Happy View Day/ - siha.de

 
Happy View Day/ - siha.de
Wereldbeurs voor Oldtimers, Classic- en Prestige-Automobielen,
Motorsport, Motoren, Onderdelen, Restauratie en Wereld Clubmeeting
Salon Mondial de l’Automobile Classique et de Collection, Automobiles de Prestige, Sport-
Classiques, Motos, Pièces de Rechange, Restauration et La Rencontre Mondiale des Clubs

             April
             Avril  Happy View Day/avant-première
                        Preview
Happy View Day/ - siha.de
Version 08.2016

    FG4               FG1

                    FG2
         FG3

          Eingang
          Süd/Halle 1
               Eingang
               Halle 1A
Happy View Day/ - siha.de
INSCHRIJVING
      INSCRIPTION
International:
S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH
Postfach 3164
D-52118 Herzogenrath, Germany
Tel.: + 49 (0) 24 07-1 73 00/1 80 64
Fax: + 49 (0) 24 07-1 77 11           BTW-nummer: / ID.TVA:                                           Essen, 5* t/m 9 april 2017
info@siha.de, www.siha.de            DE 162203250                                                5 april
                                                                               avril Happy View Day /avant-première
                                                                                          Preview

 Gelieve duidelijk schrijven: / Prière d’écrire clairement:
Naam/ firma:																		Telefoon Nummer algemeen:
Nom / entreprise: 																		Téléphone Nombre général:
Straat:														                                					Telefoon Nummer Contactpersoon:
Rue:														                                  					Téléphone Nombre Personne de contact:
Postcode, Stad, Land:													                         					Mobil Nummer Contactpersoon:
Code Postal et Lieu:													                          					Téléphone Nombre Personne de contact:
Internet Adres:														                               				Fax:
Adresse Internet:														                              				Fax:
Contactpersoon: 																		E-Mail algemeen:
Personne de contact:					 													E-Mail général:
BTW-nummer: 																		E-Mail Contactpersoon:
ID.TVA:    																	E-Mail Personne de contact:

 Afwijkend factuuradres: A.u.b. zie achterzijde!1 / Adresse de facturation divergente: Prière de consulter le verso du courrier! 1
Naam/firma:
Nom/entreprise:
Straat:						                                               Postcode, Stad, Land:
Rue:                                                   Code Postal et Lieu:
BTW-nummer:
ID.TVA:

 Wij bestellen: / Veuillez nous réserver:                          Alle prijzen zijn exclusief BTW. / Tous les frais de location s‘entendent hors TVA.

1

  Indoor-onderdelenmarkt, normstandplaats(en) uitsluitend voor gebruikte onderdelen: / Marché à l’intérieur des pièce de rechange, la (les) surface(s) de stand
  standard seulement pour pièces de rechange usagées:

          Standplaats(en)
          Stand(s), d‘une surface de 			      3,60 mtr. front   x
                                 mtr. de largeur x 			       2,0
                                                 mtr. diep (geen wanden)
                                               		 mtr. de profondeur (sans panneaux) 		           €400,--per standplaats
                                                                                 par stand

2

    Standoppervlakte voor nieuwe onderdelen – originele of reprodukties –, originele oude literatuur, automobilia, originele oude deco-objekten, nostalgische verzamelobjecten,
    etc.: / Surface des stands pour les pièces de rechange neuves-d’origine ou de reproduction-littérature anciennes d’origine, automobilia, les objets de Déco d‘origine, les objects
    de collection et curiosités retro, etc.:

             meter front
             mètres de façade
                                    meter diep
                                    mètres de profondeur
                                                              totaal opp. in m2/
                                                              surface totale en m2/       €80,--   per m2
                                                                                     par m2

3

    Standoppervlakte voor miniaturen, onderhouds- en reinigingsprodukten, oliën, gereedschappen, restauratiematerialen, nieuwe of gereproduceerde literatuur, horloges, kunst,
    kleding, dienstverlening, Event organisatoren, musea, decoraties, pins, gereproduceerde deco-objekten en accessoires: (Uitgeverijen, promotie firma’s en anderen: m2-Prijzen op
    aanvraag) / Surface des stands pour les miniatures, produits d’entretien et de nettoyage, huiles, outils, produits de restauration, littérature neuve ou de reproduction, horloges,
		   art, vêtements, services, organisateurs des manifestations, musées, décorations, pins, objets de déco reproduit et accessoires: (Maisons d’édition, agences de promotion
		   etc.: prix du m2 sur demande.)

             meter front
             mètres de façade
                                     meter diep
                                     mètres de profondeur
                                                                totaal opp. in m2/
                                                                surface totale en m2/     €90,--   per m2
                                                                                     par m2

4

    Standoppervlakte voor de verkoop van klassieke automobielen, oldtimers, prestige automobielen, motorrijwielen, boten, vliegtuigen en voor restauratiebedrijven:
    Surface de stand pour la vente de voitures classiques, de voitures anciennes, d’automobiles de prestige, motocyclettes, bateaux, avions et pour les entreprises de restauration:

             meter front
             mètres de façade
                                       meter diep
                                       mètres de profondeur
                                                                  totaal opp. in m2/
                                                                  surface totale en m2/   €85,--        per m2
                                                                                          par m2

5

  Voertuig-verkoopparkeerplaatsen aangeboden door professionele exposanten in de hal: / Emplacements de voitures pour exposants professionels dans le hall:
          Standplaats(en)
          Emplacement(s)                   €550,--    per automobiel
                                           par voiture

		 Techno-Classica Open-Air: Standoppervlakte voor automobielen die ter verkoop worden aangeboden door professionele exposanten op de Koopjes-Markt in de openlucht.
		 Emplacements de voitures pour exposants professionels pour „Le Coin des bonnes affaires“ sur le terrain en plein air.

          Bij een verkoopprijs: tot    10.000,–
          En cas de prix de vente: jusqu’à 10.000,–					   €375,--
                                  			 per automobiel
                                           par voiture
                                                           boven 10.000,–
                                                           à partir de 10.000,–        €450,--
                                                                                per automobiel
                                                                                par voiture

6

  Voertuig-verkoopparkeerplaatsen aangeboden door private exposanten in de hal: / Emplacements de voitures pour exposants privés dans le hall:
          Standplaats(en)
          Emplacement(s)                   €450,--   per automobiel
                                          par voiture

		 Techno-Classica Open-Air: Standoppervlakte voor automobielen die ter verkoop worden aangeboden door private exposanten op de Koopjes-Markt in de openlucht.
		 Emplacements de voitures pour exposants privés pour „Le Coin des bonnes affaires“ sur le terrain en plein air.

          Bij een verkoopprijs: tot    10.000,–
                                    € 275,--
                                  			 per automobiel
          En cas de prix de vente: jusqu’à 10.000,–					 par voiture
                                                          boven 10.000,–
                                                          à partir de 10.000,–          €350,--
                                                                               per automobiel
                                                                               par voiture

7

  Standoppervlakte voor Clubpresentatie, belangengroepen: / Surface de stand pour la présentation des clubs, groupements d’intérêts:
          gewenste opp. minimum
          surface souhaité minimale
                                 gewenste opp. maximum
                                 surface souhaité maximale
Te exposeren objecten: / Indications concernant, objets à exposer:          Met deze inschrijving erkennen wij de deelname- en handelsvoorwaarden aan alsmede de ontvangst
                                           hiervan. Let vooral op de verplichte opname in de beurscatalogus – media flat rate, zie num-
                                           mer 14 van de deelnemingsvoorwaarden. / En signant la présente inscription nous reconnaissons
                                           les Conditions de Participation en tous points lu et approuvé. Veuillez tenir compte de l’insertion
                                           obligatoire dans le catalogue du salon – forfaitaire média, voir point 14 des Conditions de
Co-exposant(en) en tentoongestelde voorwerpen (zie deelnamevoorwaarden        participation.
punt 6) / Co-exposant(s) qui expose etobjets d’exposition
(voir conditions de participation chiffre 6):                     Plaats van voltrekking en gerechtelijk domicilie: Aken. / Lieu d’exécution et tribunal compétent:
                                           Aix la Chapelle.

                                           Plaats en datum:		             Handtekening en Firmastempel:
                                           Lieu et date:		               Signature juridiquement obligatoire et cachet de l’entreprise:
1Geef hier a.u.b. uw afwijkend factuuradres aan dat wij voor de correcte behandeling van uw aanmelding dringend nodig hebben. Als de factuur achteraf wordt gewijzigd (bijvoorbeeld
 wegens wijziging van de rechtsvorm, het adres, de naam of wegvallen van de btw op grond van te late mededeling van het btw-nummer) wordt een vast kostenbedrag van EUR 50,00
 exclusief btw berekend.

 Veuillez, s’il vous plaît, y indiquer le plus rapidement possible les nouvelles données concernant la facturation afin que nous puissions prendre correctement en compte votre inscription.
 En cas de modification ultérieure des données nécessaires à l’établissement d’une facture (par exemple changement de statut, d’adresse, de nom, ou de non-imposition sur le chiffre
 d’affaires, et si le numéro fiscal intracommunautaire exigé pour le règlement de la TVA a été fourni trop tard), un forfait de 50,00 euros sera facturé et ajouté au montant de la TVA.
SE R V I C E O R D ER                                                       Stand-Nr.: / N o de stand:

       CO M M A N D E DE SERVICES                                                     Wordt door organisator ingevuld.
                                                                         Remplissage par l’organisateur.

 1        Reklame artikelen – Wij bestellen: / Matériel de publicité – Nous commandons:
         stuk(s) A0 Poster à        5,–/stuk (excl. Verzendkosten2 )            stuk(s) A2 Poster (plano, gratis, excl. Verzendkosten2 )
         Pièces d’affiches A0 au prix de 5,– par pièce (en plus Frais d’expédition 3)       Pièces d’affiches A2 (lisses, gratuites, en plus Frais d’expédition 3)
2
 Verzendkosten:     8,50 binnen duitsland/rol;     18,50 binnen Europa/rol; max. 5 stuks/rol
3
 Frais d’expédition:   8,50 pour l’Allemagne/rouleau;   18,50 pour l’étranger européen/rouleau; max. 5 pièces par rouleau
         stuk(s) A2 Poster (gevouwen A4; gratis)                            stuk(s) Auto stickers (gratis)
         Pièces d’affiches A2 (pliés A4; gratuites)                          Pièces d’autocollants pour voitures (gratuits)
         stuk(s) Bezoekers info brochure (B5 gevouwen; gratis)                     stuk(s) Post stickers (gratis)
         Pièces de dépliants informationnels pour visiteurs (B5, pliés; gratuits)           Pièces d’autocollants pour lettres (gratuits)
Grotere hoeveelheden op aanvraag. / Grandes quantités seulement sur demande.

 2        Tapijt – Wij bestellen hiermee bij wijze van huur voor de complete duur van de beurs.
         Tapis – Nous souhaitons réserver en location pour toute la durée du salon.
        m 2 Expo-Tapijt met afdekfolie inclusief plaatskosten op stand              6,–/m 2 .  meer kwaliteiten op aanvraag
        m 2 de tapis d’exposition fixé avec transparent de paillage sur notre stand au prix de  6,–/m 2 .  Plus vaste qualité sur demande
Het aantal m 2 hangt af van de bevestigde standoppervlakte. Kleine afwijkingen voor behouden! / La taille en m 2 du tapis dépend des dimensions de la surface
de stand confirmée. En conséquence, des divergences insignifantes par rapport aux quantités commandées sont possibles.
Kleur:*     Zwart       Rood       Blauw      Groen       Grijs
Couleur:*    Noir       Rouge      Bleu       Vert        Gris
A        Wij nemen het Tapijt na einde beurs mee.
        Nous emmenons le tapis après la fin de l’exposition pour le réutiliser.
B        Wij laten het Tapijt na einde beurs achter en geven opdracht aan S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH het Tapijt tegen betaling van
          1,50/m 2 te verwijderen./ Nous laissons le tapis après la fin de l’exposition en chargeant S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH de le
        reprendre aux prix de 1,50/m 2 .
Als u geen keuze doet, worden u de verwijderingskosten berekend (punt B). Een wijziging achteraf is niet mogelijk./Si vous ne faites pas un choix, les
coûts de la collection et du traitement des ordures vous seront facturés (point B). Une modification ultérieure n'est pas possible.
         Paaltjes, Ketting * – Wij bestellen hiermee bij wijze van huur voor de complete duur van de beurs.
 3        Poteaux d’arrêt, chaînes d’arrêt * – Nous souhaitons réserver en location pour toute la durée du salon.

         Paaltjes               7,50 per stuk               Premium paaltjes, verchroomt                 12,50 per stuk
         Poteaux d‘arrêt           7,50/pièce                Poteaux d‘arrêt „Premium“ chromée              12,50/pièce
         Ketting               1,50 per meter              Fluwelen touwtje, zwart, 1,80 m               7,50 per meter
         Chaînes d‘arrêt           1,50/mètre                Cordon d’arrêt, velours, noir, 1,80 m            7,50/mètre

         Opbouw-Armbandjes voor opbouw: (Verklaring zie achterzijde.)
 4        Montage-Bracelets d’accès: (Voir explications à cela au verso.)
Wij bestellen het volgende aantal gratis opbouwbandjes voor Techno-Classica Essen 2017.
Par la présente, nous commandons le nombre suivant de bracelets gratuits pour la période de montage du Techno-Classica Essen 2017:
        Ma, 3 april 2017               Di, 4 april 2017           Wo, 5 april 2017
        Lundi, 3 avril 2017              Mardi, 4 avril 2017          Mercredi, 5 avril 2017
Let u a.u.b. erop dat er iedere dag een nieuwe kleur geldt daarom gelieve het precise aantal per dag aan tegeven. / Tenez compte que chaque jour une
couleur différente soit utilisée, afin qu’il faut indiquer le nombre exacte de bracelets d’accès nécessités chaque journée.
         Service: (Verklaring zie achterzijde.)
 5        Services: (Voir explications à cela au verso.)
De service kan onder www.siha.de/service worden ingezien.
Le services de l’exposition vous regardé sous www.siha.de/service.
         Standthema / acties / programma / eregasten:
 6        Sujet du stand / actions / programme de cadre / invités d’honneur:
Stelt u zich a.u.b. op de hoogte van uw gepland standthema, eventuele acties (kaderprogramma) en door u speciaal uitgenodigde eregasten:
Informez-nous sur le sujet projeté de votre stand, des éventuelles actions (programme de cadre) et des hôtes d’honneur spécialement invités par vous:

De aangegeven prijzen zijn netto prijzen, exclusief B.T.W. Bestellingen worden de exposant voor de beurs op het op de aanmelding vermelde
(rekening) adres in rekening gesteld en dienen voor beursbegin voldaan te zijn. Betaling ter plaatse kan niet. Hiermee erkennen wij de deel-
name en handelsvoorwaarden aan alsmede de ontvangst hiervan. Plaats van voltrekking en gerechte lijk domicilie: Aken. / Les prix indiqués
sont des prix nets; il faut ajouter la TVA respectivement valable. Les positions commandées sont portées en compte par l’organisateur avant
le début du salon et la facture est envoyée à l’adresse (de facturation) fournie avec l’inscription elles doivent être réglées dans le délai
indiqué sur la facture avant l’ouverture du salon. Le palement sur place n’est pas possible. Avec cette commande nous admettons les condi-
tions juridiquement obligatoires. Pour toute contestation, le tribunal de Aachen sera seul compétent.

Firma: / Entreprise:                           Naam: / Nom:

Plaats en datum: / Lieu et date:                     Handtekening en Firmastempel: / Signature juridiquement obligatoire et cachet de l’entreprise:

S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH, Postfach 3164, D-52118 Herzogenrath. Faxen aan: / S.v.p. faxer au n o de fax: +49 (0) 24 07-1 77 11
                Vanaf 4 maart 2017 wordt voor uw bestelling een opslag van 20% berekend!
             A partir du 4 mars 2017, une augmentation de 20% sera calculée pour votre commande!

                             * Zolang de voorraad strekt! / Jusqu’à épuisement des réserves!
VERKLARINGEN/ EXPLICATIONS
Bij (4) Richtlijnen voor de opbouw van Techno-Classica Essen 2017!         Quant à (4) Directives pour la période de montage de la Techno-Classica
Voor nog meer zekerheid voor exposanten van Techno-Classica Essen 2017,       Essen 2017!
dienen de opbouw(arm)bandjes zichtbaar aan de pols gedragen te worden,       Dans l’esprit d’une augmentation réitérée de la sécurité pour les exposants
met als doel dat enkel personen die het recht hebben zich op het beursterrein    au Techno-Classica Essen 2017, il faut porter les montage-bracelets d’accès
op te houden toegang verleend wordt.                        ostensiblement au poignet. De cette façon, l’accès au parc des expositions est
Geduren de opbouw van Techno-Classica Essen 2017 zullen de toegangs-        garanti exclusivement aux personnes autorisées.
controlles verscherpt worden en enkel exposanten en of toeleveranciers       Pendant la période de montage au Techno-Classica Essen 2017, nous
in het bezit van voorgenoemde opbouwbandjes het beursterrein mogen         allons renforcer les contrôles de l’accès. Uniquement les exposants
betreden. Wij vragen u daarom ook om, voor uw bedrijf, uw toeleveran-        et les fournisseurs portant les bracelets mentionnés ci-dessus reçoi-
ciers, standbouwer of voor andere personen in uw opdracht handelend,        vent accès au parc des expositions. C’est pourquoi nous vous prions de
het aantal opbouwbandjes m.b.v. het bijgevoegde formulier te bestellen.       bien vouloir commander le nombre de bracelets nécessités pour votre
                                          entreprise, vos fournisseurs et d’autres personnes chargées par vous
Bij (5) Exposanten Service                             avec le formulaire ci-joint.
De exposanten service bevat alle noodzakelijke bestelformulieren voor service,
opbouw en inrichting van uw stand. Leveringsvoorwaarden kunt u op internet     Quant à (5) Service pour les exposants
inzien. U ontvangt voor alle bestellingen een bevestiging van de Messe Essen.    Le service pour les exposants contient tous les formulaires de comman-
Diverse services waaronder (bevestigingspunten aan het plafond v.d. hal of     des nécessaires pour les services, le montage et l’équipement de votre
dakconstructie, Elektrahoofdaansluiting, sprenkelinstalaties, bewaking, telefoon,  stand. Veuillez déduire également les conditions de l’affaire et les moda-
wateraansluiting, etc. kunnen enkel via de Messe Essen bestelt worden, en wor-   lités de livraison ainsi que les directives techniques ou bien sur internet.
den uitsluitend door partners van de Messe Essen uitgevoerd. Let u a.u.b. vooral  Pour toutes les commandes de services de la Messe Essen, vous rece-
op de „Technischen Richtlinien“ in het service-boek en de leveringsvoorwaar-    vez une confirmation du côté de celle-là. Certains services (suspensions
den. Wij raden verder aan een exposanten verzekering af te sluiten.         accrochées au plafond des halls d’exposition, constructions du toit, ins-
Voor vragen staat ons Service Team en dat van de Messe Essen te uwer beschikking.  tallations d’arrosage, surveillance, branchements de télécommunication,
Om tijdige levering door de verschillende Service firma’s te garanderen vragen   raccordements de l’eau etc.) peuvent uniquement être commandés chez la
wij u al uw services voor 3 maart 2017 bij S.I.H.A. Ausstellungen Promotion     Messe Essen et sont exécutés exclusivement par les partenaires de service de
GmbH of Messe Essen te bestellen. Services die na 3 maart 2017 besteld       la Messe Essen. Par ailleurs, nous vous recommandons de conclure une assu-
worden moeten met een prijsverhoging van 20 % rekening houden. Wij vragen u     rance d’exposition. Pour toute question notre équipe de service ainsi que celle
derhalve service(s) tijdig aan ons of de Messe Essen door te faxen.         de la Messe Essen sont bien à votre disposition. Pour garantir une exécution
                                          dans le délai fixé par les différents partenaires de service, nous vous prions de
                                          bien vouloir adresser toutes les demandes jusqu’au 3 mars 2017 à nous et à la
                                          Messe Essen. Pour les services commandés après le 3 mars 2017, vous devez
                                          vous attendre à une augmentation de 20 %. C’est pourquoi nous vous prions de
                                          bien vouloir envoyer les services de bonne heure à nous et/ou à la Messe Essen.
DEELNAMECONDITIES
1                                              6
NAAM VAN DE BEURS                                      INSCHRIJVING
„TECHNO-CLASSICA ESSEN 2017“ / „TECHNO-COLLECTA ESSEN 2017“                 De inschrijving is een feit zodra de voorkant ingevuld en ondertekend teruggestuurd is

2                                              voor de sluitingsdatum. Co-exposanten moeten bovendien vermeld worden in het in-
                                              schrijvingsformulier.
PROMOTIE EN ORGANISATIE                                   Door middel van de inschrijving erkent de exposant en zijn eventuele mede-exposant
S.I.H.A. AUSSTELLUNGEN PROMOTION GMBH                            de deelnamevoorwaarden als bindend.
Banker Straße 14, 52134 Herzogenrath                            De exposant heeft er zorg voor te dragen dat standpersoneel en hulpkrachten van de
                                              voorwaarden en richtlijnen op de hoogte gebracht zijn.
3                                              Voorwaarden, anders dan en afwijkend van de door ons opgestelde erkennen wij niet,
                                              tenzij wij hiernee expliciet en schriftelijk hebben ingestemd. Uitzonderingen op de deel-
BEURS PLAATS                                        namevoorwaarden sluiten de algemene deelnamevoorwaarden als zodaning niet uit.
MESSE ESSEN, Jaarbeursterrain aan het Grugapark, Norbertstraße, D-45131 Essen

4                                              7
                                              TOELATING/DEELNAME
DATA EN OPENINGSTIJDEN                                   Met betrekking tot toelating van de exposant en de aangemelde objecten evenals de
      Woensdag   05.04.2017  14.00 – 20.00 uur                  acceptatie van het aanbod beslist de organisator en verstrekt de inschrijvende partij
      Happy View Day / Preview                            een schriftelijk bewijs van deelname.
      Donderdag   06.04.2017   9.00 – 18.00 uur                  Door de schriftelijke toezegging onzerzijds komt het contract tot stand. De inschrijver
      Vrijdag    07.04.2017   9.00 – 19.00 uur                  is voor een periode van vier weken gebonden aan de inschrijving.
      Zaterdag   08.04.2017   9.00 – 18.00 uur                  De organisator kan uit zakelijk gerechtvaardigde overwegingen, met name als de ter
      Zondag    09.04.2017   9.00 – 18.00 uur                  beschikking staande standoppervlakte niet toereikend is, individuele inschrijvers van
      Techno-Collecta Essen Open-Air:                         deelname uitsluiten en als het voor het bereiken van onze doelstelling noodzakelijk is
      Zaterdag   08.04.2017   9.00 – 18.00 uur                  de expositie tot bepaalde exposantengroepen en aanbiedersgroepen beperken.
      Zondag    09.04.2017   9.00 – 18.00 uur nieuw!              Verder behoudt de organisator zich het recht voor uit zakelijk gerechtvaardigde over-
                                              wegingen een beperking van de aangemelde expositieobjecten als ook een verandering
OP- EN AFBOUWTIJDEN                                     van de standoppervlakte door te voeren.
Opbouw: Maandag      03.04.2017    9.00 – 18.00 uur                 De toelating geldt alleen voor de in de deelnamebevestiging genoemde artikelen cq
      Dinsdag    04.04.2017    8.00 – 20.00 uur                 objecten voor de genoemde exposant(-en) en de genoemde stand cq oppervlakte.
      Woensdag    05.04.2017    7.00 – 13.00 uur
      Techno-Classica Essen Open-Air opbouw:                      8
      Woensdag 05.04.2017       12.00 – 13.30 uur                BETALINGSVOORWAARDEN
      Techno-Collecta Essen Open-Air opbouw:                      De volgende betalingsvoorwaarden worden met de op de S.I.H.A.-facturen afgedrukte
      Vrijdag    07.04.2017    12.00 – 18.00 uur                betailingsvoorwaarden en betailingstermijnen aangevuld en gelden gezamenlijk.
Afbouw: Zondag      09.04.2017    vanaf 19.00 uur                 De door de organisator in rekening gebrachte bedragen zijn, zonder aftrek, voor de op
      Maandag    10.04.2017    8.00 – 18.00 uur                 de rekening aangegeven datum te betalen. De exposant mag zijn standplaats niet
      Dinsdag    11.04.2017    9.00 – 14.00 uur                 bezetten voordat zijn rekening betaald is.
      Techno-Classica Essen Open-Air afbouw:                      Tot het moment van volledige kwijting behoudt de organisator zich het recht voor, alle
      Zondag     09.04.2017    18.15 – 19.00 uur                expositieobjecten en op de stand aanwezige inrichtingsartikelen van de standhouder
      Techno-Collecta Essen Open-Air afbouw:                      in onderpand te houden.
      Zondag     09.04.2017    18.15 – 19.00 uur nieuw!             De organisator is gerechtigd het onderpand, na schriftelijke kennisgeving die aan het
Eventueel gewenste vervroegde opbouwtijden moeten schriftelijk aangevraagd worden      laatst bekende adres van de schuldenaar te verzenden is, in de vrije verkoop te bren-
en zijn met kosten verbonden!                                gen. Aansprakelijkheid voor schade aan het onderpand wordt, tenzij in het geval van
5                                              opzet of grove nalatigheid, door de organisator niet genomen.

STANDKOSTEN/SERVICEKOSTEN                                  9
5.1  Voor exposanten die uitsluitend gebruikte onderdelen aanbieden:            ANNULERING EN NIET-DEELNAME
		  Standaard standplaats à 400,–; 3,60 m front x 2,0 m diep (géén wanden).        Na bericht van toezegging heeft de exposant onder voorbehoud van artikel 10 de huur
5.2  Voor exposanten die nieuwe onderdelen – originele of reprodukties –, originele oude  aan de organisator ook dan te betalen, wanneer hij van het contract afziet of wanneer
		  literatuur, automobilia, originele oude deco-objekten, nostalgische verzamel-     hij niet aan de beurs deelneemt. De organisator behoudt in dat geval het recht schade-
		  objecten, etc.: aanbieden: Standoppervlakte 80,– per m2.               vergoeding te eisen van de inschrijver. Slaagt de organisator er in de standoppervlakte
5.3  Voor exposanten die miniaturen, onderhouds- en reinigingsmiddelen, oliën,       elders te verhuur, zo heeft hij het recht extra gemaakte kosten voor de nieuwe verhuur
		  gereedschappen, restauratiematerialen, nieuwe of gereproduceerde literatuur,     te verhalen op de oorspronkelijke huurder en een schadevergoeding te eisen van
		  horloges, kunst, kleding, dienstverlening, Event organisatoren, musea, decoraties,  25 % van de in rekening gebrachte standhuur. Het is aan de niet-deelnemer om aan te
		  pins, gereproduceerde deco-objekten en accessoires aanbieden: 90,– per m2.      tonen dat de kosten voor de organisator geringer zijn.
		  Uitgeverijen, promotie firma’s en anderen, m2-Prijzen op aanvraag.          De organisator is bevoegd het contract op te zeggen en de standoppervlakte aan der-
5.4  Standoppervlakte voor de verkoop van klassieke automobielen, oldtimers, prestige   den te vergeven, indien:
		  automobielen, motorrijwielen, boten, vliegtuigen en voor restauratiebedrijven:    a) de verhuurde stand niet tot uiterlijk 24 uur voor de officiële opening van de beurs
		    85,– per m2.                                      duidelijk bezet wordt;
5.5  Standoppervlakte voor automobielen die ter verkoop worden aangeboden door       b) de inschrijver in gebreke van betaling van de standhuur blijft op de uiterlijk vastg-
		  professionele exposanten: 550,– per automobiel.                      stelde datum, en deze het door de organisator verleende uitstel van twee weken
		  Techno-Classica Open-Air: Standoppervlakte voor automobielen die ter verkoop       vruchteloos laat verstrijken;
		  worden aangeboden door professionele exposanten op de Koopjes-Markt.         c) de organisator achteraf op de hoogte gesteld wordt van redenen die, als zij tijdig
		  Bij een verkoopprijs tot 10.000,–: 375,– per automobiel in de openlucht.         aan de organisator medegedeeld waren, geleid hadden tot uitsluiting van deelname;
		  Bij een verkoopprijs boven 10.000,–: 450,– per automobiel in de openlucht.      d) inbreuk gemaakt wordt opt het huisrecht van de organisator en/of de Messe Essen;
5.6  Standoppervlakte voor automobielen die ter verkoop worden aangeboden door       e) een overig doorslaggevende reden van opzegging bekend wordt met betrekking
		  private exposanten: 450,– per automobiel.                         tot de inschrijver.
		  Techno-Classica Open-Air: Standoppervlakte voor automobielen die ter verkoop     In al deze gevallen behoudt de organisator zich het recht voor aanspraak te maken op
		  worden aangeboden door private exposanten op de Koopjes-Markt.            een schadevergoeding van de inschrijver en deze te effectueren. V oorts blijft de
		  Bij een verkoopprijs tot 10.000,–: 275,– per automobiel in de openlucht.       inschrijver ook bij een gerechtvaardigde annulering door de organisator verplicht de
		  Bij een verkoopprijs boven 10.000,–: 350,– per automobiel in de openlucht.      rekening van de standhuur volledig te voldoen.
5.7  Standoppervlakte voor clubs en belangengroepen zijn gratis. Bijkomende kosten,    De organisator kan verlangen dat de exposant bepaalde objecten van zijn stand verwijdert
		  zoals service etc. komen ten laste van de club etc.                  die niet opgenomen zijn in de inschrijving, die overlast veroorzaken, gevaar opleveren
                                              of op een andere manier niet geschikt blijken te zijn voor de beursexploitatie.
Alle kosten voor standhuur, service etc. zijn exclusief BTW, en worden door de       Als aan dit expliciete verlangen van de organisator geen gehoor gegeven wordt, dan
organisator in rekening gebracht.                              is deze bevoegd de bedoelde objecten op kosten van de exposant per onmiddellijk te
                                              laten verwijderen.
Voor tentoonstellingsruimten over 7 m2 worden u volgens uw standgrootte           In dat geval gelden de betalingsvoorwaarden en de richtlijnen met betrekking tot scha-
kosteloze exposant-abonnementskaarten ter beschikking gesteld.               devergoeding zoals die opgenomen zijn in bovengenoemde paragraaf.

                                              10
                                              OVERMACHT
                                              Indien de exposant op grond van de gegeven omstandigheden waarvoor hij zelf noch de
                                              organisator aansprakelijk is (overmacht) niet in staat is deel te nemen aan de beurs, dan
DEELNAMECONDITIES
heeft de organisator als schadevergoeding voor door hem gemaakte onkosten aan-       hiervan zijn voor de exposant. De organisator draagt zorg voor de algemene reiniging
spraak op 50 % van de standhuur zoals die overeengekomen is met de inschrijver. Ook     van de beurshallen en gangpaden. De reiniging van de standplaats is ten laste van de
in dit geval is het de inschrijvende partij voorbehouden aan te tonen dat de hierdoor    exposant zelf en dient dagelijks voor aanvang van de openingstijden gerealiseerd te
ontstane kosten voor de organisator geringer zijn dan hij aangeeft. De onder 9 genoemde   zijn. De exposant dient voor de reiniging van zijn standplaats gebruik te maken van het
alinea 1, zin 3 en 4 zijn bij een andere standverhuur dienovereenkomstig van toepassing.  schoonmaakbedrijf dat hiertoe door de organisator aangesteld is. Indien de exposant
Indien de organisator op grond van overmacht genoodzaakt is de beurs af te gelasten,    gebruik maakt van een schoonmaakbedrijf dient hij er op toe te zien dat het oponthoud
zo dient hij de exposant hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.             dezer personeelsleden gelimiteerd is tot een uur voor en een uur na de openingstijden
a)		 In dat geval vervalt voor de organisator de aanspraak op standhuur; de organisator   van de beurs.

                                              14
		 kan echter wel de inschrijvende partij de door haar in opdracht gegeven werken in
 		 de hoogte van de ontstane kosten in rekening brengen, voor zover het resultaat van
		 deze werken voor de inschrijver ook op een later tijdstip nog te benutten is.      BEURSCATALOGUS – MEDIA FLAT RATE
b) Bij een eventuele verschuiving van de beurs naar een nader te bepalen tijdstip, be-
                                              De organisator geeft ter gelegenheid van de beurs een catalogus uit. De exposant
		 houdt dit contract rechtsgeldigheid. De inschrijvende partij wordt van deze ver-
		 schuiving van de beurs onverwijld op de hoogte gebracht. De inschrijvende partij is   verleent door zijn inschrijving de toestemming om een vermelding van zijn firma en van
		 bevoegd binnen een week na ontvangst van de mededeling zijn deelname op grond      die van zijn mede-exposant(en) in de alfabetische lijst van exposanten in de officiële
		 van het veranderde tijdstip te annuleren. In dat geval maakt hij aanspraak op      beurscatalogus en in de online exposantenlijst op te nemen. De verplichte vermelding
		 restitutie cq kwijtschelding van de volledige standhuur.                 omvat het volledige adres (incl. telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en internetsite)
Als de organisator op grond van overmacht genoodzaakt is de reeds aangevangen        in beide directories. De kosten voor de verplichte vermeldingen bedragen 50,– exclusief
beurs te verkorten of af te gelasten dan heeft de exposant aanspraak op restitutie van   BTW en worden door de organisator aan de exposant appart berekend. De mededeling
de standkosten in de hoogte van dat deel, dat in verhouding overeenkomt met de tijd
                                              van de gegevens van de verplichte vermelding moeten geschieden binnen de termijn
van het standgebruik en de weggevallen tijd. V erdere aanspraak van de zijde van de
inschrijvende partij is in dit geval uitgesloten.                      door de firma NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH aangekondigt. Bij nietnakoming van deze
                                              termijn(en) en/of bij aanmelding/toelating na deze termijn(en) worden de verplichte
11                                             vermeldingen overeenkomstig de voorhanden zijnde documenten in de exposantenlijst
SERVICE                                           respectievelijk het eventuele toevoegsel vermeld en berekend. Alleen toegelaten expo-
Aansluitmogelijkheden voor telefoon, water en elektriciteit zijn in de beurshallen aan-   sante en medeexposanten worden opgenomen in de lijst van exposanten en goederen.
wezig. Aansluitingen worden, voor rekening van de exposant, door die bedrijven verricht   De in het inschrijvingsformulier onder de rubriek 6 en 7 aangemelde exposanten zijn
die daartoe aangewezen zijn door de organisator.                      niet verplicht om zich te laten registreren. De onder de rubriek 7 aangemelde clubs en
Het aangeboden service CD wordt met de inschrijvingsbevestiging toegestuurd.        IG´s krijgen kosteloos als registratie uw club/IG-naam alsmede het nummer van hun

12                                             stand. Alle gewenste verdere registraties moeten tegen betaling bij de hiermee belaste
                                              uitgeverij van de catalogus, de NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH in Essen, besteld worden.
AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING, ONGEVALLEN-                         Over de verdere inschrijvings- en advertentievoorwaarden worden de exposanten opeen
VERZEKERING                                         later tijdstip direct door NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH uitgebreid geïnformeerd.
Het behoort tot de taken van de exposant zorg te dragen voor een gedegen aanspra-
kelijkheidsverzekering; de exposant is dus zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt
toegebracht aan derden.
                                              15
De gerealiseerde stand dient qua vorm, gebruikte materialen en formaat aan te sluiten
                                              HUISRECHT, OVERTREDINGEN
bij het totaalbeeld van de beurs. De organisator behoudt zich het recht voor de opbouw   De exposant onderwerpt zich gedurende de beurs en op het gehele beursterrein aan
van standen, die niet passen in het totaalbeeld ofwel niet voldoende ingericht zijn, te   het huisrecht van de organisator. Men dient steeds gehoor te geven aan de veror-
verbieden en deze op kosten van de exposant aan te passen. Ook in dit geval dient de    deningen die door het personeel, dat zich kan legitimeren met een persoonsbewijs,
exposant de gehele standhuur te voldoen.                          opgedragen worden. Het oponthoud voor exposanten, hun medewerkers en alle andere
De stand dient gedurende de gehele tijdsduur van de beurs op de vastgestelde ope-      personen is gelimiteerd tot een uur voor en een uur na de dagelijkse openingstijden van
ningstijden volgens de regels ingericht en bemand te zijn door vakkundig personeel.     de desbetreffende beurs. Buiten de dagelijkse openingstijden is het zonder de uitdruk-
De opbouw van de stand dient uiterlijk tot het einde van de opbouwperiode gerealiseerd   kelijke toestemming van de desbetreffende exposant niet geoorloofd andere dan de
te zijn en gereedschap en verpakkingsmaterialen dienen afgevoerd te zijn. Er wordt op    eigen stand te bezoeken. Inbreuk op deze voorwaarden en de verordeningen in het licht
gewezen dat het afbreken van de stand of het verwijderen van expositieobjecten voor     van het huisrecht alsook die van de beursleiding geven de organisator de bevoegdheid,
het einde van de beurs ontoelaatbaar is.                          als de overtreding op verzoek niet beëindigd wordt, over te gaan tot het direkt sluiten
De naam cq firma en de woonplaats cq het adres van de exposant moet door middel       van de stand zonder dat de exposant aanspraak kan maken op schadeloosstelling. Dit
van standopschrift duidelijk leesbaar zijn.                         alles gebeurt op kosten van de exposant waarbij hij geen aanspraak kan maken op
Het overschrijden van de vastgestelde maximale hoogte van de stand is alleen mogelijk    welke schadeloosstelling dan ook.
met de uitdrukkelijke goedkeuring van de organisator. De zelfde regels zijn van toe-
passing voor bijzonder zware standdelen waarvoor fundamenten noodzakelijk zijn of      16
anderszins een speciale installatie vereist is.                       DIREKTE VERKOOP
Na beëindiging van de beurs dient de exposant de standplaats, zoals die door de       De direkte verkoop van artikelen is geoorloofd. Gastronomie tegen vergoeding is alleen
organisator opgeleverd werd, onbeschadigd en in de oorspronkelijke toestand achter te    toegelaten voor de door de organisator contractueel gebonden gastronomen.
laten. De exposant heeft de plicht ook schade, die hetzij door onvakkundigheid danwel
niet onmiddellijk na het tot standkomen doorgegeven wordt, alsnog te vergoeden.
Afval en standbouwartikelen die na beëindiging van de afbouwtermijn op de stand-
                                              17
plaats achterblijven worden in opdracht van de organisator afgevoerd en/of opgeslagen
                                              FOTO, FILM EN VIDEO
en de exposant alsnog in rekening gebracht.                         Binnen het terrein van de beursgebouwen is het opnemen door middel van film-, foto-
                                              en videoapparatuur met commerciële doeleinden alleen geoorloofd aan hen die de
13                                             hiertoe noodzakelijke en uitdrukkelijke permissie gekregen hebben van de beursleiding.
BEWAKING, VERZEKERING, AANSPRAKELIJKHEID,
REININGING EN VUIL-AVFOER
                                              18
                                              MONDELINGE AFSPRAKEN
De organisator draagt zorg voor de algemene bewaking en reiniging van de beurshallen
                                              Alle overeenkomsten, speciale toestemmingen en regelingen zijn pas rechtsgeldig met
(foyer, gangen etc.). Deze algemene bewaking verandert niets aan de onder 12 geno-
                                              schriftelijke bevestiging van de organisator.
emde richtlijnen met betrekking tot aansprakelijkheid van de exposant.
De exposant wordt duidelijk te verstaan gegeven dat hij zelf verantwoordelijk is voor het
toezicht op zijn stand en alle expositie-artikelen, en dat hij bovendien adequaat ver-
                                              19
zekerd dient te zijn, zodat eventuele schade gedekt is. Waardevolle voorwerpen die     PLAATS VAN HANDELING, BEVOEGDE RECHTBANK
gemakkelijk weg te nemen zijn dienen’s nachts opgeborgen te worden.             Als plaats van handeling geldt die plaats waarin de organisator zetelt, Aken. Hetzelfde
De organisator is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen, tenzij hem   geldt voor de bevoegde rechtbank, als de huurder zakenman of een andere rechtsper-
opzet of grove nalatigheid verweten kan worden.                       soon is of als hij geen algemene rechtbank in het binnenland heeft.
De organisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet voor op bouw berus-     De Duitse tekst is wettelijk bindend.
tende gebreken, zoals doorregenen etc. De organisator heeft een verzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid. In deze verzekering is de exposant inbegrepen, echter     20
subsidiar tegenover zijn eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze ver-   ALGEMEEN
zekering voor wettelijke aansprakelijkheid dekt alleen schade die is aangebracht aan    Op het gehele beursterrein heeft de Messe Essen huisrecht. Gedurende de beurs is het
derden. Het standpersoneel van de exposant is hierbij niet inbegrepen. Verder geldt de   huishoudelijk reglement steeds van kracht. De beursleiding kan zonder erkenning van
verzekering niet voor beursrestaurants, catering of speciale service die niet onder     enige aanspraak op schadevergoeding de beurs afgelasten, verplaatsen of de duur en/
verantwoording van de organisator vallen. Alle aanspraak op schadevergoeding dient     of openingstijden veranderen. Bij volledige afgelasting wordt de betaalde standhuur
direct aan de organisator te worden medegedeeld.                      gerestitueerd. Bij een verplaatsing of verkorting is het bestaande contract voor het nieu-
Voor extra bewaking van zijn stand kan de exposant gebruik maken van de diensten      we tijdstip en -duur geldend. De exposant heeft in dat geval geen recht van annulering.
van een bewakingonderneming die door de organisator aangewezen wordt. De kosten
                                              Herzogenrath, versie 08/2016 		            Wijzigingen voorbehouden
C O N D I T I O N S D E PA RT I C I PAT I O N
1                                            6
TITRE DE LA MANIFESTATION                                INSCRIPTION
„TECHNO-CLASSICA ESSEN 2017“ / „TECHNO-COLLECTA ESSEN 2017“               L’inscription s’effectue par le renvoi de la première page dûment remplie et signée
2                                            avant la clôture des inscriptions. Les co-exposants doivent être mentionnés dans le
                                             formulaire d’inscription. Par l’apposition de sa signature, le demandeur s’engage et
ORGANISATEUR, PROMOTION ET REALISATION                          ses éventuels co-exposants a reconnaître les conditions de participation comme fer-
S.I.H.A. AUSSTELLUNGEN PROMOTION GMBH, Banker Straße 14, 52134 Herzogenrath       mes et définitives. Le demandeur doit garantir que les personnes à son service durant
3                                            la manifestation et ses autres préposés respectent ces conditions et ces directives.
                                             Nous ne reconnaissons aucune condition contradictoire du demandeur – à moins que
LIEU DE MANIFESTATION                                  nous ayions expressément consenti par écrit à sa validité. Nos conditions de partici-
MESSE ESSEN, Parc des Expositions Grugapark, Norbertstraße, D-45131 Essen        pation sont également valables si nous exécutons le contrat purement et simplement

4
                                             à la connaissance de conditions contradictoires ou de conditions du demandeur diffé-
                                             rentes de nos conditions de participation.
DUREE ET HEURES D’OUVERTURE
       Mercredi   05.04.2017    14.00 à 20.00 heures
                                             7
       Happy View Day /avant-première
                                             ADMISSION
       Jeudi     06.04.2017    9.00 à 18.00 heures             C’est par la remise d’une confirmation par écrit de l’admission que l’organisateur
       Vendredi   07.04.2017    9.00 à 19.00 heures             décide librement de l’admission du demandeur et des produits mentionnés dans le
       Samedi    08.04.2017    9.00 à 18.00 heures             formulaire d’inscription et donc de l’acceptation de l’offre soumise. Le contrat prend
       Dimanche   09.04.2017    9.00 à 18.00 heures             effet avec l’admission. Le demandeur est lié à son inscription pendant 4 semaines.
       Techno-Collecta Essen Open-Air:                       L’organisateur se réserve le droit d’exclure la participation de certains demandeurs
       Samedi    08.04.2017    9.00 à 18.00 heures             pour des raisons concrètement justifiées, notamment si la surface d’exposition dispo-
       Dimanche   09.04.2017    9.00 à 18.00 heures nouveau!         nible ne suffit pas et s’il s’avère nécessaire pour satisfaire aux fins de la manifestation,
                                             de limiter la manifestation à des groupes d’exposants et des groupes d’offrants bien
PERIODES DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE                           précis. En outre, il est en droit, pour des raisons concrètement justifiées, de procéder à
                                             une restriction des produits inscrits par le demandeur ainsi qu’à un changement de la
Montage:    Lundi    03.04.2017    de 9.00 á 18.00 heures
                                             surface convenue par contrat.
        Mardi    04.04.2017    de 8.00 á 20.00 heures
                                             L’admission s’applique exclusivement aux produits inscrits par la demandeur, aux ex-
        Mercredi   05.04.2017    de 7.00 á 13.00 heures
                                             posants définis dans la confirmation de stand et au stand qui y est mentionné.
        Techno-Classica Essen Open-Air Montage:
        Mercredi   05.04.2017    de 12.00 á 13.30 heures
        Techno-Collecta Essen Open-Air Montage:
                                             8
        Vendredi   07.04.2017    de 12.00 á 18.00 heures           CONDITIONS DE PAIEMENT
Démontage: Dimanche     09.04.2017    à partir de 19.00 heures          Les conditions suivantes de paiement sont complétées par les conditions de paiement
        Lundi    10.04.2017    de 8.00 á 18.00 heures           et les délais de paiement imprimées sur les factures de S.I.H.A. . Les sommes facturées
        Mardi    11.04.2017    de 9.00 á 14.00 heures           par l’organisateur doivent être réglées sans escompte aux dates indiquées sur la/les
        Techno-Classica Essen Open-Air Démontage:                 facture(s). L’exposant ne pourra occuper le stand avant d’avoir réglé sa/ses facture(s).
        Dimanche   09.04.2017    de 18.15 á 19.00 heures           Afin de protéger sa créance, l’organisateur se réserve le droit d’exercer son droit de
        Techno-Collecta Essen Open-Air Démontage:                 gage légal sur tous les produits exposés et autres installations du demandeur situées
        Dimanche   09.04.2017    de 18.15 á 19.00 heures nouveau!      sur le stand dans la mesure où la propriété réservée du demandeur.
Des temps avancés de construction éventuellement souhaités doivent être demandés     L’organisateur est habilité à faire valoir l’objet gagé par vente amiable après avertisse-
par écrit et s’accompagnent de frais!                          mentn préalable par écrit, à adresser à la dernière adresse du demandeur que connaît

5
                                             l’organisateur.
                                             Sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, la responsabilité de
TARIF DES STANDS                                     l’organisateur n’est jamais engagée pour les dommages portés à l’objet gagé.
5.1 Pour exposants proposant des pièces de rechange usagées: Par stand d’une surface
   standard de 3,60 mtr. de largeur x 2,0 mtr. de profondeur: 400,– (sans panneaux).
                                             9
5.2 Pour exposants proposant des pour les pièces de rechange neuves-d’origine ou     RÉSILIATION ET NON-PARTICITATION
   de reproduction-littérature anciennes d’origine, automobilia, les objets de Déco  Après l’établissement de l’admission, l’exposant est tenu de payer la totalité du loyer a
   d‘origine, les objects de collection et curiosités retro, etc.: Surface de stand  l’organisateur, sous réserve du sous-alinéa 10, même s’il résilie le contrat ou s’il ne
    80,– par m2.                                   participe pas à la manifestation. L’organisateur se réserve dans ce cas-là de faire valoir
5.3 Pour exposants proposant des miniatures, produits d’entretien et de nettoyage,    son droit à l ’indemnité auprès du demandeur. Si l’organisateur parvient à louer le
   huiles, outils, produits de restauration, littérature neuve ou de reproduction,   stand à une autre personne, il est en droit d’exiger du premier locataire se désistant
   horloges, art, vêtements, services, organisateurs des manifestations, musées,    du con-trat, des dommages-intérêts d’un montant fortaitaire s’élevant à 25% du loyer
   décorations, pins, objets de déco reproduit et accessoires: 90,– par m2.      facturé pour le stand en question en raison des frais occasionnés et des dépenses
   Maisons d’éditions, agences de promotion etc. prix du m2 sur demande.        additionnelles. La personne qui a résilié le contrat ou qui n’a pas participé à la mani-
5.4 Surface de stand pour la vente de voitures classiques, de voitures anciennes,    festation se réserve le droit de fournir la preuve d’une étendue moindre du dommage
   d’automobiles de prestige, motocyclettes, bateaux, avions et pour les entreprises  de l’organisateur.
    85,– le m2.                                   L’organisateur est habilité à révoquer l’admission (résiliation du contrat) et à attribuer
5.5 Emplacements de voitures pour exposants professionels pour une voiture: 550,–.    le stand à une autre personne si
   Techno-Classica Open-Air: Emplacements de voitures classiques pour exposants    a) le stand loué n’est pas manifestement occupé au plus tard 24 heures avant
   professionels pour „Le Coin des bonnes affaires“.                    l’ouverture officielle de la foire;
   En cas de prix de vente jusqu’à 10.000,–:                      b) en cas de non paiement du loyer du stand aux dates fixées, le demandeur ne
    375,– par voiture sur le terrain en plein air.                    respecte pas un délai de grâce de 2 semaines fixé par l’organisateur;
   En cas de prix de vente à partir de 10.000,–:                    c) l’organisateur est informé ultérieurement de faits qui auraient justifié une non-
    450,– par voiture sur le terrain en plein air.                    admission du demandeur s’il en avait eu connaissance à temps;
5.6 Emplacements de voitures pour exposants privés pour une voiture: 450,–.       d) il y a infraction grave au droit domestique de l’organisateur;
   Techno-Classica Open-Air: Emplacements de voitures classiques pour exposants    e) il y a une autre cause importante de rupture du contrat quant à la personne du
   privés pour „Le Coin des bonnes affaires“.                       demandeur.
   En cas de prix de vente jusqu’à 10.000,–:                      Dans ces cas aussi, l’organisateur se réserve de faire valoir son droit à l’indemnité
    275,– par voiture sur le terrain en plein air.                  auprès du demandeur. Du reste, le demandeur est tenu de payer la totalité du loyer du
   En cas de prix de vente à partir de 10.000,–:                    stand en cas de résiliation justifiée par l’organisateur.
    350,– par voiture sur le terrain en plein air.                  L’organisateur peut exiger du demandeur qu’il enlève du stand des objets qui n’étaient
 5.7 Les emplacements pour clubs et groupements d’intérêts sont gratuits.        pas mentionnés dans le formulaire d’inscription ou qui s’avèrent être gênants, dange-
   Les frais supplémentaires tels que service etc. sont a charge du club etc.     reux ou inappropriés pour le déroulement de la foire. Si le demandeur ne satisfait pas à
                                             cette requête, l’organisateur est habilité à enlever sans délai les objets susmentionnés
Tous les frais de location s’entendent hors TVA et sont portés en compte par       aux frais du demandeur.
l’organisateur.                                     Dans ce cas, les dispositions valables sont celles relatives au paiement du loyer et aux
                                             dommages-intérêts mentionnées au paragraphe ci-dessus.
Pour des surfaces de stand de 7 m2, des billets permanents pour
exposants vous seront gratuitement mises à la disposition conformément à         10
la grandeur de votre stand.                               FORCE MAJEURE
                                             Si le demandeur/exposant ne peut pas participer à la foire pour des raisons ne pouvant
                                             être défendues ni par lui-même, ni par l’organisateur (force majeur e), l’organisateur
C O N D I T I O N S D E PA RT I C I PAT I O N
conserve à titre compensatoire pour ses propres frais (par ex. le loyer payé par lui-    assure le nettoyage général du terrain et des allées des halls d’exposition. C’est à
même pour la location du stand), un droit à 50% du loyer convenu avec le demandeur     l’exposant qu’il revient de nettoyer le stand tous les jours, sachant que le nettoyage
pour la location du stand. Le demandeur se réserve ici aussi le droit de fournir la preu-  doit être terminé avant l’ouverture de la manifestation. Pour ce qui est du nettoya-
ve d’une étendue moindre des frais occasionnés pour l’organisateur.             ge du stand, l’exposant doit avoir recours à l’entreprise de nettoyage au service de
Sous-alinéa 9, alinéa 1, p. 3 et 4 sont applicables en cas de location du stand à une    l’organisateur. En cas de recours à une entreprise de nettoyage de son choix, celleci
autre personne.                                       ne devra pas séjourner plus d’une heure par jour dans le parc des expositions avant et
Si l’organisateur n’est pas en mesure de faire en sorte que la manifestation ait lieu, il  après les heures d’ouverture de la manifestation en question.

                                              14
est tenu d’en informer sans délai l’exposant/demandeur.
a) Dans ce cas, l’organisateur perd son droit de perception du loyer du stand; néan-
  moins, l’organisateur est en droit de facturer au demandeur les travaux dont il     CATALOGUE DU SALON – FORFAITAIRE MÉDIA
  l’avait chargé à raison du montant correspondant aux frais survenus, dans la mesure   L’organisateur èdite à l’occasion de l’évènement un catalogue du salon. L’exposant,
  où le demandeur aura à l’avenir une utilité du résultat de ces travaux.         au travers de son inscription, donne son accord pour un enregistrement de la societé
b) Si l’organisateur est en mesure de tenir la manifestation à une date ultérieure, le   pour lui même ainsi que son ou ses co-exposants, dans la liste alphabétique des
  présent contrat subsiste; le demandeur devra être informé sans délai du report de    exposants du catalogue officiel et la liste d’exposants on line du salon. L’insertion
  la manifestation. Le demandeur se réserve le droit, dans la semaine qui suit cette   obligatoire comprend l’adresse complete (y compris le numéro de téléphone, le numéro
  information, de décommander sa participation à la date modifiée. Il est alors en    de fax, l’adresse e-mail et le site Internet) dans les deux listes des exposants. Le prix
  droit d’exiger un remboursement de la totalité du loyer du stand ou bien une      des enregistrements obligatoires est 50. – T.V.A. en sus, et sera facturé par S.I.H.A..
  dispense de paiement.                                  Les indications de l’enregistrement obligatoire doivent être transmises pour le délai
Si pour des raisons de force majeure, l’organisateur est obligé d’écourter ou d’annuler   indiqué par NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH. En cas de non-respect de ce délai et/
une manifestation commencée, l’exposant est en droit d’exiger le remboursement du      ou d’inscription/admission au-delà de ce délai, les enregistrements obligatoires dans
loyer du stand d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation du stand et au temps   la list des exposants ou dans le supplément (eventuel) seront effectuées sur la base
d’inutilisation. Il ne pourra être invoqué aucun autre droit.                des indications disponibles et elles seront facturées. Seuls des exposants et des
11                                             co-exposants admis seront repris dans la liste des exposants et des produits.
                                              Les entreprises qui exposent et sont inscrites dans le formulaire d‘inscription sous
MATERIEL D’EXPLOITATION                                   les rubriques 6 et 7 sont dispensées de l’enregistrement obligatoire. Les clubs et
Les possibilités de raccordement pour le téléphone, l’electricité et l’eau dans les halls  associations inscrits sous la rubrique 7 reçoivent un enregistrement gratuit du nom de
d’exposition sont offertes. Les raccordements respectifs seront effectués à la charge    club/d’association, ainsi que le numéro de leur stand. Toutes les autres inscriptions/
des exposants uniquement par les sociétés liées par contrat à l’organisateur et ad-     insertions souhaitées sont à commander contre paiement des frais auprès de l’éditeur
mises par lui. Des demandes d’offres correspondantes pourront être faites auprès de     chargé de publier le catalogue: NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH à Essen. Les exposants
l’organisateur.                                       seront informés ultérieusement des autres conditions d’inscription et d’insertion.

12                                             15
RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, PROTECTION CONTRE LES                      DROIT DOMESTIQUE, INFRACTIONS
ACCIDENTS, SURVEILLANCE, NETTOYAGE ET ÉLIMINATION                      L’exposant se soumet pendant la manifestation aux pouvoirs exercés par l’organisateur
DES DÉCHETS                                         à l’intérieur du parc des expositions. Il est tenu de respecter les instructions des em-
Le droit de sécurité de circulation pour le stand du demandeur incombe exclusivement    ployés à son service faisant preuve de leur identité par une carte de service.
à ce dernier; le demandeur est par conséquent responsable de tous les dommages       La durée de séjour pour les exposants, leur collaborateurs ou délégués, est limitée à
occasionnés par un tiers dans le domaine du stand.                     une heure avant et après les heures d’ouverture quotidiennes de la manifestation en
L’objet de l’exposition doit être adapté au plan général et à l’idée générale de      question. Il n’y a qu’en dehors des heures d’ouverture qu’il est interdit d’accéder aux
l’exposition. L’organisateur se réserve le droit d’interdire le montage de stands inadap-  stands étrangers sans autorisation du propriétaire du stand.
tés ou insuffisamment équipés et de les modifier aux frais du demandeur. Dans ce das,    En cas d’infraction contre ces conditions ou contre les dispositions dans le cadre du
le demandeur est encore tenu de payer la totalité du loyer.                 droit domestique ainsi que de la direction de la foire, l’organisateur est en droit de fer-
L’aménagement du stand doit être règlementaire pendant toute la durée de la manifes-    mer immédiatement le stand aux dépens de l’exposant, sans aucun dédommagement
tation aux heures d’ouverture fixées et le stand tenu par un personnel compétent. Le    ni engagement de responsibilité pour les dégâts causés si, sur demande, il n’est pas
montage doit être terminé au plus tard à la date convenue et tous les emballages      mis fin aux infractions.
devront être enlevés du stand. L’enlèvement de produits exposés et le démontage des
stands avant la fin de la manifestation ne sont pas autorisés.               16
Le nom ou la société et l’adresse ou le siège social de l’exposant doivent être claire-   VENTE DIRECTE
ment signalés par une inscription apposée sur le stand.                   La vente directe est autorisée. Gastronomie contre rémunération n’est permise qu’aux
L’organisateur doit donner son consentement pour tout dépassement des limites en      gastronomes liés contractuellement par l’organisateur.

                                              17
hauteur définies pour les stands. Même chose pour l’exposition d’objets particulière-
ment lourds nécessitant des fondations ou des dispositifs particuliers.
Une fois la manifestation terminée, l’installation de base est à rendre en parfait état à  PHOTO/FILM/VIDÉO
l’organisateur, dans la mesure où c’est lui qui s’en est chargé, les lieux doivent être
                                              Tout enregistrement commercial, qu’il s’agisse de photos, de films ou de vidéos, à
laissés dans leur état initial. L’exposant est tenu d’indemniser l’organisateur pour les
                                              l’intérieur du parc des expositions clos, n’est autorisé que par des personnes habilitées
dommages occasionnés par un emploi impropre ou pour les dommages qui n’ont pas
                                              par la direction de la foire.
été immédiatement signalés après être survenus. Les produits exposés encore sur le
stand après la date limite de démontage peuvent être enlevés et entreposés aux frais
de l’exposant.
                                              18
                                              CONVENTIONS VERBALES
13                                             Tous les accords, autorisations individuelles et règlements spéciaux ne sont valides
                                              que s’ils ont été confirmés par écrit par l’organisateur.
ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
La surveillance générale du parc des expositions est assurée par des délégués de
l’organisateur. La surveillance générale fait que les dispositions en matière de respon-
                                              19
sabilité prises au sous-alinéa 12 restent intactes.                     LIEU D’EXÉCUTION ET DE JURIDICTION
Il est expressément conseillé à l’exposant de prendre en charge la surveillance de son   Le lieu d’exécution est le lieu du siège de l’organisateur. Cela vaut également pour le
stand et des objets qu’il expose et de parer aux dommages par la souscription d’une     lieu de juridiction si le locataire est un commerçant tenu d’observer l’intégralité des
assurance appropriée. La nuit, les objets de valeur faciles à dérober doivent être con-   règles du droit commercial ou une personne morale du droit publique ou s’il n’a pas de
servés sous clé.                                      lieu de juridiction dans le pays. Le texte allemand fait foi.

                                              20
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée en cas de disparition de certains
objets – sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.
L’assurance des objets exposés incombe à l’exposant. De nuit, les objets précieux qui    GENERALITES
s’enlèvent facilement doivent être gardés sous clef. L’organisateur décline toute      Le »Messe Essen« fait valoir son droit domestique sur l’ensemble du Parc des Exposi-
responsabilité, même pour les dommages résultant de défauts dans le bâtiment, de      tions. La direction peut annuler, déplacer ou changer la durée et les heures d’ouverture
fuites faisant passer l’eau de pluie etc. L’organisateur dispose d’une assurance      sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité d’indemnité. En cas d’une an-
responsabilité civile pour sa responsabilité légale. Ce contrat d’assurance inclut     nulation totale les frais payés concernant la location des stands vont être remboursés.
l’exposant, mais subsidiairement face à sa propre assurance responsabilité civile.     En cas d’un déplacement ou changement de la durée le contrat compte pour le nou-
L’assurance responsabilité civile couvre uniquement les dommages causés par un tiers.    veau moment et la nouvelle durée. L’annulation de l’exposant dans ce cas, n’est pas
Le personnel du stand de la société qui expose n’est pas inclu. Par ailleurs, l’assurance  possible.
ne couvre ni les restaurants de la Foire, ni les manifestations spéciales qui ne sont
pas organisées par l’organisateur. Tous les droits à réparation d’un dommage rele-
vant de la responsabilité civile doivent être communiqués sans délai à l’organisateur.
Pour une surveillance supplémentaire du stand, l’exposant doit, à ses frais, avoir     Herzogenrath, Version 08/2016           Sous réserve de modifications
recours à l’entreprise de surveillance au service de l’organisateur. L’organisateur
Vous pouvez aussi lire