         à jour le robot grâce à l’application à distance Ambrogio.
                                              5 Ah lithium-ion             Ononderbroken maaien*            Vrije tuin
                                              5 Ah lithium-ion     2 30 h     Coupe continue*          18 h   Jardin libre
        Efficiënte Brushless motors                    Krachtige lithium-ion batterijen
        Moteurs Brushless de haute efficacité               Batteries lithium-ion puissantes                                         Eco ModusOm te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te beperken, in het voordeel van
        Beheert tot 4 graszones                      het gazon en de robot.
        Gère jusqu’à 4 zones distinctes                  Mode Eco Pour détecter le gazon déjà tondu et réduire les heures de travail à l’avantage du manteau d’herbe et
                                         du robot.


                                         Bluetooth OntvangerOm software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de
        Hellingen tot 45%                         “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.
        Pentes jusqu’à 45%                        Récepteur BluetoothPour transférer les mises à jour logicielles du smartphone / tablette au robot et pour utiliser
                                         l’application “Ambrogio Remote” depuis iOS et Android.
 Bescherming display en         Stervormig mes met 4 tanden       Bumper                 Bluetooth-ontvanger + App        Robot in laadstation
 noodstop                Lame étoile à 4 dents          Pare-chocs               Récepteur Bluetooth + App        Robot dans la station de charge
 Couverture de l’écran et Push
 stop

*De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervalkte en de kenmerken van het gebied / Le cycle de travail varie en fonction de la surface et des caractéristiques de la zone.         9
1.800         m
                                                                                          2

                                                                                             € 1.999,00

 NEW                                    Innovatief en compact
                                      Innovant et compact
                                      De gloednieuwe L35 Deluxe, klein en compact, brengt een hoge mate van innovatie met zich
                                      mee. Zijn brushless motoren en de geavanceerde maaisystemen zorgen ervoor dat de robot in de
                                      kortst mogelijke tijd met oppervlakken kan werken tot 1.800 m².

                                      Le tout nouveau L35 Deluxe, petit et compact, implique un degré élevé d’innovation. Ses moteurs
                                      sans balai et ses systèmes de coupe avancés permettent au robot de manipuler des zones allant
                                      jusqu’à 1 800 m² en un minimum de temps.                                           5 Ah lithium-ion              Ononderbroken maaien*              Vrije tuin
    INNOVATIVE   BLUETOOTH & GSM   ZCS CONNECT               5 Ah lithium-ion      2 30 h      Coupe continue*            17 h   Jardin libre
    MOTHERBOARD
                                       ZCS ConnectOm altijd en overal verbinding te maken en te communiceren met de robot.
      Efficiënte Brushless motors
                                       ZCS Connect Pour vous connecter et interagir à tout moment et partout avec le robot.
      Moteurs brushless à haute efficacité
                                       Maaisysteem met slimme opsplitsingDe robot maakt en slaat virtuele kaarten op van het te maaien gebied
                                       en onthoudt de gebruikte werktijden voor elk gebied. Wanneer de robot werkt in een gebied die voor een tijd niet is
      Beheert tot 8 graszones                      gemaaid, snijdt het gras met een spiraalsysteem dat overlapt met het willekeurige snijden.
      Gère jusqu’à 8 zones distinctes                  Système de coupe avec partition intelligenteLe robot crée et garde en mémoire des cartes virtuelles de
                                       la zone à tondre et se souvient des temps de travail utilisés pour chaque zone. Lorsque le robot travaille dans une zone qui
                                       n’a pas été tondue depuis un certain temps, il coupe l’herbe avec un système en spirale qui chevauche la coupe aléatoire.
      Hellingen tot 45%                         “SDM” CUT (Sat. Dynamic Memory) H et nieuwe satellietnavigatiesysteem, gebaseerd
      Pentes jusqu’à 45%                        op geavanceerde algoritmen, zorgt ervoor dat Ambrogio 4.0 Elite de gemaaide gebieden herkent. De
                                       robot maakt virtuele kaarten en maait langere tijden, waardoor tijdbesparing en grotere efficiëntie
                                       worden gewaarborgd.
      Krachtige lithium-ion batterijen                 Coupe “SDM” (Sat. Dynamic Memory) L e nouveau système de navigation par
                                       satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet à Ambrogio 4.0 Elite de reconnaître les zones
      Batteries lithium-ion puissantes                                                                       patent pending
                                       récemment tondues. Le robot crée des cartes virtuelles et des coupes plus longues sur des zones,
                                                                                            Brevet en instance
                                       assurant un gain de temps et une plus grande efficacité.
Toetsenbord & LED          Bumper en obstakel sensor        Achterwiel                Mes met 4 tanden              Robot in laadstation
Clavier et LED           Capteur de pare-chocs et        Roue arrière               Lame étoile à 4 dents           Robot dans la station de charge
                  d’obstacles10          *De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervalkte en de kenmerken van het gebied / Le cycle de travail varie en fonction de la surface et des caractéristiques de la zone.
2.200          m
                                                                                         2

                                                                                             € 2.199,00

                                         Wendbaar, perfect voor hellingen
                                         Agile, parfait pour les pentes
                                         De L85 is uitgerust met zelfreinigende getande wielen, brushless motors en krachtige lithium-
                                         ion batterijen. Hij is ontworpen om oppervlakken te maaien tot 2200 m² en hellingen tot 55%,
                                         die resultaten zijn moeilijk te verkrijgen met klassiek maaigereedschap zoals een grasmaaier
                                         en zitmaaiers.

                                         Équipé de roues dentées autonettoyantes, de moteurs Brushless et de puissantes batteries
                                         lithium-ion, le modèle L85 Elite est conçu pour tondre efficacement des zones jusqu’à 2 200 m²
                                         avec des pentes allant jusqu’à 55%, difficiles à atteindre avec des outils de tonte, comme une
                                         tondeuse ou une tondeuse à siège.

                                              7,5 Ah lithium-ion            Ononderbroken maaien*             Vrije tuin
                                              7,5 Ah lithium-ion     3 00 h     Coupe continue*          17 h     Jardin libre
        Efficiënte Brushless motors                    KantelsysteemVoor uitstekende resultaten in beide rijrichtingen.
        Moteurs brushless à haute efficacité               Système d’inclinaisonPour mieux gérer les changements de pente.

                                         Eco ModusOm te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te beperken, in het voordeel van
        Beheert tot 4 graszones                      het gazon en de robot.
        Gère jusqu’à 4 zones distinctes                  Mode Eco Pour détecter le gazon déjà tondu et réduire les heures de travail à l’avantage du manteau d’herbe et
                                         du robot.
                                         Bluetooth OntvangerOm software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de
        Hellingen tot 55%                         “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.
        Pentes jusqu’à 55%                        Récepteur BluetoothPour transférer les mises à jour logicielles du smartphone / tablette au robot et pour utiliser
                                         l’application “Ambrogio Remote” depuis iOS et Android.
                                         Maaien in spiraalpatroonWaar het gras er in de tuin hoger en/of dikker bijligt, activeert de robot automatisch
        Krachtige lithium-ion batterijen                 de spiraalvormige beweging voor een perfecte afwerking.
        Batteries lithium-ion puissantes                 Coupe en spirale Si l’herbe est plus haute et/ou plus épaisse dans une zone du jardin, le robot actionne
                                         automatiquement le mouvement en spirale pour une finition parfaite.
 Display en stopknop          Mesbescherming met filtersysteem Zelfreinigende getande wielen         Bluetooth-ontvanger + App        Robot in laadstation
 Ecran et Push Stop           voor het verwijderen van gras     Roue dentée autonettoyante        Récepteur Bluetooth + App        Robot dans la station de charge
                     Lame et protection avec système de
                     filtrage pour l’élimination de l’herbe

*De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervalkte en de kenmerken van het gebied / Le cycle de travail varie en fonction de la surface et des caractéristiques de la zone.           11
2.600        m
                                                                                      2

                                                                                          € 2.699,00

                                       Robuust, intuïtief en perfectionistisch
                                       Robuste, intuitif et sans faille
                                       De L250 Deluxe is voor oppervlakken van 2600 m² en kan tot 8 graszones beheren. Hij is
                                       ideaal voor mensen die een robuust en innovatieve robot wensen met hoge prestaties. De
                                       nieuwe gebruikersinterface met grote, standaard touchscreen display maakt het eenvoudiger en
                                       intuïtiever om de robot te bedienen.

                                       Ambrogio L250 Deluxe est conçu pour les jardins de plus de 2 600 m², avec jusqu’à huit zones
                                       vertes distinctes. Il est idéal pour ceux qui recherchent un robot robuste, performant et innovant.
                                       La nouvelle interface utilisateur avec grand écran tactile standard rend la manipulation du robot
                                       simple et intuitive.
           ZCS Connect (in optie)                      7,5 Ah lithium-ion             Ononderbroken maaien*            Vrije tuin
           ZCS Connect (facultatif)                     7,5 Ah lithium-ion     3 30 h     Coupe continue*         16 h    Jardin libre
      Efficiënte Brushless motors                    Gepatenteerde voorwielenDe voorwielen bewegen onafhankelijk van elkaar zodat de robot
                                       ook op oneffen terrein uitstekende maaiprestaties neerzet.
      Moteurs brushless à haute efficacité
                                       Roues avant brevetées Elles se déplacent indépendamment les unes des autres, tout en
                                       conservant des performances de coupe élevées, même sur des terrains irréguliers et accidentés.

      Beheert tot 8 graszones
      Gère jusqu’à 8 zones distinctes                  Eco ModusOm te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te beperken, in het voordeel van
                                       het gazon en de robot.
                                       Mode Eco Pour détecter le gazon déjà tondu et réduire les heures de travail à l’avantage du manteau d’herbe et
      Hellingen tot 45%                         du robot.
      Pentes jusqu’à 45%
                                       Bluetooth OntvangerOm software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de
                                       “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.
      7,5 Ah Lithium-Ion Batterij
                                       Récepteur BluetoothPour transférer les mises à jour logicielles du smartphone / tablette au robot et pour utiliser
      Batterie au Lithium-Ion de 7,5 Ah                 l’application “Ambrogio Remote” depuis iOS et Android.
Touchscreen display         Rubber achterwiel            Getand achterwiel (in optie)       Bluetooth-ontvanger + App       Robot in laadstation
Écran tactile            Roue arrière en caoutchouc       Roue arrière dentée           Récepteur Bluetooth + App       Robot dans la station de charge
                                       (facultatif)12          *De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervalkte en de kenmerken van het gebied / Le cycle de travail varie en fonction de la surface et des caractéristiques de la zone.
LAATSTE GENERATIE                        GSM & BLUETOOTH                         TOUCH SCREEN
  MOEDERKAART                        De communicatietechnologie die                De interactieve en intuïtieve touch
 De processors zijn sneller en               het mogelijk maakt de software te                screen maakt het mogelijk om
kunnen meer data verwerken op                updaten en de robot op korte afstand              met de grafische interface van het
een hogere snelheid, met minder                     te bedienen.                     besturingssysteem te interageren
    stroomverbruik.                                                   door simpelweg het scherm met je
                                 GSM & BLUETOOTH                     vingers aan te raken, zonder fysieke
                              La technologie de communication qui                  toetsen te gebruiken.
CARTE MÈRE DERNIÈRE
  GÉNÉRATION                       permet la mise à jour du logiciel et la
                               conduite du robot à courte distance.                 ECRAN TACTILE
  Les processeurs sont plus                                                L’écran tactile interactif et intuitif
rapides et peuvent traiter plus de                                             permet d’interagir avec l’interface
 données à des taux plus élevés,                                             graphique du système d’exploitation
 avec moins de consommation                                               en touchant simplement l’écran avec
      d’énergie.                                                   vos doigts, sans avoir à utiliser de
                                                                  touches physiques.
                                          ZCS
                                          INNOVATIVE
                                         INSIDE
           EEN STANDAARD UPGRADE OP MEER PROFESSIONELE MACHINES VAN DE PRO-LIJN
        UNE MISE À NIVEAU STANDARD SUR LES MACHINES PLUS PROFESSIONNELLES DE LA GAMME PRO
                                   ZCS CONNECT*
 Dit nieuwe ZCS-gelabelde apparaat maakt het mogelijk om elke keer en overal contact te maken met de robot (met uw eigen smartphone of tablet).
   Door gebruik te maken van de Remote Ambrogio App is het mogelijk om de tijdprofielen van de robot op te stellen, locatie te controleren (geo-
 lokalisatie), isoleren en / of werkspecifieke gebieden van de tuin (Go Away), de status van de robot te controleren en waarschuwingen te ontvangen
 wanneer de robot uit de tuin komt (Geo fence alarm, een ontwikkeld anti-diefstal systeem). Dankzij de functies Go Home and Work Now is het mogelijk
            om terug te keren naar het laadstation en in de tuin te werken. *Gratis data voor twee jaar. Hernieuwbaar bij vervaldatum.

                                   ZCS CONNECT*
  Ce nouveau périphérique étiqueté ZCS permet de se connecter et d’interagir avec le robot à tout moment et partout (avec votre propre smartphone
 ou tablette). En utilisant l’application Ambrogio à distance, il est possible de configurer les horaires de travail de votre robot, de vérifier l’emplacement
 (géolocalisation), d’isoler et / ou de travailler sur des zones spécifiques du jardin (Go Away), surveiller l’état du robot et recevoir des alertes quand il sort
  du jardin (Geo fence alarme, un système antivol évolué). Grâce aux fonctions Go Home et Work Now, il est possible de forcer le retour à la station de
                recharge et de travailler dans le jardin. *Données de trafic gratuites pendant 2 ans. Renouvelables à l’expiration.
5.000         m
                                                                                                       2
                                       Innovatief en intelligent
                                       Innovant et intelligent
                                       De twee gloednieuwe L250i - Elite en Elite S + - modellen zijn een concentratie van
                                       innovatie en technologie. De touchscreen , geavanceerde navigatiesystemen en de
                                       standaard ZCS Connect-module maken de robots uiterst efficiënt en innovatief.

                                       Les deux modèles L250i - Elite et Elite S + - sont une concentration d’innovation et
                                       de technologie. L’écran tactile, les systèmes de navigation avancés et le module ZCS
                                       Connect standard rendent les robots extrêmement efficaces et innovants.
   INNOVATIVE   TOUCH DISPLAY  BLUETOOTH & GSM  ZCS CONNECT        3.200     m
                                                   2
                                                         € 2.999,00            5.000     m
                                                                                  2
                                                                                           € 3.599,00
   MOTHERBOARD


                                                  7,5 Ah lithium-ion                         15 Ah lithium-ion
                                                  7,5 Ah lithium-ion                         15 Ah lithium-ion
                                                  Ononderbroken maaien*                       Ononderbroken maaien*
      Efficiënte Brushless motors                      3 30 h       Coupe continue*                7 00 h        Coupe continue*
      Moteurs brushless à haute efficacité                           Vrije tuin                             Vrije tuin
                                            16 h    Jardin libre                     12 h     Jardin libre

      Beheert tot 8 graszones
                                       Gepatenteerde voorwielenDe voorwielen bewegen onafhankelijk van elkaarzodat de robot
      Gère jusqu’à 8 zones distinctes                  ook op oneffen terrein uitstekende maaiprestaties neerzet.
                                       Roues avant brevetées Elles se déplacent indépendamment les unes des autres, tout en
                                       conservant des performances de coupe élevées, même sur des terrains irréguliers et accidentés.
      Hellingen tot 45%
      Pentes jusqu’à 45%                         Maaisysteem met slimme opsplitsingDe robot maakt en slaat virtuele kaarten op van het te maaien gebied
                                       en onthoudt de gebruikte werktijden voor elk gebied. Wanneer de robot werkt in een gebied die voor een tijd niet is
                                       gemaaid, snijdt het gras met een spiraalsysteem dat overlapt met het willekeurige snijden.
      Krachtige lithium-ion batterijen                  Système de coupe avec partition intelligenteLe robot crée et garde en mémoire des cartes virtuelles de
                                       la zone à tondre et se souvient des temps de travail utilisés pour chaque zone. Lorsque le robot travaille dans une zone qui
      Batteries lithium-ion puissantes
                                       n’a pas été tondue depuis un certain temps, il coupe l’herbe avec un système en spirale qui chevauche la coupe aléatoire.
Touchscreen Display          Gepatenteerde voorwielen        Rubber achterwiel             Getand achterwiel (in optie)        Robot in laadstation
Écran tactile             Roue avant brevetée          Roue arrière en caoutchouc        Roue arrière dentée (en option)      Robot dans la station de charge
14          *De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervalkte en de kenmerken van het gebied / Le cycle de travail varie en fonction de la surface et des caractéristiques de la zone.
7.000         m
                                                                                            2

                                                                                               € 3.999,00

                                         Aantrekkelijk design en hoog technologisch
                                         Design attrayant et haute technologie
                                         De nieuwe L350i Elite kan oppervlakken tot 7.000 m² beheren en kan gedurende zeven
                                         opeenvolgende uren werken, met behoud van hoge maaiprestaties. Het touchscreen display
                                         maakt de programmering eenvoudig en intuïtief. De standaard ZCS Connect Module zorgt voor
                                         veiligheid en gebruiksgemak.

                                         Le L350i Elite peut gérer des pelouses jusqu’à 7 000 m² et travailler pendant sept heures
                                         consécutives, tout en conservant des performances de tonte élevées. L’écran tactile rend la
                                         programmation simple et intuitive. Le module ZCS Connect standard garantit la sécurité et la
                                         facilité d’utilisation.
                                              15 Ah lithium-ion               Ononderbroken maaien*            Vrije tuin
     INNOVATIVE   TOUCH DISPLAY  BLUETOOTH & GSM  ZCS CONNECT          15 Ah lithium-ion      7 00 h      Coupe continue*           9 h   Jardin libre
     MOTHERBOARD
        Efficiënte Brushless motors                    Krachtige lithium-ion batterijen
        Moteurs brushless à haute efficacité               Batteries lithium-ion puissantes                                         AchterwielVoor een uitstekende grip op alle terreinen, ook op natte oppervlakken.
        Beheert tot 8 graszones                      Roues arrière Permet au robot de travailler aussi sur les surfaces humides.
        Gère jusqu’à 8 zones distinctes

                                         Maaisysteem met slimme opsplitsingDe robot maakt en slaat virtuele kaarten op van het te maaien gebied
                                         en onthoudt de gebruikte werktijden voor elk gebied. Wanneer de robot werkt in een gebied die voor een tijd niet is
                                         gemaaid, snijdt het gras met een spiraalsysteem dat overlapt met het willekeurige snijden.
        Hellingen tot 45%
                                         Système de coupe avec partition intelligenteLe robot crée et garde en mémoire des cartes virtuelles de
        Pentes jusqu’à 45%                        la zone à tondre et se souvient des temps de travail utilisés pour chaque zone. Lorsque le robot travaille dans une zone qui
                                         n’a pas été tondue depuis un certain temps, il coupe l’herbe avec un système en spirale qui chevauche la coupe aléatoire.
 Touchscreen Display           Regensensor die kan          Rubber achterwiel             Getand achterwiel (In optie)        Robot in laadstation
 Écran tactile              uitgeschakeld worden          Roue arrière en caoutchouc        Roue arrière dentée            Robot dans la station de charge
                     Capteur de pluie pouvant                             (facultatif)
                     être désactivé

*De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervalkte en de kenmerken van het gebied / Le cycle de travail varie en fonction de la surface et des caractéristiques de la zone.             15
NE
                                                                                               W


BESCHRIJVING MODELLEN             DESCRIPTION DES MODÈLES                            L30 Elite               L35 Deluxe
Vermogen                    PUISSANCE

Max maaicapaciteit(-20%)*           Capacité de tonte maximale (-20%)*                        1.100                  1.800

Type motor                   Type de moteur                                 Brushless                Brushless

Lithium-Ion batterij (25,9V)          Batterie Lithium-Ion (25,9V)                          2x2,5 Ah                 2x2,5 Ah

Maximale hellingen (%)             Pente maximum (%)                                 45%                   45%

Aanbevolen maximale hellingen (%)       Pente maximum conseillée (%)                           35%                   35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%)  Pente maximum près du câble (%)                          20%                   20%

Gemiddelde werktijd (+- 20%)          Temps de travail moyen (+/- 20%)                         02:30                  02:30

Laadwijze                   Type de recharge                                 Contact                 Contact

MAAISYSTEEM                  SYSTÈME DE COUPE

Type mes                    Type de lame                            Mes met 4 tanden/ Lame à 4 dents     Mes met 4 tanden/ Lame à 4 dents

Maaibreedte (cm)                Largeur de coupe (cm)                               25                    25

Maaihoogte (mm)                Hauteur de coupe (mm)                               25-60                  25-60

Maaien in spiraal               Coupe en spirale                                 Ja/Oui                  Ja/Oui

Maaisysteem met slimme opsplitsing       Système de coupe «Partitions intelligentes»                     –                   Ja/Oui

"SDM" maaisysteem               Système de coupe "SDM"                               –                   Ja/Oui

Zelfnivellerend                Nivellement automatique                               –                    –

Eco Modus                   Mode Eco                                     Ja/Oui                  Ja/Oui

Regensensor                  Capteur de pluie                                 Ja/Oui                  Ja/Oui

Aantal zones                  Nombre de zones gérées                               4                    8

NAVIGATIE                   NAVIGATION

Connectiemodule (GPS, GSM)           Module ZCS Connect (GPS, GSM)                          Nee/Non                  Ja/Oui

CONTROLESYSTEEM                DISPOSITIFS DE COMMANDE

Gebruikersinterface              Interface utilisateur                             Display/Écran         Toetsenbord & LED/ Clavier & LED

APP controle                  APP Contrôle                                  Bluetooth               Bluetooth-GSM

Bluetooth-ontvanger              Récepteur Bluetooth                               Ja/Oui                  Ja/Oui

VEILIGHEID                   SÉCURITÉ

Til-/kantelsensor               Capteur de soulèvement/basculement                        Ja/Oui                  Ja/Oui

Noodstop-knop                 Bouton d'arrêt d'urgence                             Ja/Oui                  Ja/Oui

Pincode                    Code PIN                                  Pin Code/Code PIN             Pin & Geofence

STANDAARD INSTALLATIE-UITRUSTING        EQUIPEMENT D'INSTALLATION STANDARD

Lengte afbakeningskabel (m)          Longueur du câble périmétrique (m)                         0                    0

Grondpennen                  Clous de fixation                                 20                    20

Laadstation                  Station de recharge                               Ja/Oui                  Ja/Oui

Afdak Laadstation               Abri pour station de recharge                        In Optie/En option            In Optie/En option

KARAKTERISTIEKEN                CARACTERISTIQUES

Gewicht - inclusief batterijen (kg)      Poids, batteries incluses (kg)                           9,8                   9,8

Afmetingen robot (LxlxH)            Dimensions robot (LxlxH)                          540X450X252 mm              540X450X252 mm

Wielen                     Profil de roue                               Klassiek/Classique            Klassiek/Classique

Geluidsniveau (db(A))             Niveau sonore db(A)                                59                    59

Beschermingsniveau               Niveau de protection                               IP44                   IPx4
 16                              * m² stemt overeen met de maximum capaciteit van de batterij / *m² correspond à la performance max. de la batterie
L85 Elite            L250 Deluxe             L250i Elite            L250i Elite S+            L350i Elite


       2.200               2.600                3.200                5.000                7.000

      Brushless             Brushless              Brushless              Brushless              Brushless

      1x7,5 Ah              1x7,5 Ah              1x7,5 Ah              2x7,5 Ah              1x15 Ah

       55%                 45%                 45%                 45%                 45%

       45%                 35%                 35%                 35%                 35%

       35%                 20%                 20%                 20%                 20%

       03:00               03:30                03:30                07:00                07:00

      Contact              Contact               Contact               Contact               ContactMes met 4 tanden/ Lame à 4 dents  Mes met 4 tanden/ Lame à 4 dents  Mes met 4 tanden/ Lame à 4 dents  Mes met 4 tanden/ Lame à 4 dents  Mes met 4 tanden/ Lame à 4 dents

       29                 29                 29                 29                 36

       25-65               25-70                25-70                25-70                24-64

       Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui

        –                 –                 Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui

        –                 –                  –                  –                  –

        –                Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Nee/Non

       Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui

       Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui

        4                 8                  8                  8                  8      Nee/Non            In Optie/En option            Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui     Display/Écran       Touchscreen Display/Écran tactile  Touchscreen Display/Écran tactile  Touchscreen Display/Écran tactile  Touchscreen Display/Écran tactile

      Bluetooth             Bluetooth            Bluetooth - GSM           Bluetooth - GSM           Bluetooth - GSM

       Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui       Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui

       Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui

    Pin Code/Code PIN         Pin Code/Code PIN           Pin & Geofence           Pin & Geofence           Pin & Geofence        0                 0                  0                  0                  0

       20                 20                 20                 20                 20

       Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui               Ja/Oui

    In Optie/En option         In Optie/En option         In Optie/En option         In Optie/En option         In Optie/En option       13,5                15,3                15,3                16,2                18,4

    600x440x310 mm           580x500x290 mm           580x500x290 mm           580x500x290 mm           700x480x300 mm

     Getand/Denté        Flex Rubber/Caoutchouc Flex     Flex Rubber/Caoutchouc Flex     Flex Rubber/Caoutchouc Flex     Flex Rubber/Caoutchouc Flex

       64                 63                 63                 63                 69

       IP44                IP44                IP44                IP44                IP44
                                                                                        17
18
20.000           m
                                                                                                   2
                                    Kracht en elegant, voor grote oppervlakken
                                    Puissant et élégant, pour les très grandes surfaces
                                    Een krachtige robot met een aantrekkelijk design dat typisch is voor Italiaanse producten. De
                                    robot kan oppervlakken tot 20.000 m² beheren, ook tuinen met afzonderlijke gebieden. De 2
                                    modellen hebben de ZCS Connect module om altijd en overal geconnecteerd te zijn.

                                    Un robot puissant avec un design attrayant typique des produits italiens, qui peut gérer des
                                    jardins jusqu’à 20.000 m², même ceux avec plusieurs zones distinctes. Les deux modèles
                                    sont également équipés du nouveau module ZCS Connect pour se connecter et interagir avec
                                    Ambrogio à tout moment et partout.

   INNOVATIVE   TOUCH DISPLAY  BLUETOOTH & GSM  ZCS CONNECT
   MOTHERBOARD
                                       10.000      m
                                                 2
                                                     € 9.999,00            20.000      m
                                                                                2
                                                                                      € 13.999,00

      Efficiënte Brushless motors
      Moteurs brushless à haute efficacité
                                    Perfect maairesultaat, zelfs op oneven terrein
                                    Coupe parfaite même sur un terrain inégal
      Beheert tot 8 graszones
      Gère jusqu’à 8 zones distinctes               Gepatenteerde achterwielenvoor een uitstekende grip op alle terreinen, ook op
                                    natte oppervlakken.
                                    Roues arrière brevetées Pour une excellente adhérence sur tous les types de terrain,
                                    même sur les surfaces mouillées.
      Hellingen tot 45%
      Pentes jusqu’à 45%
                                    Maaisysteem met slimme opsplitsingDe robot maakt en slaat virtuele kaarten op van het te maaien gebied
                                    en onthoudt de gebruikte werktijden voor elk gebied. Wanneer de robot werkt in een gebied die voor een tijd niet is
                                    gemaaid, snijdt het gras met een spiraalsysteem dat overlapt met het willekeurige snijden.
      Krachtige lithium-ion batterijen              Système de coupe avec partition intelligenteLe robot crée et garde en mémoire des cartes virtuelles de
                                    la zone à tondre et se souvient des temps de travail utilisés pour chaque zone. Lorsque le robot travaille dans une zone qui
      Batteries lithium-ion puissantes
                                    n’a pas été tondue depuis un certain temps, il coupe l’herbe avec un système en spirale qui chevauche la coupe aléatoire.
      Lichtgewicht en stevige
      koolstofbehuizing
      Een uniek ontwerp met golvende lijnen, dit gecombineerd
      met koolstof, maakt de robot robuust en aantrekkelijk.
      Coque en fibre de carbone très légère
      Une conception unique aux lignes sinueuses, combinées
      au carbone, rend le robot robuste et attrayant.
Touchscreen Display          Bumper              Snijmessen 3 discs            Magnetische stopknop            Robot in laadstation
Écran tactile             Pare-chocs            Lames de coupe 3 disques         Bouton d’arrêt magnétique         Robot dans la station de charge
                                                                                              19
30.000            m
                                                                                 2

                                                                                     € 18.999,00

                               De enige robotmaaier met een bereik tot 30.000m² die in staat
                               is tot op de cm nauwkeurig te maaien en de installatie van een
                               perimeterkabel overbodig maakt !
                               Le seul robot d’une portée pouvant atteindre 30.000 m² capable de
                               tondre avec précision jusqu’au cm !

                               Ambrogio L400 is ideaal om grote oppervlakken zoals parken, golfterreinen, luchthavens
                               en voetbalvelden zeer snel en nauwkeurig te maaien. De geavanceerde maai- en
                               navigatiesystemen garanderen dat het gebied gemaaid wordt op een zo kort mogelijk
                               tijd, geen enkele zone wordt vergeten.

                               L’entretien de très grandes surfaces, telles que les aérodromes, les terrains de golf, les terrains
                               de football et les parcs deviennent faciles avec Ambrogio L400 Elite. Les systèmes de coupe et
                               de navigation avancés garantissent une couverture de la zone dans les plus brefs délais, sans
                               laisser de zone et avec une précision jusqu’au cm!                               Gepatenteerde achterwielenvoor een uitstekende grip op alle terreinen, ook op
      Efficiënte Brushless motors            natte oppervlakken.
      Moteurs brushless à haute efficacité       Roue arrière brevetée Pour une excellente adhérence sur tous les types de terrain,
                               même sur les surfaces mouillées.

      60 Ah Lithium-Ion Batterij            REFERENTIEEL GPSHet referentieel GPS-systeem stelt de robotmaaier in staat om
                               grote gebieden te maaien zonder dat het nodig is om het gebied te begrenzen met een
      Batterie au Lithium-Ion de 60 Ah         perimeterkabel. De robotmaaier kan zelfstandig maaien doordat hij onthoudt welke gebieden
                               al gemaaid zijn.
      Lichtgewicht en stevige              GPS DE REFERENCE Grâce au système GPS de référence, le robot tond de grandes
      koolstofbehuizing                 surfaces sans devoir limiter la zone à l’aide d’un câble périmétrique. Il est capable de tondre
                               de manière autonome, car il retient les zones qui ont déjà été tondues.
      Coque en fibre de carbone très légère
      Perfect maairesultaat, zelfs op          Maaisysteem met voorgeprogrammeerd padBij de installatie kunt u een kaart invoeren zodat de robot
      oneven terrein                  paden en evenwijdige lijnen uitzet om het gebied zo snel mogelijk te maaien.
      Coupe parfaite même sur un terrain        Système de coupe à itinéraire prédéfini Une carte peut être définie au moment de l’installation, ce qui
      inégal                      permet au robot de générer des chemins et des lignes parallèles afin de couvrir la zone de tonte dans les plus brefs délais.
Regensensor (kan uitgeschakeld  Gepatenteerde achterwielen  Snijmessen 3 discs            Bluetooth-ontvanger + App         Robot in laadstation
worden)             Roue arrière brevetée    Lames de coupe 3 disques         Récepteur Bluetooth + App         Robot dans la station de charge
Capteur de pluie pouvant être
désactivé

20
BESCHRIJVING MODELLEN             DESCRIPTION DES MODÈLES                 L400i B         L400i Deluxe          L400 Elite
Vermogen                   PUISSANCE

Max maaicapaciteit(-20%)*           Capacité de tonte maximale (-20%)*             10.000            20.000            30.000

Type motor                  Type de moteur                      Brushless          Brushless           Brushless

Lithium-Ion batterij (25,9V)         Batterie Lithium-Ion (25,9V)                2x15Ah            4x15Ah            4x15Ah

Maximale hellingen (%)            Pente maximum (%)                      45%              45%              45%

Aanbevolen maximale hellingen (%)       Pente maximum conseillée (%)                35%              35%              35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%) Pente maximum près du câble (%)               20%              20%        35% (border)/35% (bord)

Gemiddelde werktijd (+- 20%)         Temps de travail moyen (+/- 20%)              06:00            11:00             11:00

Laadwijze                   Type de recharge                      Contact           Contact            Contact

MAAISYSTEEM                  SYSTÈME DE COUPE
                                                  Mes met 4 tanden/      Mes met 4 tanden/       Mes met 4 tanden/
Type mes                   Type de lame                     Lame à 4 dents        Lame à 4 dents        Lame à 4 dents
Maaibreedte (cm)               Largeur de coupe (cm)              84 (3 discs)/84 (3 disques)  84 (3 discs)/84 (3 disques)  84 (3 discs)/84 (3 disques)

Maaihoogte (mm)                Hauteur de coupe (mm)                    25-85            25-85             25-85

Maaien in spiraal               Coupe en spirale                      Ja/Oui            Ja/Oui        Onnodig/Pas nécessaire

Maaisysteem met slimme opsplitsing      Système de coupe «Partitions intelligentes»         Ja/Oui            Ja/Oui        Onnodig/Pas nécessaire

Maaisysteem met voorgeprogrammeerd pad Système de coupe «Chemin prédéfini»               Nee/Non            Nee/Non            Ja/Oui

Eco Modus                   Mode Eco                          Ja/Oui            Ja/Oui            Ja/Oui

Regensensor                  Capteur de pluie                      Ja/Oui            Ja/Oui            Ja/Oui

Aantal zones                 Nombre de zones gérées                    8              8             No Limit

NAVIGATIE                   NAVIGATION
                                                                                Referentieel GPS/
GPS                      GPS                              –              –           GPS de référence
Connectiemodule (GPS, GSM)          Module ZCS Connect (GPS, GSM)               Ja/Oui            Ja/Oui            Nee/Non

CONTROLESYSTEEM                DISPOSITIFS DE COMMANDE
                                                 Touchscreen Display/     Touchscreen Display/
Gebruikersinterface              Interface utilisateur                                               Display/Écran
                                                   Écran tactile        Écran tactile
APP controle                 APP Contrôle                      Bluetooth-GSM        Bluetooth-GSM          Bluetooth

Bluetooth-ontvanger              Récepteur Bluetooth                    Ja/Oui            Ja/Oui            Ja/Oui

VEILIGHEID                  SÉCURITÉ

Til-/kantelsensor               Capteur de soulèvement/basculement             Ja/Oui            Ja/Oui            Ja/Oui

Noodstop-knop                 Bouton d'arrêt d'urgence                  Ja/Oui            Ja/Oui            Ja/Oui

Pincode                    Code PIN                        Pin & Geofence        Pin & Geofence        Pin Code/Code PIN

STANDAARD INSTALLATIE-UITRUSTING       EQUIPEMENT D'INSTALLATION STANDARD

Lengte afbakeningskabel (m)          Longueur du câble périmétrique (m)              0              0         Onnodig/Pas nécessaire

Grondpennen                  Clous de fixation                      100             100              100

Laadstation                  Station de recharge                    Ja/Oui            Ja/Oui            Ja/Oui

Afdak Laadstation               Abri pour station de recharge             In Optie/En option      In Optie/En option      In Optie/En option

KARAKTERISTIEKEN               CARACTERISTIQUES

Gewicht - inclusief batterijen (kg)      Poids, batteries incluses (kg)                45              49              49

Afmetingen robot (lxbxh)           Dimensions robot (LxlxH)               1.200x970x380 mm       1.200x970x380 mm       1.200x970x380 mm

Wielen                    Profil de roue                    Klassiek/Classique      Klassiek/Classique      Klassiek/Classique

Geluidsniveau (db(A))             Niveau sonore db(A)                     75-65            75-65             75-65

Beschermingsniveau              Niveau de protection                    IP21             IP21             IP21
* m² stemt overeen met de maximum capaciteit van de batterij / *m² correspond à la performance max. de la batterie                                21
We zijn in het tijdperk van digitale technologie, het
internet, cloud en connectiviteit, maar ook van maatwerk
en flexibiliteit van intelligente producten. Dit heeft geleid
tot de geboorte van de nieuwe en revolutionaire NEXT-lijn.
De Z (post millenniaire) generatie ZCS robot-grasmaaiers,
ontworpen om toekomstige behoeften te anticiperen.
De NEXT lijn heeft twee modellen die kunnen worden
geconfigureerd in zes verschillende robots: modulaire,
aangepast aan verschillende tuinbehoeften, intuïtief,
uitgerust met intelligente batterijen, brushless motoren,
rubberen wielen, nieuwe intelligente technologieën
waarmee de robot kan worden beheerd en gecontroleerd
waar de gebruiker zich ook bevindt, hoge prestaties met
inductieve lading.
Extreem goed presterende grasmaaiers met de
uiterste betrouwbaarheid die wordt geleverd met een
garantie tot 6 jaar *.

Ideaal voor middelgrote tuinen, het kan ook worden
aangepast voor nog kleinere tuinen met behulp
van de juiste batterijkits. Hoe minder gazon, hoe
minder u uitgeeft zonder af te zien van topkwaliteit,
toekomstgerichte technologie!
De maaiprestatie in de buurt van het laadstation is ook
verbeterd: de nieuwe “reverse” laadfunctie laat toe het
station te positioneren op de rand van de tuin waardoor
de maaiprestatie wordt verbeterd. De NEXT lijn biedt
Power Unit KITS die Ambrogio 4.0 kan gebruiken om          DE NIEUWE GENERATIE
zijn functionaliteit en prestaties te veranderen. De
gloednieuwe 4.0 modellen zijn super-technologisch,         ROBOTMAAIERS
super-intelligent en interactief, speciaal voor u gemaakt!
                                  LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE
Nous sommes à l’ère de la technologie numérique, de
l’Internet, du Cloud et de la connectivité, mais aussi de la
                                  TONDEUSES-ROBOT
personnalisation et de la flexibilité des produits intelligents.
Cela a conduit à la naissance de la nouvelle ligne
révolutionnaire NEXT. La génération Z (post-millénaire) des     MET EEN GARANTIE VAN 6 JAAR!
tondeuses-robots ZCS, conçues pour anticiper les besoins
futurs. La ligne NEXT présente Ambrogio 4.0 avec deux        AVEC UNE GARANTIE DE 6 ANS!
modèles pouvant être configurés en six modèles de tondeuses
robotisées: modulaires, adaptables à différents besoins de
jardin, intuitifs, équipés de batteries intelligentes, de moteurs
sans balais, de roues à profil en caoutchouc, de nouvelles
technologies intelligentes intégrées qui permettent de gérer
et contrôler le robot quel que soit l’endroit où se trouve
l’utilisateur, hautes performances et caractéristiques de charge
inductive.
Tondeuses à gazon extrêmement performantes, fiables
et assorties d’une garantie allant jusqu’à 6 ans *.

Idéale pour les jardins de taille moyenne, elle peut être
adaptée à des espaces encore plus petits en utilisant les kits
de batterie appropriés. Moins de gazon, moins vous dépensez
sans renoncer à une technologie d’avant-garde de haute
qualité!
Les performances de coupe à proximité de la station de charge
ont également été améliorées: la nouvelle fonction de charge
«inversée» permet à la station de se positionner sur le bord du
jardin, perfectionnant ainsi l’action de coupe. La ligne NEXT
fournit des KITS d’unités de puissance qu’Ambrogio 4.0 peut
utiliser pour modifier ses fonctionnalités et ses performances.
Les nouveaux modèles 4.0 sont super-technologiques, super-
intelligents et interactifs, créés spécialement pour vous!
Vous pouvez aussi lire
Partie suivante ... Annuler